Retningslinjer for fremmøde og generel adfærd på universitetet

Aarhus Universitet tilrettelægger alle aktiviteter i henhold til myndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger samt de anvisninger, der kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Universitetets retningslinjer er målrettet medarbejdere og studerende. Men også gæster og andre med tilknytning til Aarhus Universitet er omfattet af retningslinjerne.


Fysisk fremmøde

Der er begrænsninger i muligheden for fremmøde på Aarhus Universitet.

Hjemmearbejde

For medarbejdere kan fremmøde gradvist øges fra midten af januar og frem mod den 21. februar, hvor myndighederne sigter efter en fuld normalisering af fremmøde på statslige arbejdspladser.

Den gradvise tilbagevenden tilrettelægges og håndteres lokalt ud fra en vurdering af, hvad der er muligt og hensigtsmæssigt. Forsknings-, uddannelses- og rådgivningsaktiviteter samt administrative støttefunktioner kan varetages på universitetet, hvis fysisk fremmøde har væsentlig betydning for opgaverne.

Du kan orientere dig hos din nærmeste leder om rammerne for fremmøde i din enhed.

Undervisning og eksamen

Mange eksamener – mundtlige og skriftlige – afholdes online. Der vil være eksamener med fysisk fremmøde, hvor online-eksamen vurderes at være uhensigtsmæssig eller ikke praktisk mulig. Frem til udgangen af januar afvikles undervisning som udgangspunkt i faste hold eller grupper.

Se mere under retningslinjer for undervisning og eksamen

Se også, hvilke retningslinjer der gælder for faglige og sociale arrangementer

Generelt

Ved fysisk fremmøde på universitetet skal man kunne fremvise gyldigt coronapas, bære mundbind/visir, når man bevæger sig rundt indendørs, og øvrige generelle retningslinjer for smitteforebyggelse skal overholdes.

Er du i tvivl om, hvad der gælder, bedes du kontakte nærmeste leder, vejleder og som studerende bedes du holde dig opdateret på studieportalen.

Generelt om smitteforebyggelse

Alle opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, herunder:

  • at følge gode råd om hygiejne.
  • at lufte hyppigt ud (skab gerne gennemtræk) ved ophold på fællesområder (mødelokaler, kontorer, undervisningslokaler, laboratorier, grupperum, læsesale mm.).
  • at fælles kontaktflader rengøres eller sprittes af efter brug. Der er aftørringssprit eller tilsvarende til rådighed i undervisningslokaler, mødelokaler og lignende.     
  • at holde afstand, når det er muligt.
  • at følge retningslinjer for håndtering af smitte og symptomer som beskrevet nedenfor.

Smitte og symptomer

  • Medarbejdere og studerende møder ikke op på campus, hvis man føler sig syg og/eller har milde symptomer på COVID-19.
  • Hvis en medarbejder bliver testet positiv med COVID-19, opfordres medarbejderen til straks at informere nærmeste leder.
  • Hvis en studerende bliver testet positiv med COVID-19, opfordres den studerende til at orientere studieadministrationen om smitte via AU’s corona-blanket.
  • Registreringen giver universitetet mulighed for at understøtte Styrelsen for Patientsikkerhed i smitteopsporing og at handle på større smitteudbrud. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.
  • AU opfordrer studerende og medarbejdere til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Særlige forhold vedrørende risikogrupper

For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver nærmeste leder i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.

For studerende, der tilhører en særlige risikogruppe, kan man orientere sig på siden med retningslinjer for undervisning og eksamen


Orientér dig om håndtering af symptomer og smitte