Retningslinjer for fremmøde og generel adfærd på universitetet

Aarhus Universitet tilrettelægger alle aktiviteter i henhold til myndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger samt de anvisninger, der kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Universitetets retningslinjer er målrettet medarbejdere og studerende. Men også gæster og andre med tilknytning til Aarhus Universitet er omfattet af retningslinjerne.


Fysisk fremmøde

Medarbejdere opfordres kraftigt til at arbejde hjemmefra, i det omfang det er muligt. Forsknings-, uddannelses- og rådgivningsaktiviteter samt administrative støttefunktioner kan stadig varetages på universitetet, hvis fysisk fremmøde har væsentlig betydning for opgaverne. Ved tvivl bør det aftales med nærmeste leder.

Fra januar vil eksamener – mundtlige og skriftlige – blive afholdt online. Der vil være eksamener, hvor online-eksamen vurderes at være uhensigtsmæssig eller ikke praktisk mulig. Se mere under retningslinjer for undervisning og eksamen

Se også, hvilke retningslinjer der gælder for faglige og sociale arrangementer

Ved fysisk fremmøde på universitetet skal man kunne fremvise gyldigt coronapas, bære mundbind/visir, når man bevæger sig rundt indendørs, og øvrige generelle retningslinjer for smitteforebyggelse skal overholdes.

Er du i tvivl om, hvad der gælder, bedes du kontakte nærmeste leder, vejleder og som studerende bedes du holde dig opdateret på studieportalen.

Generelt om smitteforebyggelse

Alle opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, herunder:

  • at følge gode råd om hygiejne.
  • at lufte hyppigt ud (skab gerne gennemtræk) ved ophold på fællesområder (mødelokaler, kontorer, undervisningslokaler, laboratorier, grupperum, læsesale mm.).
  • at fælles kontaktflader rengøres eller sprittes af efter brug. Der er aftørringssprit eller tilsvarende til rådighed i undervisningslokaler, mødelokaler og lignende.     
  • at holde afstand, når det er muligt.
  • at følge retningslinjer for håndtering af smitte og symptomer som beskrevet nedenfor.

Smitte og symptomer

  • Medarbejdere og studerende møder ikke op på campus, hvis man føler sig syg og/eller har milde symptomer på COVID-19.
  • Hvis en medarbejder bliver testet positiv med COVID-19, opfordres medarbejderen til straks at informere nærmeste leder.
  • Hvis en studerende bliver testet positiv med COVID-19, opfordres den studerende til at orientere studieadministrationen om smitte via AU’s corona-blanket.
  • Registreringen giver universitetet mulighed for at understøtte Styrelsen for Patientsikkerhed i smitteopsporing og at handle på større smitteudbrud. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.
  • AU opfordrer studerende og medarbejdere til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Særlige forhold vedrørende risikogrupper

For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver nærmeste leder i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.

For studerende, der tilhører en særlige risikogruppe, kan man orientere sig på siden med retningslinjer for undervisning og eksamen


Orientér dig om håndtering af symptomer og smitte