Retningslinjer for fremmøde og generel adfærd på universitetet

Aarhus Universitet tilrettelægger alle aktiviteter i henhold til myndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger, herunder Uddannelses- og Forskningsministeriets basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser.

Retningslinjerne er målrettet medarbejdere og studerende. Men også gæster og andre med tilknytning til Aarhus Universitet er omfattet af retningslinjerne.    


Fysisk fremmøde

Aarhus Universitet er fuldt genåbnet, og alle medarbejdere og studerende har adgang til universitetet under forudsætning af, at retningslinjer for smitteforebyggelse overholdes.  

Generelt om smitteforebyggelse

Alle opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, herunder:

 • at følge gode råd om hygiejne.
 • at lufte hyppigt ud (skab gerne gennemtræk) ved ophold på fællesområder (mødelokaler, kontorer, undervisningslokaler, laboratorier, grupperum, læsesale mm.).
 • at fælles kontaktflader rengøres eller sprittes af efter brug. Der er aftørringssprit eller tilsvarende til rådighed i undervisningslokaler, mødelokaler og lignende.     
 • at holde afstand, når det er muligt. Uddannelsesinstitutionerne er ikke længere omfattet af et formelt afstandskrav, og der vil være situationer, hvor der er mindre end 1 meter mellem de tilstedeværende – dette er en forudsætning for, at studie- og arbejdslivet kan foregå med fysisk fremmøde. I de tilfælde anbefaler sundhedsmyndighederne, at man er ekstra opmærksom på de øvrige retningslinjer for smitteforebyggelse.
 • at lade sig vaccinere. Hvis ikke man har opnået beskyttelse mod COVID-19 via vaccination eller tidligere smitte, opfordres man til at lade dig teste. Se Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for test.
 • at følge retningslinjer for håndtering af smitte og symptomer som beskrevet nedenfor.

Vær opmærksom på, at det ikke længere er et krav at bære mundbind/visir på universitetet, og at det ikke længere er nødvendigt at kunne fremvise coronapas.

Smitte og symptomer

 • Medarbejdere og studerende møder ikke op på campus, hvis man føler sig syg og/eller har milde symptomer på COVID-19.
 • Hvis en medarbejder bliver testet positiv med COVID-19, opfordres medarbejderen til straks at informere nærmeste leder.
 • Hvis en studerende bliver testet positiv med COVID-19, opfordres den studerende til at orientere studieadministrationen om smitte via AU’s corona-blanket.
 • Registreringen giver universitetet mulighed for at understøtte Styrelsen for Patientsikkerhed i smitteopsporing og at handle på større smitteudbrud. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.
 • AU opfordrer studerende og medarbejdere til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Særlige forhold vedrørende risikogrupper

For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver nærmeste leder i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.

For studerende, der tilhører en særlige risikogruppe, kan man orientere sig på siden med retningslinjer for undervisning og eksamen


Orientér dig om håndtering af symptomer og smitte