Retningslinjer for fremmøde på universitetet

Den politiske rammeaftale fra den 22. marts om en kontrolleret genåbning af det danske samfund betyder, at studerende og medarbejdere i et vist omfang kan møde ind på universitetet igen fra den 6. april.

De overordnede rammer for hvem det bliver aktuelt for, med hvilken tidshorisont og på hvilke betingelser fremgår nedenfor. Den endelige prioritering af undervisnings- og eksamensaktiviteter forankres i ledelsen på de respektive fakulteter under inddragelse af studienævnene. Al fremmøde blandt medarbejdere aftales med nærmeste leder.

Medarbejdere skal som udgangspunkt fortsat bruge nøglekort for at komme ind i universitetets bygninger.

Studerende, der gives adgang, vil få nærmere informationen fra det enkelte fakultet om, hvorledes der gives adgang, hvilke indgangsdøre der kan benyttes og i hvilke tidsrum.


Mulighed for fysisk fremmøde

Et betydeligt antal medarbejdere skal arbejde hjemmefra – foreløbig frem til den 6. maj.

Efter aftale med nærmeste leder kan følgende medarbejdere møde ind på universitetet fra den 6. april:

  • Undervisere og andre medarbejdere, der varetager funktioner, som er en forudsætning for, at de studerendes aktiviteter på campus kan gennemføres.
  • Forskere inkl. ph.d.-studerende, der har behov for fysisk adgang til universitetet som en del af deres forskning.
  • Medarbejdere, der varetager kritisk drift af f.eks. laboratorier, klinikker og forskningsinfrastruktur, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt.

Undervisning og eksamen i forårssemesteret afvikles i stort omfang online. Fakulteterne har dog mulighed for at gennemføre nogle undervisnings- og eksamensaktiviteter med fysisk fremmøde efter nærmere bestemte retningslinjer.

Studerende kan i et begrænset omfang benytte læsesale, grupperum og andre studenterfaciliteter. Det afgøres på det enkelte fakultet, hvordan fremmødet kan foregå i praksis.

Biblioteker er lukket for offentlig adgang frem til 21. april. Der vil dog være mulighed for at hente og aflevere materiale til forsknings- og undervisningsbrug. Praktiske informationer herom er tilgængelige på AU Library’s hjemmeside.

Generelle forudsætninger for fysisk fremmøde

Man skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der er maksimalt 72 timer gammel. I henhold til myndighedernes retningslinjer vil der blive foretaget stikprøvekontrol. Find mere information om retningslinjer for test.

Man skal overholde retningslinjerne for brug af mundbind/visir.

Man skal kende og overholde de generelle retningslinjer for smitteforebyggende adfærd på universitet.

Særlige forhold vedrørende risikogrupper

For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver nærmeste leder i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.

For studerende, der tilhører en særlige risikogruppe, kan man orientere sig på siden med retningslinjer for undervisning og eksamen.