Retningslinjer for fremmøde på universitetet

Med den politiske aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj er Aarhus Universitet igen åbent for alle studerende, og medarbejdere får gradvis mulighed for at møde fysisk ind på universitetet.


Mulighed for fysisk fremmøde

Den gradvise genåbning for universitetets medarbejdere giver mulighed for 50 pct. fremmøde fra den 14. juni. Den andel kommer oveni den gruppe af medarbejdere, der allerede er på campus som led i forskning, undervisning og varetagelse af kritiske funktioner.

Forventningen er, at andelen stiger til 100 pct. fra 1. august.

Det er nærmeste leder, der skal sikre, at det daglige fremmøde holder sig inden for det tilladte. Fysisk fremmøde skal aftales med nærmeste leder.

Studerende har adgang til campus og kan benytte sig af læsepladser, grupperum og andre studenterfaciliteter. Det gælder også for ph.d.-studerende.

Generelle forudsætninger for fysisk fremmøde

Alle har et ansvar for, at smitteforebyggende tiltag overholdes. Få et overblik over de generelle retningslinjer for smitteforebyggende adfærd på universitet.

Særlige forhold vedrørende risikogrupper

For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver nærmeste leder i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.

For studerende, der tilhører en særlige risikogruppe, kan man orientere sig på siden med retningslinjer for undervisning og eksamen.