Retningslinjer for generel adfærd på universitetet

Aarhus Universitet tilrettelægger alle aktiviteter i henhold til myndighedernes gældende retningslinjer og anbefalinger, herunder Uddannelses- og Forskningsministeriets basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser.

Det betyder, at al fysisk aktivitet på AU’s lokaliteter skal planlægges og gennemføres med udgangspunkt i nedenstående retningslinjer for adfærd på universitet.

Retningslinjerne er målrettet medarbejdere og studerende. Men også gæster og andre med tilknytning til Aarhus Universitet er omfattet af retningslinjerne.


Generelt

  • Alle skal følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, herunder råd om rengøring, udluftning og hygiejne.
  • Der gøres dog opmærksom på, at de videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling om afstand.
  • Alle, der møder fysisk frem på universitetet, skal kunne fremvise et gyldigt coronapas. Se retningslinjer for coronapas.
  • Ved ophold på fællesområder (mødelokaler, kontorer, undervisningslokaler, laboratorier, grupperum, læsesale mm.) skal der luftes ud hyppigt (skab gerne gennemtræk). Inden lokalet forlades, skal de tilstedeværende sørge for, at der luftes ud, og kontaktfladerne rengøres eller sprittes af efter brug.
  • Det er ikke længere et krav at bære mundbind/visir på universitetet.
  • Følg retningslinjer for håndtering af smitte og symptomer som beskrevet nedenfor.

Smitte og symptomer

  • Det gælder generelt, at hverken medarbejdere eller studerende møder op på campus, hvis man føler sig syg og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19.
  • Hvis en medarbejder bliver testet positiv med COVID-19, opfordres medarbejderen til straks at informere nærmeste leder. Studerende opfordres til at orientere studieadministrationen om smitte via AU’s corona-blanket.
  • AU opfordrer studerende og medarbejdere til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Orientér dig om håndtering af symptomer og smitte