Retningslinjer for generel adfærd på universitetet

Aarhus Universitet tilrettelægger alle aktiviteter i henhold retningslinjer for en ansvarlige håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner  og følger sundhedsmyndighedernes til enhver tid gældende retningslinjer for smitteforebyggelse

Det betyder, at al fysisk aktivitet på AU’s lokaliteter skal planlægges og gennemføres med udgangspunkt i nedenstående retningslinjer for adfærd på universitet.


Generelt

 • Følg sundhedsmyndighederne generelle råd om smitteforebyggelse og de lokale vejledninger, som kan være trykt på skilte, plakater, gulvet eller lignende.
 • Studerende og medarbejdere, der møder fysisk frem på universitetet, skal i henhold til myndighedernes retningslinjer kunne fremvise en negativ COVID-19-test (PCR eller antigentest), der maksimalt er 72 timer gammel. Se retningslinjer for test.
 • Retningslinjer for brug af mundbind skal følges.
 • Ved ophold i mødelokaler, kontorer, fælleslokaler, undervisningslokaler, laboratorier, grupperum, læsesale mm. skal de, der opholder sig i lokalerne, sørge for, at der luftes ud hyppigt (skab gerne gennemtræk). Inden lokalet forlades, skal de tilstedeværende sørge for, at der luftes ud, og kontaktfladerne rengøres eller sprittes af efter brug.
 • Ved fysisk fremmøde i forbindelse med undervisning, eksamen mm. henvises også til retningslinjer for adfærd ifm. undervisning og anden studieaktiviteter på campus.
 • Følg afstandskravet samt retningslinjer for håndtering af smitte og symptomer som beskrevet nedenfor.     

Afstandskrav

 • Der gælder et generelt afstandskrav på 2-meter.
 • Afstandskravet kan fraviges i undervisningssituationer inden for stamhold på op til 30 personer (undtagelsesvis 50) og i særlige undervisningssituationer, f.eks. fysiske øvelser, klinik eller, hvor en fravigelse vurderes nødvendig for at kunne gennemføre undervisningen på en hensigtsmæssig måde. Særlige forskningssituationer kan ligeledes give anledning til at fravige afstandskravet, hvis det vurderes nødvendigt for at kunne udføre forskningen. Ved fravigelse af afstandskravet på 2 meter, skal man være særligt opmærksom på andre smitteforebyggende tiltag så som udluftning.
 • Ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.
 • Vær opmærksom på, hvor mange mennesker, der maksimalt må samles i et lokale. På mindre fællesarealer, så som tekøkkener, kopirum med videre, bør der kun opholde sig én person ad gangen.
 • Arbejdet skal tilrettelægges, så der kan sikres fornøden afstand mellem medarbejdere, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler eller arbejde på skift på den fysiske arbejdsplads mv.

Smitte og symptomer

 • Det gælder generelt, at hverken medarbejdere eller studerende møder op på campus, hvis man føler sig syg og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19.
 • Hvis en medarbejder bliver testet positiv med COVID-19, opfordres medarbejderen til straks at informere nærmeste leder. Studerende opfordres til at orientere studieadministrationen om smitte via AU’s corona-blanket.
 • AU opfordrer studerende og medarbejdere til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Orientér dig om håndtering af symptomer og smitte