Retningslinjer for kontorarealer, mødelokaler og fællesarealer

Generelt

 • Universitetet tilstræber, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu. Det er den lokale ledelses beslutning, i hvilket omfang tilbagevenden til den fysiske kontorarbejdsplads er hensigtsmæssig.
 • Medarbejderne må ikke møde på arbejde, hvis de føler sig syge og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. De skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.
 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver ledelsen i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.
 • Ved ankomst til arbejdspladsen skal man vaske eller afspritte hænder.


Afstandskrav på kontorer, mødelokaler, frokoststuer og andre fællesarealer

 • Der bør som minimum altid holdes 1 meters afstand mellem medarbejderne.
 • Der bør dog som udgangspunkt minimum være 2 meters afstand mellem medarbejdere i situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. Det gælder fx aktiviteter med fysisk anstrengelse og ved ophold i lukkede rum med begrænset udluftning mv.
 • Afstanden ved siddende indretning måles fra centrum til centrum af stolesæderne.
  • I kontorer, mødelokaler, frokoststuer og andre fællesarealer skal der altid være mindst 1 meters afstand mellem de siddende.
  • Er der tale om lukkede rum med begrænset udluftning, bør der være mindst 2 meters afstand mellem de siddende.    
 • Er det ikke muligt at overholde afstandskravene, skal man tilrettelægge arbejdet, så der kan sikres fornøden afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler eller arbejde på skift på den fysiske arbejdsplads mv.
 • Der bør jævnligt luftes ud, særligt på kontorer med flere personer.
 • Efter ophold i mødelokaler og fællesrum skal mødedeltagerne tilse, at der luftes ud, og kontaktfladerne rengøres eller sprittes af.
 • På mindre fællesarealer, så som tekøkkener, kopirum med videre, bør der kun opholde sig en person ad gangen.


Møder, kontakt med eksterne, studerende mv.

 • Det er muligt at afholde interne møder med medarbejdere fra samme bygningskompleks, forudsat at der sikres tilstrækkelig afstand mellem medarbejderne i lokalet.
 • Fysiske møder med eksterne deltagere, herunder møder mellem medarbejdere, som arbejder i forskellige bygninger og ikke har en nær samarbejdsrelation, eller med studerende, skal begrænses og så vidt muligt fortsat foregå virtuelt.
 • Er det nødvendigt at afholde møder med studerende eller eksterne, afsprittes efterfølgende overflader og udstyr/remedier, som den studerende/gæsten har været i kontakt med. Den studerende/gæsten må kun opholde sig i bygningen i forbindelse med selve mødet.