Retningslinjer for kontorarealer, mødelokaler og fællesarealer

Generelt om adfærd og tilstedeværelse på universitetet

 • Medarbejdere skal arbejde hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets karakter - foreløbig frem til 2. januar 2021. Forskningsaktiviteter og administrative støttefunktioner kan stadig varetages på universitetet, hvis fysisk fremmøde er væsentlig for opgavens udførelse. 

 • Har du spørgsmål i forhold til mulighed for hjemmearbejde, eller hvordan dit arbejde bedst tilrettelægges, går du til nærmeste leder. Det er den lokale ledelses beslutning, i hvilket omfang fysisk tilstedeværelse på universitetet er hensigtsmæssigt. I forhold til at vurdere ”hensigtsmæssigt”, så kan det tage afsæt i fx de fysiske rammer, den faglige opgaveløsning, psykisk trivsel og organisatorisk sammenhængskraft.

Særlige forhold vedrørende sygdom og risikogrupper

 • Som medarbejder møder du ikke ind på arbejde, hvis du føler dig syg og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. Du skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Tag dialogen med nærmeste leder.
 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver nærmeste leder i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.

Afstandskrav på kontorer, mødelokaler, frokoststuer og andre fællesarealer

 • Der bør som minimum altid holdes 1 meters afstand mellem medarbejderne.
 • Der bør dog som udgangspunkt minimum være 2 meters afstand mellem medarbejdere i situationer, hvor der er øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn. Det gælder fx aktiviteter med fysisk anstrengelse og ved ophold i lukkede rum med begrænset udluftning mv.
 • Afstanden ved siddende indretning måles fra centrum til centrum af stolesæderne.
  • I kontorer, mødelokaler, frokoststuer og andre fællesarealer skal der altid være mindst 1 meters afstand mellem de siddende.
  • Er der tale om lukkede rum med begrænset udluftning, bør der være mindst 2 meters afstand mellem de siddende.  
 • Efter ophold i mødelokaler og fællesrum skal mødedeltagerne tilse, at der luftes ud, og kontaktfladerne rengøres eller sprittes af.
 • Det gælder generelt, at alle skal respektere det angivne maksimale antal personer i det pågældende lokale. 
 • På mindre fællesarealer, så som tekøkkener, kopirum med videre, bør der kun opholde sig en person ad gangen.
 • Er det ikke muligt at overholde afstandskravene, skal man tilrettelægge arbejdet, så der kan sikres fornøden afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler eller arbejde på skift på den fysiske arbejdsplads mv.
 • Der bør jævnligt luftes ud, særligt på kontorer med flere personer.


Særlige krav om brug af mundbind: