Retningslinjer for studenterforeningers arrangementer

I henhold til den politiske rammeaftale den 22. marts for en genåbning af samfundet er universitetet underlagt restriktioner for, hvor mange studerende der må være på campus ad gangen. Det er ledelsen på det enkelte fakultet, som under inddragelse af studienævnene foretager den endelige prioritering af aktiviteter på campus.

Arrangementer af faglig-social karakter kan prioriteres som del af den gradvise genåbning. Det skal forstås som aktiviteter med et fagligt indhold, hvor der også kan være et socialt sigte, fx foredrag, faglige debatter m.v. Sociale arrangementer er fortsat suspenderet – foreløbig frem til den 6. maj 2021.

Brug af faciliteter på AU til foreningsaktiviteter skal ske efter aftale med den tekniske chef på det enkelte fakultet (med mindre en anden kontaktperson er udpeget) og med udgangspunkt i denne tjekliste. Det gælder bl.a., at:

  • Retningslinjer for generel adfærd på universitetet skal efterleves.
  • En udvalgt person fra foreningen skal være til stede og have ansvar for afviklingen af det pågældende arrangement. Personen har også ansvar for at stoppe arrangementet, hvis retningslinjerne ikke kan overholdes.
  • Der må maksimalt samles 50 i alt, og arrangementet skal primært foregå siddende eller udendørs.
  • Der skal være deltagerlister til alle arrangementer.
  • Der må ikke serveres og indtages alkohol til et arrangement.
  • Ud over den konkrete tjekliste anbefales det generelt:
    • At holde mindre arrangementer.
    • At arrangementer afgrænses til enkelte hold/årgange/studier.


Studenterforeninger må i forbindelse med planlægning og afholdelse af et arrangement, der er godkendt af fakultetet, møde fysisk op på campus i det omfang, det er nødvendigt for, at arrangementet kan afholdes.


Særligt for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi


Ifølge myndighederne må man samles op til 50 personer, for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Det betyder, at de foreninger, der har udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, må samle op til 50 personer til deres aktiviteter, jf. regeringens pressemeddelelse fra d. 18. marts.