Retningslinjer for studenterforeningers arrangementer

Bemærk, at muligheden for at afholde arrangementer og foreningsaktiviteter med fysisk fremmøde er suspenderet frem til og med den 28. februar 2021 på alle universitetets lokaliteter. 

Når der igen kan afholdes studenterarrangementer og foreningsaktiviteter på Aarhus Universitet, skal de afvikles på betryggende vis og i henhold til nedenstående retningslinjer:

 • Der må fortsat ikke afholdes fester på campus.
 • Brug af faciliteter på AU til foreningsaktiviteter skal ske efter aftale med den tekniske chef på det enkelte fakultet (med mindre en anden kontaktperson er udpeget) og med udgangspunkt i denne tjekliste. Det gælder bl.a., at:
  • Retningslinjer for afstand og hygiejne skal overholdes.
  • En udvalgt person fra foreningen skal være til stede og have ansvar for afviklingen af det pågældende arrangement. Personen har også ansvar for at stoppe arrangementet, hvis retningslinjerne ikke kan overholdes.
  • Der må maksimalt samles 50 i alt, og arrangementet skal primært være siddende.
  • Arrangementer uden alkohol skal slutte senest kl. 20.
  • Arrangementer med alkohol kan udelukkende afholdes i tidsrummet kl. 14-18 om fredagen, og der må ikke serveres ’hård spiritus’, men øl, vin, cider o. lign. er tilladt.
  • Der skal være deltagerlister til alle arrangementer.


 • Det er det enkelte fakultet, som træffer den endelige afgørelse af, hvorvidt et arrangement kan afholdes, og om det er muligt at stille lokaler til rådighed.
 • Ud over den konkrete tjekliste anbefales det generelt:
  • At holde mindre arrangementer.
  • At arrangementer afgrænses til enkelte hold/årgange/studier.

 • Studenterforeninger må gerne afholde bestyrelsesmøder, planlægningsmøder og lignende i eget foreningslokale uden særskilt aftale, så længe de gældende retningslinjer for afstand, afspritning og antal personer i lokalet overholdes.


Retningslinjer for ophold på campus skal overholdes. Retningslinjer kan tilgås her.