Retningslinjer for studenterforeningers arrangementer

Brug af faciliteter på AU til foreningsaktiviteter skal ske efter aftale med den tekniske chef på det enkelte fakultet (med mindre en anden kontaktperson er udpeget), og med overholdelse af følgende retningslinjer:

 

  • Retningslinjer for generel adfærd på universitetet skal efterleves.
  • Arrangementet skal afvikles med overholdelse af deltagerloftet for møder og arrangementer på universitetet.
  • Der skal være deltagerlister til alle arrangementer, så deltagerloftet ikke overskrides, og der er mulighed for at smitteopspore.
  • En udvalgt person fra foreningen skal være til stede og have ansvar for afviklingen af det pågældende arrangement. Personen har også ansvar for at stoppe arrangementet, hvis retningslinjerne ikke kan overholdes. Den tekniske chef fungerer som kontaktperson, medmindre der er udpeget en anden tilgængelig kontaktperson på AU.
  • Der kan serveres alkohol til fredagsbarer/arrangementer om fredagen frem til kl. 20.
  • Arrangørerne skal kunne redegøre for, hvordan de vil sikre, at relevante retningslinjer overholdes.

  Deltagerne opfordres til at anvende app’en Smitte|Stop


Kontakter

FAK.

TITEL

NAVN

MAIL

TELEFON

MOBIL

AR

Teknisk chef

Lars Mitens

mitens@au.dk

+4587152897

+4528992240

BSS

Teknisk chef

Peter Vestergaard Bachmann

pbv@au.dk

+4587152363

+4540372188

HE

Teknisk chef

Conor Richard O'Connor Leerhøy

conor@au.dk

+4587152241

+4528992241

NS/

TS

Teknisk chef

Bent Lorenzen

bent.lorenzen@au.dk

-

+4528992217

AU

Universitets-direktør

Arnold Boon

director@au.dk

+4587152024

+4528757067