Tjekliste for studenterforeningers arrangementer

Bemærk, at muligheden for at afholde arrangementer og foreningsaktiviteter med fysisk fremmøde er suspenderet frem til og med den 28. februar 2021 på alle universitetets lokaliteter.


Før:

 1. Alle arrangementer skal være efter aftale med den lokale tekniske chef.
 2. Arrangørerne skal kunne redegøre for, hvordan de vil sikre, at der kan holdes afstand, hvordan der sprittes af, og hvordan øvrige relevante retningslinjer overholdes. 
 3. Der skal udpeges en ansvarlig person fra foreningen. Denne person har ansvaret for at kommunikere og tilse, at regler og retningslinjer overholdes. Personen har også pligt til at afbryde arrangementet, hvis ikke det er muligt at overholde aftaler og retningslinjer gennem hele arrangementet.
 4. Den tekniske chef fungerer som kontaktperson, medmindre der er udpeget en anden tilgængelig kontaktperson på AU.
 5. Antallet af personer i lokalet må ikke overskride det tilladte antal. Der skal derfor være tilmelding til arrangementer, således at der ikke møder for mange op.
 6. Der skal være en særlig opmærksomhed, hvis deltagerkredsen er på tværs af studieretninger og årgange. Det vil sige, at man skal gennemgå, hvordan afholdelse af arrangementet kan tage hensyn til at reducere møder på tværs af studieretninger og årgange. Det kan fx ske ved at opdele arrangementer i årgange, ved at dele rummet op, så man kun sidder sammen med studerende, som man også er sammen med i undervisningen eller ved at gennemføre et siddende arrangement, hvor alle har ansigtet vendt i samme retning.

Under:

 1. Til alle arrangementer gælder afstandskravet på 1 meter, og der skal sprittes af efter gældende forskrifter. Anvendelse af værnemidler erstatter ikke overholdelse af afstandskravet.
 2. Antallet af deltagere til arrangementer skal til enhver tid overholde de nationale retningslinjer om forsamlingsforbud, dog maks. 50 deltagere pr. arrangement.
 3. Arrangementet skal primært være siddende, alternativt afholdes udendørs.
 4. Arrangementer uden alkohol skal slutte senest kl. 20.
 5. Arrangementer med alkohol kan udelukkende afholdes i tidsrummet kl. 14-18 om fredagen, og der må ikke serveres ’hård spiritus’, men øl, vin, cider og lignende er tilladt.
 6. Deltagerne opfordres til at anvende app’en Smitte|Stop.

Efter:

 • Alle arrangementer skal have en deltagerliste/log over deltagere. Dette for, at man efter arrangementet skal kunne redegøre for, hvem der har deltaget i arrangementet af hensyn til eventuel smitteopsporing.
 • Af hensyn til GDPR skal deltagerlister/log over deltagere destrueres/slettes efter 30 dage.

FAK.

TITEL

NAVN

MAIL

TELEFON

MOBIL

AR

Teknisk chef

Lars Mitens

mitens@au.dk

+4587152897

+4528992240

BSS

Teknisk chef

Peter Vestergaard Bachmann

pbv@au.dk

+4587152363

+4540372188

HE

Teknisk chef

Conor Richard O'Connor Leerhøy

conor@au.dk

+4587152241

+4528992241

NS/

TS

Teknisk chef

Bent Lorenzen

bent.lorenzen@au.dk

-

+4528992217

AU

Universitets-direktør

Arnold Boon

director@au.dk

+4587152024

+4528757067