Tjekliste for studenterforeningers arrangementer

Før:

 • Alle arrangementer skal være efter aftale med den lokale tekniske chef.
 • Arrangørerne skal kunne redegøre for, hvordan de vil sikre, at der kan holdes afstand, hvordan der sprittes af, og hvordan øvrige relevante retningslinjer overholdes, herunder krav om test og mundbind. 
 • Der skal udpeges en ansvarlig person fra foreningen. Denne person har ansvaret for at kommunikere og tilse, at regler og retningslinjer overholdes. Personen har også pligt til at tjekke coronapas og afbryde arrangementet, hvis ikke det er muligt at overholde aftaler og retningslinjer gennem hele arrangementet.
 • Den tekniske chef fungerer som kontaktperson, medmindre der er udpeget en anden tilgængelig kontaktperson på AU.
 • Arrangementet skal afvikles med overholdelse af deltagerloftet for møder og arrangementer på universitetet
 • Der skal derfor være tilmelding til arrangementer, således at der ikke møder for mange op.
 • Deltagerne opfordres til at anvende app’en Smitte|Stop.


Under:

 • Til alle arrangementer skal det generelle afstandskrav overholdes, og der skal sprittes af efter gældende forskrifter.
 • Anvendelse af værnemidler erstatter ikke overholdelse af afstandskravet.
 • Antallet af deltagere til arrangementer skal til enhver tid overholde det gældende forsamlingsforbud.
 • Der kan serveres alkohol til fredagsbarer/arrangementer om fredagen frem til kl. 20.


Efter:

 • Alle arrangementer skal have en deltagerliste/log over deltagere. Dette for, at man efter arrangementet skal kunne redegøre for, hvem der har deltaget i arrangementet af hensyn til eventuel smitteopsporing.
  • Af hensyn til GDPR skal deltagerlister/log over deltagere destrueres/slettes efter 30 dage.

Kontakter

FAK.

TITEL

NAVN

MAIL

TELEFON

MOBIL

AR

Teknisk chef

Lars Mitens

mitens@au.dk

+4587152897

+4528992240

BSS

Teknisk chef

Peter Vestergaard Bachmann

pbv@au.dk

+4587152363

+4540372188

HE

Teknisk chef

Conor Richard O'Connor Leerhøy

conor@au.dk

+4587152241

+4528992241

NS/

TS

Teknisk chef

Bent Lorenzen

bent.lorenzen@au.dk

-

+4528992217

AU

Universitets-direktør

Arnold Boon

director@au.dk

+4587152024

+4528757067