Retningslinjer for studiestart

Studiestart på Aarhus Universitet begynder fra den 24. august i henhold til de gældende retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet fra den 2. juli.

Rammerne for at gennemføre studiestart er påvirket af corona-situationen. Det betyder konkret, at:

  • Introduktionsforløbet tilstræbes afholdt på campus, men i mindre grupper og under hensyn til gældende afstandskrav. Visse aktiviteter kan blive afholdt online mhp. at reducere smitterisiko forbundet med store grupper og mange interaktioner.
  • Der afholdes ikke fester, og der indtages ikke alkohol i forbindelse med introduktionsforløbet.
  • Hytteturene afholdes ikke i 2020 – det er op til de enkelte uddannelser, om de vil gennemføre dem senere i 2021 eller bruge midlerne på andre aktiviteter i studiestarten.
  • Et nyt online studiestartsforløb – Study@AU – skal supplere det fysiske studiestartsprogram (tilgås via Blackboard).

 

De nye studerende får direkte besked fra deres uddannelse om studiestart.