Retningslinjer for test

Studerende og medarbejdere, der møder fysisk frem på universitetet, skal i henhold til myndighedernes retningslinjer kunne fremvise en negativ COVID-19-test (PCR eller antigentest), der maksimalt er 72 timer gammel.

Man tæller 72 timer fra det tidspunkt, testen er taget.

Hvis testen er taget for mere end 72 timer siden, kan testkravet alligevel opfyldes, hvis man jævnt fordelt over de seneste syv dage – for eksempel dag 1 og dag 4 – har fået taget to negative COVID-19-tests.


Find et COVID-19-testcenter

Du kan finde et COVID-19-testcenter nær dig på denne hjemmeside: Find COVID-19 testcenter.

Testkapaciteten kan blive en begrænsende faktor for fysisk fremmøde. Der arbejdes derfor intensivt på, at Aarhus Universitet hurtigst muligt er klar til at tilbyde studerende og medarbejdere et supplerende set-up med superviserede selvtests. Information om test-muligheder vil løbende blive opdateret på denne side.

Undtagelser til krav om test

Krav om test gælder ikke studerende og medarbejdere, der:

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19.  
  • tidligere har været smittet med COVID-19 og kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat (PCR- eller antigentest). Det positive testresultat skal ved fremvisningen være mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Vaccinerede mod COVID-19 er p.t. ikke undtaget fra testkravet.

Dokumentation skal kunne fremvises på forespørgsel

For at Aarhus Universitet som uddannelsesinstitution må give adgang til flere studerende og medarbejdere, har myndighederne stillet det som en betingelse, at studerende og medarbejdere skal kunne dokumentere, at de lever op til kravet om test. Dette for at sikre trygge rammer for alle.

Dokumentation for COVID-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk, og følgende oplysninger skal fremgå:

  • Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
  • Tidspunktet, hvor testen blev taget.
  • Resultatet af testen.


Studerende
skal være parate til at fremvise relevant dokumentation ved stikprøvekontrol, som gennemføres af universitets medarbejdere eller et eksternt vagtselskab.

Medarbejdere skal være parate til at fremvise relevant dokumentation for nærmeste leder, som har ansvar for at sikre, at medarbejdere overholder kravet om test.

For at leve op til myndighedernes krav om test og for at sikre et trygt studie- og arbejdsmiljø vil studerende og medarbejdere, der ikke kan fremvise relevant dokumentation, blive bedt om at forlade campus, indtil den rette dokumentation kan fremvises.

Gæster på universitetet

Gæster på campus opfordres kraftigt til at følge de retningslinjer for test, der gælder for studerende og medarbejdere på uddannelsesinstitutioner.