Retningslinjer for coronapas

Studerende, medarbejdere, gæster og andre med tilknytning til AU, skal i henhold til myndighedernes retningslinjer kunne fremvise et gyldigt coronapas, hvis de møder fysisk frem på universitetet. Kravet gælder frem til 1. august. 


Et coronapas er gyldigt, når der kan fremvises dokumentation for ét af følgende forhold:

  • En negativ COVID-19-test (PCR eller antigentest), der er taget inden for de seneste 72 timer. Hvis testen er taget for mere end 72 timer siden, kan testkravet alligevel opfyldes, hvis man jævnt fordelt over de seneste syv dage – for eksempel dag 1 og dag 4 – har fået taget to negative COVID-19-tests. Fra den 1. juli vil en PCR-test være gyldig i 96 timer, mens en antigentest fortsat vil have en gyldighedsperiode på 72 timer
  •  måneder gammel.
  • Dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb (mindst 14 dage og højst 42 dage efter første stik).
  • Dokumentation for et fuldført vaccinationsforløb.

Personer kan være undtaget fra kravet om at lade sig teste, hvis man af medicinske årsager, eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for COVID-19. Det skal kunne dokumenteres, at man er undtaget fra kravet. Du kan læse hvordan i dette notat fra Sundhedsstyrelsen.

Find et COVID-19-testcenter

Se en oversigt over offentlige COVID-19-testcentre på coronasmitte.dk.

Dokumentation skal kunne fremvises på forespørgsel

For at Aarhus Universitet som uddannelsesinstitution må give adgang til flere studerende og medarbejdere, har myndighederne stillet det som en betingelse, at studerende, medarbejdere, gæster og andre med tilknytning til universitetet skal kunne dokumentere, at de lever op til kravet om test. Dette for at sikre trygge rammer for alle.

Dokumentation for COVID-19-testen kan foreligge både i papirformat og elektronisk, og følgende oplysninger skal fremgå:

  • Tidspunktet, hvor testen blev taget.
  • Resultatet af testen.
  • Den testede persons navn svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort skal fremvises i tilfælde, hvor man ikke anvender sundhedsmyndighedernes app, ”Coronapas” eller ”MinSunhed” som dokumentation for at have et gyldigt coronapas.


Studerende, gæster og andre personer med tilknytning til AU
 skal være parate til at fremvise relevant dokumentation ved stikprøvekontrol, som gennemføres af universitetets medarbejdere eller et eksternt vagtselskab.

Som vært har man ansvar for at orientere besøgende om retningslinjer for test.

Medarbejdere skal være parate til at fremvise relevant dokumentation for nærmeste leder, som har ansvar for at sikre, at medarbejdere overholder kravet om test.

Forat leve op til myndighedernes krav om test og for at sikre et trygt studie- og arbejdsmiljø vil studerende, medarbejdere, gæster og andre personer med tilknytning til Aarhus Universitet, blive bedt om at forlade campus, hvis de ikke kan fremvise relevant dokumentation.