Retningslinjer for undervisning og eksamen – efterår 2021

Undervisning

Al undervisning i efteråret 2021 planlægges, tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i mulighed for fysisk fremmøde – og under nøje hensyn til myndighedernes gældende retningslinjer for smitteforebyggelse. Se AU’s retningslinjer for fremmøde og generel adfærd på universitetet

Hvis et eller flere hold hjemsendes som følge af COVID-19, vil undervisningen i det omfang, det er muligt, blive gennemført online.

Hvis studerende som følge af COVID-19-smitte er forhindret i at deltage i undervisningen, kan de søge om at få hjælp via AU’s studieassistentordning.

Eksamen

Eksamener i efteråret 2021 planlægges, tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i mulighed for fysisk fremmøde.

Alle eksamener vil blive afviklet under hensyn til gældende retningslinjer og med øje for, at det skal være trygt at møde frem.

Bliver en studerende som følge af COVID-19 forhindret i at deltage i en eksamen, skal vedkommende søge dispensation. Ansøgningen bliver behandlet på lige vilkår med andre sygdomme.