Retningslinjer for undervisnings- og eksamensaktiviteter

Generelt

 • Medarbejdere og studerende må ikke møde frem fysisk på AU, hvis de føler sig syge og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. De skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.
 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, laver ledelsen i dialog med den enkelte en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.
 • For studerende, der tilhører en særlig risikogruppe, gives mulighed for at gennemføre alle eksamensaktiviteter online i forårssemesteret 2020.
 • Hvis studerende i en særlig risikogruppe ønsker at deltage i undervisningsaktiviteter på campus eller gennemføre eksamen ved fysisk fremmøde på campus, skal han eller hun tage kontakt til den lokale studieadministration, som vil hjælpe med at finde en løsning.
 • Ved ankomst til arbejdspladsen skal man vaske eller afspritte hænder.

 

Retningslinjer for undervisning og eksamen:

 • Myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges.
 • I situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand. Dette gør sig bl.a. gældende i følgende situationer:
  • I undervisningssituationer skal der være mindst 2 meters afstand mellem underviser og forreste række af studerende i lokalet.
  • Ved mundtlige eksamener skal der være mindst 2 meters afstand mellem eksaminator/censor og eksaminand.
  • Ved fysisk aktivitet som sang eller anden aktivitet, der øger risiko for dråbesmitte.
 • Ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.
 • I forbindelse med afvikling af mundtlige eksamener med fysisk fremmøde må studerende kun opholde sig i bygningen i en begrænset venteperiode før og under selve eksamensafviklingen. Den studerende skal derfor modtage individuelle informationer om mødetidspunkt fra studieadministrationen.