Retningslinjer for undervisnings- og eksamensaktiviteter

Undervisning

Aarhus Universitet prioriterer, at studerende – så vidt muligt – modtager en del af undervisningen og/eller tilhørende aktiviteter på campus – af hensyn til undervisningen og studiemiljøet.

Der vil være særlig fokus på førsteårsstuderende og på kurser, hvor læringsmålene afhænger af fysisk fremmøde.

Myndighedernes retningslinjer om afstandskrav for efteråret 2020 betyder dog, at universiteterne ikke kan anvende den fulde lokalekapacitet. Derfor vil en del af undervisningen i efteråret blive afviklet online.

Eksamen

Aarhus Universitet tilstræber, at studerende skal have den eksamensform, som gælder normalt. Det er dog sikkert, at kapaciteten til fysiske stedprøver og mundtlige prøver vil være nedsat som følge af afstandskravet. Derfor vil visse eksamener blive konverteret til andre formater, eller afviklingen vil ske online.

Studerende vil blive varslet om eventuelle ændringer i god tid inden eksamen. Information om, hvordan og hvornår eksamen afholdes, findes på de lokale studieportaler.

Alle eksamener med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes.

Forhindrer COVID-19 deltagelse i en planlagt eksamen – enten fordi man er smittet, eller fordi man er i risiko for at være smittet – gælder følgende:

 • For medarbejdere: Det vurderes i samarbejde med den lokale ledelse, hvordan situationen skal håndteres.
 • For studerende: De skal følge retningslinjerne som beskrevet i de studerendes fælles FAQ. Studerende, der følger anvisningerne for dispensationsansøgning, vil som udgangspunkt blive henvist til reeksamen uden at bruge et prøveforsøg – med mindre det har været muligt at finde alternative løsninger. Dette håndteres efter lokalt bestemte retningslinjer på fakulteterne.

For medarbejdere og studerende i en særlig risikogruppe gælder følgende:

 • Ledelsen laver i dialog med den enkelte medarbejder en konkret vurdering af, hvorledes medarbejderen skal forholde sig.
 • I forhold til undervisning har studerende i en særlig risikogruppe en mulighed for at blive tilknyttet en såkaldt studieassistentordning. Det er dog ikke al undervisning, der kan gennemføres i ordningen.
 • I forhold til eksamen kan studerende i en særlig risikogruppe få undersøgt, om der er basis for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med prøven, og hvad der i givet fald er praktisk muligt og fagligt forsvarligt. Dette forudsætter, at de studerende følger anvisningerne som beskrevet i de studerendes fælles FAQ.

Generelt

Aarhus Universitet gennemfører undervisning og eksamen i tråd med gældende retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er blevet opdateret den 5. oktober. Det betyder, at:

 • myndighedernes vejledning om minimum 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, skal følges - både i auditorie- og holdundervisningen samt ved eksamen.
 • der er mulighed for at fravige afstandskravet på 1 meter i helt særlige undervisningssituationer, hvor fysisk tilstedeværelse er påkrævet, f.eks. ved laboratorieøvelser, fysiske øvelser og klinik. Her er mundbind et krav. AU har ansvaret for at udlevere værnemidler.
 • i situationer, hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte, eller hvor et forsigtighedsprincip tilsiger et særligt hensyn, skal der holdes mindst 2 meters afstand. Dette gør sig bl.a. gældende i følgende situationer:
  • I undervisningssituationer skal der være mindst 2 meters afstand mellem underviser og forreste række af studerende i lokalet.
  • Ved mundtlige eksamener skal der være mindst 2 meters afstand mellem eksaminator/censor og eksaminand.
  • Ved fysisk aktivitet som sang eller anden aktivitet, der øger risiko for dråbesmitte.
 • ved regulering af afstand for siddende personer skal der måles fra centrum til centrum af stolesæderne, og ved regulering af stående/gående personer skal der afstandsmarkeres på væg, bord, gulv eller lignende, fx ved indgangspartier og andre steder med kødannelse.


Det gælder generelt, at hverken medarbejdere eller studerende møder op på campus, hvis man føler sig syg og/eller har milde symptomer på at være smittet med COVID-19. Du skal i så fald blive hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.