Sådan håndterer du som underviser symptomer og smitte blandt studerende

Som beskrevet i det fælles sæt retningslinjer for, hvordan AU håndterer symptomer og tilfælde af COVID-19-smitte blandt studerende på universitetets campusområder, er det den studerende og den lokale beredskabsgruppe, der har den primære rolle i smittehåndteringen på AU. Som underviser kan du dog blive kontaktet af studerende eller beredskabsgruppen.

Nedenstående anvisninger beskriver, hvad du som underviser bør gøre, hvis du oplever symptomer og smitte blandt studerende.

1. I tilfælde af symptomer eller formodning om smitte blandt studerende

Følgende gør sig gældende, hvis studerende har symptomer, men endnu ikke er testet positiv med COVID-19

  • Hvis du som underviser kontaktes af studerende, som selv har symptomer, eller som kender nogen med symptomer, skal du blot henvise til de gældende retningslinjer for AU. Du kan evt. opfordre den studerende til at kontakte egen læge/sundhedsmyndighederne.
  • Hvis du som underviser ser studerende med åbenlyse symptomer, må du opfordre personen til at tage hjem – evt. med henvisning til AU´s gældende retningslinjer.

Universitetet iværksætter ikke umiddelbart foranstaltninger på baggrund af studerende med symptomer, hvor der ikke foreligger et positivt testresultat.

2. I tilfælde af smitte blandt studerende
Følgende gør sig gældende, hvis studerende er testet positiv med COVID-19:

  • Hvis du som underviser kontaktes af studerende, som er testet positiv med COVID-19, skal du bede den studerende om hurtigst muligt at orientere AU via denne online-formular 
  • Når den studerende har indsendt formularen, får fakultetets beredskabsgruppe besked og håndterer sagen. Du vil som underviser automatisk blive kontaktet for at hjælpe med at vurdere omfang af smitten, og om det er nødvendigt at ændre på undervisningsformatet eller ej. Du skal med andre ord ikke selv gøre noget aktivt, før du bliver kontaktet.
  • Den lokale beredskabsgruppe inddrager institutledelsen i en vurdering af sagen, bl.a. i forhold til at beslutte på hvilke præmisser undervisningen kan forsætte.
  • Den lokale beredskabsgruppe orienterer herefter relevante medstuderende, så de får de nødvendige informationer i forhold til deres færden på campus.

Vær opmærksom på, at hvis en studerende er testet positiv med COVID-19, bliver vedkommende – som alle andre smittede – kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Den studerende skal isolere sig i hjemmet og først møde på universitetet igen, når personen har været symptomfri i 48 timer.

Se AU’s retningslinjer for håndtering af smitte blandt studerende