Særlige krav om mundbind eller visir

  • Studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universiteter, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer. Man kan tage mundbindet af, når man sidder ned.
  • For medarbejdere kan der være områder, hvor mundbind eller visir ikke er påkrævet. Ifølge ministeriets retningslinjer kan den enkelte institution godt undtage administrationsbygninger/områder el. lign. fra tiltagene, hvis der ikke er generel adgang fra de studerende m.fl. til det konkrete område. Du kan som medarbejder henvende dig hos din ledelse for at få nærmere besked om, hvor du ikke er pligtig til at bære mundbind eller visir.
  • Undervisere og oplægsholdere skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisningssituationen, men skal som hidtil holde mindst to meters afstand til de nærmeste tilhørere. Dog skal undervisere, der har mere end to hold i løbet af en dag, bære mundbind eller visir i forbindelse med undervisningen.
  • Nogle grupper af personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen være undtaget kravet om brug af mundbind, f.eks. hvis man har vejrtrækningsbesvær. Læs her, om du tilhører en af disse grupper.

De nuværende krav om mundbind gælder foreløbigt frem til d. 5. april 2021.