Særlige krav om mundbind eller visir


  • Studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universitetet, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer.

  • Man kan tage mundbindet af, når man sidder ned i et område, hvor der er god plads til at overholde afstandskravet. Det gælder eksempelvis i undervisningslokaler, eksamenslokaler, på kontorarealer og fællesområder.

  • Undervisere, oplægsholdere og studerende skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisnings- og eksamenssituationer. Dog skal undervisere, der har mere end to hold i løbet af en dag, bære mundbind eller visir i forbindelse med undervisningen.

  • Der kan være særlige retningslinjer for anvendelse af mundbind i forbindelse med praktisk/eksperimentel undervisning, hvor afstandskravet ikke til alle tider vil kunne overholdes. Studerende skal efterleve de retningslinjer, der bliver oplyst i forbindelse med sådan undervisning. 
     
  • Nogle grupper af personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen være undtaget kravet om brug af mundbind, f.eks. hvis man har vejrtrækningsbesvær. Læs her, om du tilhører en af disse grupper.

  • Du kan som medarbejder henvende dig til din nærmeste leder, hvis du er i tvivl om retningslinjerne for mundbind/visir. Studerende kan henvende sig til den lokale studieadministration, hvis der er spørgsmål til retningslinjerne.