Særlige krav om mundbind og visir


  • Studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universitetet, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer.
  • Man kan tage mundbindet af, når man sidder ned i et område, hvor der kan holdes afstand.
  • Undervisere, oplægsholdere og studerende skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisnings- og eksamenssituationer. Se dog særskilte retningslinjer for smitteforebyggelse ifm. eksamen.
  • Anvendelse af mundbind i forbindelse med praktisk/eksperimentel undervisning, hvor afstandskravet ikke til alle tider vil kunne overholdes. Studerende skal efterleve de retningslinjer, der bliver oplyst i forbindelse med sådan undervisning.  
  • Nogle grupper af personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen være undtaget kravet om brug af mundbind, f.eks. hvis man har vejrtrækningsbesvær. Læs her, om du tilhører en af disse grupper.

Du kan som medarbejder henvende dig til din nærmeste leder, hvis du er i tvivl om retningslinjerne for mundbind/visir. Studerende kan henvende sig til den lokale studieadministration, hvis der er spørgsmål til retningslinjerne