Varetager du kritiske funktioner?

Kritiske funktioner såsom dyrepasning, særlig forskningsinfrastruktur, mv. er udpeget, og det er aftalt med nærmeste leder, hvordan situationen bedst kan håndteres i perioden, hvor universitetet er nedlukket.  

Hvis der bliver behov for din funktion i forbindelse med en delvis genåbning af universitetet, vil du få besked fra din nærmeste leder.