COVID-19 – Information til studerende

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.   

Siden opdateres løbende

På baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen har regeringen fået opbakning fra Folketingets Epidemiudvalg til at indføre yderligere tiltag i håndteringen af den stigende COVID-19-smitte i samfundet.

Det betyder, at studerende, medarbejdere og besøgende på Aarhus Universitet fra mandag den 29. november skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, når man møder fysisk frem på universitetets lokationer.

Se også den information, du har modtaget i din AU-post den 26. november. 

26/11 2021

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, herunder kursustilmelding, skal du kontakte din lokale studieservice. Har du spørgsmål om optag, skal du kontakte vejledningscenteret.

Studiecenter Arts:
studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services
studentservices.bss@au.dk

HE Studier
health.studieservice@au.dk

Nat-Tech Studieservice
studieservice.st@au.dk

Vejledningscenter AU
8715 0720 /auuddannelse@au.dk

Retningslinjer for coronapas

Studerende, medarbejdere og besøgende på AU, skal i henhold til myndighedernes retningslinjer kunne fremvise et gyldigt coronapas, når de møder fysisk frem på universitetet.

Er du i tvivl om, hvornår dit coronapas er gyldigt, hvem der er undtaget fra at fremvise coronapas, og hvilken dokumentation der skal fremvises for et gyldigt coronapas, kan du se reglerne for coronapas på coronasmitte.dk

Der foretages stikprøvekontrol, som gennemføres af universitetets medarbejdere eller et eksternt vagtselskab.

Som vært har man ansvar for at orientere besøgende om retningslinjer for coronapas.

For at leve op til myndighedernes krav om coronapas og for at sikre et trygt studie- og arbejdsmiljø vil studerende, medarbejdere, gæster og andre personer med tilknytning til Aarhus Universitet, blive bedt om at forlade campus, hvis de ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

Hvis du er smittet, vil dit coronapas først være ”grønt” 14 dage efter, du er testet positiv. Hvis du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer må ophæve din selvisolation tidligere, bedes du i stedet for coronapas udfylde og medbringe en tro- og love-erklæring

Symptomer og smitte

Har du symptomer på COVID-19, må du ikke deltage i fysiske aktiviteter på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

 • isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • hvis du er testet positiv med en antigentest, skal du hurtigst muligt få taget en opfølgende PCR-test, som kan be- eller afkræfte, at du er smittet med COVID-19.
 • orienterer studieadministrationen om, at du er smittet (hvad enten det er ved antigentest eller PCR-test). Det gør du via AU’s corona-blanket

Du kan efterfølgende blive kontaktet af ansatte på universitetet, der vil hjælpe med at afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen.

Nær kontakt eller anden kontakt til smittet

Hvis du er nær kontakt eller anden kontakt til en person, skal du følge Sundhedsmyndighedernes vejledning til nære kontakter og anden kontakt.     

AU opfordrer dig i alle tilfælde til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop.

Forebyg smitte på campus

Campus er åben, og alle studerende har adgang til universitet, herunder også alle biblioteker under AU Library. For at begrænse smitterisikoen skal du fra mandag den 29. november have gyldigt coronapas, når du møder på campus, Derudover skal du følge AU’s generelle retningslinjer for adfærd samt de anvisninger, der er trykt på plakater, på gulvet og lignende i de bygninger, du færdes i. Retningslinjerne er i fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes generelle råd for smitteforebyggende adfærd. Du bedes være opmærksom på at:

 • Spritte din plads af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter).
 • Vaske hænder jævnligt eller brug håndsprit.
 • Lufte ud hyppigt – og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk.
 • Blive hjemme og lade dig teste, hvis du har symptomer.
 • Hvis du ikke har opnået immunitet via vaccination eller tidligere smitte, skal du jævnligt at lade dig teste i forbindelse med fremmøde på campus.

Vær opmærksom på, at kravet om at bære mundbind eller visir på de videregående uddannelsesinstitutioner er ophævet. Der kan være studerende eller medarbejdere, der fortsat ønsker at bære mundbind eller visir. Det opfordrer vi til at respektere.

Undervisning

Undervisning og eksamen planlægges, tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i mulighed for fysisk fremmøde og – og under nøje hensyn til myndighedernes gældende retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder krav om gyldigt coronapas. Se AU’s retningslinjer for fremmøde og generel adfærd på universitetet

Med mindre du er smittet, i selvisolation eller i en særlig risikogruppe, kan du ifølge sundhedsmyndighedernes anvisninger deltage i undervisning og eksamen på lige fod med andre studerende.

AU følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvornår du bør gå i selvisolation.

Du kan holde sig opdateret om eventuelle særlige forhold på dit studie på de lokale studieportaler.

Studieassistent-ordningen

Hvis du som følge af COVID-19-smitte er forhindret i at deltage i undervisningen, kan du søge om at få hjælp via AU’s studieassistentordning.

Hvis studieassistentordningen ikke er en mulighed, bedes du tage kontakt til den lokale studieadministration for at høre, hvordan det påvirker dit studieforløb.

Hvis et eller flere hold hjemsendes som følge af COVID-19, vil undervisningen i det omfang, det er muligt, blive gennemført online.

Eksamen

Smitte, symptomer og selvisolation

Er du smittet, har COVID-19-symptomer eller i selvisolation, kan du ikke møde fysisk frem til eksamen.

Det udløser ikke et brugt prøveforsøg, hvis du kan dokumentere, at du udebliver på grund af COVID-19. Følgende dokumentationskrav gør sig gældende:

Bemærk, at du ikke automatisk skal i selvisolation som nær kontakt/anden kontakt.

Du skal indsende dokumentationen sammen med en dispensationsansøgning, som du finder på mitstudie.au.dk  

Er du forhindret i fysisk fremmøde, gælder følgende muligheder for at gennemføre eksamen:

 • Mundtlige prøver: I det omfang, man lokalt vurderer, at det er praktisk muligt og fagligt forsvarligt, kan du blive tilbudt at gennemføre en mundtlig prøve online efter de eksisterende regler om onlineprøver.
 • Skriftlige stedprøver med tilsyn: Disse kan ikke erstattes af online-eksamener, og du bliver henvist til næste eksamensudbud.
 • Frie skriftlige hjemmeopgaver: Disse kan gennemføres i det omfang dine symptomer/smitte tillader det. Hvis du er for syg til at gennemføre prøven, skal du følge fakultetets almindelige retningslinjer for sygdom ved eksamen.

I særlig risikogruppe

Er du i en særlig risikogruppe, kan der være grund til at tage særlige forholdsregler, der forhindrer eller begrænser din mulighed for deltagelse i fysiske eksamener. Du kan opnå dispensation på baggrund af en individuel vurdering af de konkrete forhold. I lighed med andre sygdomme skal du kunne fremvise dokumentation i form af en lægeerklæring, der beskriver de særlige forhold.

Eksamen og coronapas

Et gyldigt coronapas er en forudsætning for at deltage i eksamen med fysisk fremmøde.

 • Ved alle skriftlige stedprøver med tilsyn skal du fremvise dit coronapas, inden du går ind.
 • Ved øvrige prøver med fysisk fremmøde besluttes det lokalt, hvordan man ønsker at gennemføre kontrol af coronapas.

Kan du ikke fremvise gyldigt coronapas på forespørgsel, kan du ikke deltage i den pågældende eksamen og registreres som udeblevet – det koster dermed et prøveforsøg. Der kan være enkelte tilfælde, hvor man er undtaget krav om coronapas – se myndighedernes retningslinjer for, hvem der er undtaget, og hvordan man dokumenterer det på coronasmitte.dk.

Hvis du er smittet, vil dit coronapas først være ”grønt” 14 dage efter, du er testet positiv. Hvis du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer må ophæve din selvisolation tidligere, bedes du i stedet for coronapas udfylde og medbringe en tro- og love-erklæring

Manglende mulighed for at blive testet rettidigt og begrænset testkapacitet kan som udgangspunkt ikke bruges som argument for ikke at have et gyldigt coronapas.

Internationale studerende på AU

Rejser du fra et land, der er kategoriseret som orange, gul eller grøn, kan du rejse ind i Danmark. Det er vigtigt, at du orienterer dig i retningslinjerne fra de danske myndigheder om vilkårene for indrejse https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark  

Rejser du fra et land, der er kategoriseret som rød i de danske rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet. Er det at være international studerende ikke et anerkendelsesværdigt formål (worthy purpose). Se Udenrigsministeriets oversigt og vær opmærksom på, at oversigten løbende opdateres.

Se også vores corona-information til internationale studerende, der kommer til AU

Har du spørgsmål om visum, retningslinjer på AU og lign., kan du skrive til ic@au.dk 

Har du spørgsmål om udvekslingsstuderende, skal du kontakte den internationale koordinator på dit fakultet:

Udlandsophold

I efteråret 2021 og foråret 2022 kan der stadig være partneruniversiteter, der ikke tager imod studerende på udlandsophold eller udveksling.

Det er fortsat din egen beslutning, om du vil tage af sted på et planlagt udlandsophold. Når du træffer din beslutning, er det vigtigt, at du er opmærksom på eventuelle ændringer i dit værtsuniversitets kursusudbud og undervisningsform som følge af corona, dit værtslands restriktioner og hvordan du er dækket i forhold til hjemrejse og sygdom.

Det er kun i få tilfælde muligt at udskyde sit ophold til næste semester. Det er aldrig muligt at udskyde udvekslingsophold fra forårssemester til følgende efterårssemester, da et udvekslingsophold kan ikke udskydes til et nyt akademisk år. I nogle tilfælde vil det være muligt at udskyde dit udvekslingsophold fra efterår til det følgende forår.

Ønsker du at aflyse dit ophold eller bliver dit ophold aflyst af værtsuniversitetet skal du tage fat i din internationale koordinator, så du hurtigst muligt kan blive tilmeldt fag på AU i stedet.

Internationale ph.d.-studerende

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på https://ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.