COVID-19 – Information til studerende

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.   

Siden opdateres løbende

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, herunder kursustilmelding, skal du kontakte din lokale studieservice. Har du spørgsmål om optag, skal du kontakte vejledningscenteret.

Studiecenter Arts:
studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services
studentservices.bss@au.dk

HE Studier
health.studadm@au.dk

Nat-Tech Studieservice
studieservice.st@au.dk

Vejledningscenter AU
8715 0720 /auuddannelse@au.dk

Symptomer og smitte

Har du symptomer på COVID-19, må du ikke deltage i fysiske aktiviteter på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

  • isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
  • hvis du er testet positiv med en antigentest, skal du hurtigst muligt få taget en opfølgende PCR-test, som kan be- eller afkræfte, at du er smittet med COVID-19.
  • orienterer studieadministrationen om, at du er smittet (hvad enten det er ved antigentest eller PCR-test). Det gør du via AU’s corona-blanket

Du kan efterfølgende blive kontaktet af ansatte på universitetet, der vil hjælpe med at afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen.

Nær kontakt eller anden kontakt til smittet

Hvis du er nær kontakt eller anden kontakt til en person, skal du følge Sundhedsmyndighedernes vejledning til nære kontakter og anden kontakt.     

AU opfordrer dig i alle tilfælde til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop.

Forebyg smitte på campus

Campus er åben, og alle studerende har adgang til universitet, herunder også alle biblioteker under AU Library. For at begrænse smitterisikoen bedes du følge AU’s generelle retningslinjer for adfærd samt de anvisninger, der er trykt på plakater, på gulvet og lignende i de bygninger, du færdes i. Retningslinjerne er i fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes generelle råd for smitteforebyggende adfærd. Du bedes være opmærksom på at:

  • Spritte din plads af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter).
  • Vaske hænder jævnligt eller brug håndsprit.
  • Lufte ud hyppigt – og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk.
  • Blive hjemme og lade dig teste, hvis du har symptomer.
  • Blive vaccineret. Hvis du ikke har opnået immunitet via vaccination eller tidligere smitte, opfordres du til jævnligt at lade dig teste i forbindelse med fremmøde på campus.

Vær opmærksom på, at kravet om at bære mundbind eller visir på de videregående uddannelsesinstitutioner er ophævet. Der kan være studerende eller medarbejdere, der fortsat ønsker at bære mundbind eller visir. Det opfordrer vi til at respektere.

Undervisning - efterår 2021

Al undervisning i efteråret 2021 planlægges, tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i mulighed for fysisk fremmøde. Der er fokus på at overholde gældende retningslinjer for de videregående uddannelsesinstitutioner.

Bliver du som følge af COVID-19-smitte forhindret i at deltage i undervisningen, kan du søge om at få hjælp via AU’s studieassistentordning.

Hvis dit hold hjemsendes som følge af COVID-19, vil undervisningen i det omfang, det er muligt, blive omlagt til online.

Har du spørgsmål, kan du kontakte din lokale studieadministration (se kontaktoplysninger i toppen af siden).

Eksamen - efterår 2021

Eksamener i efteråret 2021 planlægges, tilrettelægges og gennemføres med udgangspunkt i mulighed for fysisk fremmøde.

Alle eksamener vil blive afviklet under hensyn til gældende retningslinjer og med øje for, at det skal være trygt for alle at møde frem.

Bliver du som følge af COVID-19 forhindret i at deltage i en eksamen, skal du søge dispensation. Din ansøgning bliver behandlet på lige vilkår med andre sygdomme.   

Internationale studerende på AU

Rejser du fra et land, der er kategoriseret som orange, gul eller grøn, kan du rejse ind i Danmark. Det er vigtigt, at du orienterer dig i retningslinjerne fra de danske myndigheder om vilkårene for indrejse https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark  

Rejser du fra et land, der er kategoriseret som rød i de danske rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet. Er det at være international studerende ikke et anerkendelsesværdigt formål (worthy purpose). Se Udenrigsministeriets oversigt og vær opmærksom på, at oversigten løbende opdateres.

Se også vores corona-information til internationale studerende, der kommer til AU

Har du spørgsmål om visum, retningslinjer på AU og lign., kan du skrive til ic@au.dk 

Har du spørgsmål om udvekslingsstuderende, skal du kontakte den internationale koordinator på dit fakultet:

Udlandsophold

I efteråret 2021 og foråret 2022 kan der stadig være partneruniversiteter, der ikke tager imod studerende på udlandsophold eller udveksling.

Det er fortsat din egen beslutning, om du vil tage af sted på et planlagt udlandsophold. Når du træffer din beslutning, er det vigtigt, at du er opmærksom på eventuelle ændringer i dit værtsuniversitets kursusudbud og undervisningsform som følge af corona, dit værtslands restriktioner og hvordan du er dækket i forhold til hjemrejse og sygdom.

Det er kun i få tilfælde muligt at udskyde sit ophold til næste semester. Det er aldrig muligt at udskyde udvekslingsophold fra forårssemester til følgende efterårssemester, da et udvekslingsophold kan ikke udskydes til et nyt akademisk år. I nogle tilfælde vil det være muligt at udskyde dit udvekslingsophold fra efterår til det følgende forår.

Ønsker du at aflyse dit ophold eller bliver dit ophold aflyst af værtsuniversitetet skal du tage fat i din internationale koordinator, så du hurtigst muligt kan blive tilmeldt fag på AU i stedet.

Internationale ph.d.-studerende

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.