Corona/Covid-19 - FAQ for studerende

Siden opdateres løbende

AU er fysisk lukket ned - foreløbig frem til og med den 7. februar. 

Testcenter i Universitetsparken med tidsbestilling

Region Midtjylland har åbnet testcenter ved Søauditorierne i Universitetsparken (Bartholins Alle 3, 8000 Aarhus C). Det er åbent alle dage fra kl. 9-16 (inkl. weekend, bortset fra d. 24. 25. og 31. december).

VIGTIGT: Testcentret er med tidsbestilling – du booker tid via www.coronaprover.dk.

Læs mere på regionens hjemmeside

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket. Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen. Læs her, hvad du skal gøre for at søge dispensation.     

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, herunder kursustilmelding, skal du kontakte din lokale studieservice. Har du spørgsmål om optag, skal du kontakte vejledningscenteret.

Studiecenter Arts:
studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services
studentservices.bss@au.dk

HE Studier
health.studadm@au.dk

Nat-Tech Studieservice
studieservice.st@au.dk

Vejledningscenter AU
8715 0720 /auuddannelse@au.dk

Eksamen vinteren 2020

Hvad sker der med mine eksamener efter de nye restriktioner?

Alle eksamener omlægges som udgangspunkt til online-formater. For at sikre vished for din eksamensform vil omlægningen gælde for alle eksamener og reeksamener i hele den nuværende eksamensperiode. Der kan dog være enkelte undtagelser, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, f.eks. i kliniske fag, laboratoriefag og andre værkstedsfag. Der kan også være enkelte tilfælde, hvor det ikke er praktisk muligt at omlægge eksamen, f.eks. på grund af kort tidsfrist for omlægning eller af hensyn til kvaliteten af den pågældende eksamen. Eksamener med fysisk fremmøde vil blive afholdt under skærpet opmærksomhed, så vi sikrer, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer overholdes.

Du skal orientere dig på din lokale studiepotal, hvor ændringer vil fremgå. Er du studerende på Aarhus BSS, skal du orientere dig i fakultetets FAQ.

Hvordan bliver jeg klar til min online-eksamen?

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at blive klar til din online-eksamen.

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du på din studieportal under det enkelte kursus. 
 • Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, f.eks. computer, webcam og en opladet telefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, f.eks. Zoom, Digital Eksamen og Wiseflow. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen.
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Læs mere på AU's site for eksamenssnyd eller se pjecen Kom sikkert gennem eksamen.
 • Spørg din underviser før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online-eksamener på Studypedia og hold dig orienteret på din egen studieportal    

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?

Hvis du ikke kan logge på den valgte eksamensplatform (Zoom) ved eksaminationens start, eller hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen, skal der straks etableres kontakt til eksaminator eller IT-support. Gå til din studieportal for at se, hvilke konkrete anvisninger, der gælder for din uddannelse (links nedenfor). Uanset hvad har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

Du vil ikke blive bedt om at dokumentere de tekniske vanskeligheder. Til gengæld anbefales det, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan din online-eksamen skal foregå.

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Til alle skriftlige og mundtlige eksamener er det tilladt at bruge hjælpemidler, medmindre andet er oplyst i din eksamensbeskrivelse. Vi anbefaler, at du altid læser din eksamensbeskrivelse, som ligger på din studieportal. Studerende på Arts finder informationen i kursuskataloget. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen.
 • Hvis din online eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig. Bryder du denne regel, vil det være at betragte som snyd, der er genstand for sanktioner, som kan påvirke dit uddannelsesforløb på Aarhus Universitet.
 • Skal du til en mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Det er tilladt at have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen. Det er eksamenssnyd, hvis der er personer i lokalet, som medvirker eller giver input til din besvarelse.


Det er en god idé at læse pjecen Kom sikkert gennem eksamen eller læs mere på vores site om eksamenssnyd. Hvis du stadig har spørgsmål til din konkrete eksamen, er du velkommen til at kontakte din underviser eller din lokale studieservice.

Jeg er konstateret smittet med COVID-19 - hvad gør jeg?

Er du smittet med COVID-19 og derfor forhindret i at deltage i din planlagte eksamen, skal du hurtigst muligt, og inden eksamen går i gang, gøre følgende:

 • Log ind på Mitstudie og opret en dispensationsansøgning.
 • Vedlæg en udskrift/skærmdump af dit testresultat fra sundhed.dk. Testresultatet må maksimalt være 7 dage gammelt.


Hvis du følger anvisningerne, vil du som udgangspunkt blive henvist til reeksamen uden at bruge et prøveforsøg.

Hvis du er smittet med COVID-19, men ikke har symptomer, kan du gennemføre skriftlige hjemmeopgaver og mundtlige online-eksamener som planlagt. I så fald skal du ikke foretage dig noget særligt og skal ikke indsende dokumentation for din smitte med COVID-19 i forhold til den pågældende eksamen.

Bemærk: Der kan være lokale variationer i processen. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i de konkrete retningslinjer, der gælder for dit studie via din studieportal. Er du BSS-studerende, skal du orientere dig i fakultetets FAQ.

Jeg er i risiko for at være smittet med COVID-19 og er i selvisolation – hvad gør jeg med min eksamen?

Hvis du er i forhindret i at deltage i en planlagt eksamen med fysisk fremmøde – enten fordi du oplever symptomer på smitte med COVID-19, eller fordi du har været i nær kontakt med en COVID-19-smittet –skal du hurtigst muligt, og inden eksamen går i gang, gøre følgende:

 1. Download og udfyld AU’s erklæring om tro og love.
 2. Log ind på Mitstudie og send en anmodning til studieadministrationen via blanketten til dispensationsansøgninger.
 3. Vedhæft den udfyldte tro og love-erklæring som dokumentation.

Hvis du har fulgt ovenstående anvisninger, vil du som udgangspunkt blive henvist til reeksamen uden at bruge et prøveforsøg.

Bemærk: Der kan være lokale variationer i processen. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i de konkrete retningslinjer, der gælder for dit studie via din studieportal. Er du BSS-studerende, skal du orientere dig i fakultetets FAQ.


Jeg er i en særlig risikogruppe og ikke tryg ved at møde fysisk op til eksamen – hvad gør jeg med min eksamen?

Alle eksamener med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes.

Føler du dig alligevel utryg, og er du i en særlig risikogruppe, vil universitetet vurdere, om der er basis for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med prøven, og hvad der i givet fald er praktisk muligt og fagligt forsvarligt.

Du skal gøre følgende:

 • Log ind på Mitstudie, og opret en dispensationsansøgning – senest 14 dage før, din eksamen finder sted.
 • Vedlæg en lægeerklæring som dokumentation.
 • Bemærk: Der kan være lokale variationer i processen. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i de konkrete retningslinjer, der gælder for dit studie via din studieportal. Er du BSS-studerende, skal du orientere dig i fakultetets FAQ.

Jeg er nær kontakt til en i særlig risikogruppe og ikke tryg ved at møde fysisk op til eksamen – hvad gør jeg?

Alle eksamener med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes. Ifølge sundhedsmyndighedernes anvisninger kan du derfor deltage i eksamen på lige fod med andre studerende.

Jeg kan ikke gennemføre min eksamen som følge af børnepasning, deltagelse i nødberedskab el. lign. - hvad gør jeg?

Hvis du på grund af de aktuelle corona-restriktioner er forhindret i at deltage i eksamen på lige vilkår, vil du efterfølgende få mulighed for at deltage i reeksamen. Reeksamen vil ikke tælle som et ekstra eksamensforsøg, hvis du kan dokumentere, at forhold relateret til corona-restriktioner har gjort det umuligt for dig at deltage i den ordinære afvikling.

Du skal indsende en ansøgning om dispensation. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af din situation, herunder vil eksempelvis kunne inddrages følgende:

 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med COVID-19-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring, som du finder her.

 

Hvis du er forhindret i at deltage i eksamen som følge af sygdom, kan du orientere dig i nedenstående spørgsmål/svar på denne FAQ:

Hvordan kan min rejseaktivitet få indflydelse på min eksamen?

Aarhus Universitet følger myndighedernes gældende retningslinjer for indrejse i Danmark https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark samt Udenrigsministeriets rejsevejledninger https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Hvis du har rejst i et ’orange’ eller ’rødt’ land, skal du følge myndighedernes opfordring til at selvisolere dig i 10 dage, inden du kan deltage i en eventuel fysisk eksamen på campus. Isolationen kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.  Testresultatet skal kunne fremvises på forespørgsel.

Hvis din rejseaktivitet påvirker din mulighed for at deltage i en fysisk eksamen, skal du være opmærksom på, at dette kan have konsekvenser for din eksamen. Du kan kontakte din lokale studieadministration (se kontaktinformation øverst på siden). Hvis du er studerende på Aarhus BSS, skal du holde dig løbende orienteret i den lokale Corona-FAQ

Symptomer og smitte

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

 

Campus i Emdrup, Herning og Aarhus er lukket – foreløbig frem til og med den 17. januar 2021. Fysisk fremmøde vil derfor kun være aktuelt i enkelte tilfælde, hvor omlægning af undervisning og eksamen ikke er praktisk mulig, f.eks. i forbindelse med undervisning i laboratorier, værksteder og klinik. Nedenstående retningslinjer gælder for alle, der kommer ind på en af AU’s lokaliteter.

Hvis du har symptomer på COVID-19 (typisk feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær), må du ikke deltage i eventuelle fysiske aktiviteter på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Her skal du:

 • Isolere dig i hjemmet. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Kontakte egen læge, som vurderer, om du skal få foretaget en test


Læs desuden Sundhedsstyrelsens pjece Til dig der har symptomer på COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

 

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

 • Isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer. Vær dog opmærksom på, at campus i Emdrup, Herning og Aarhus er lukket ned – foreløbig frem til og med den 17. januar 2021.
 • Orienterer studieadministrationen om, at du er smittet. Det gør du via AU’s corona-blanket


Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen. Læs her, hvad du skal gøre for at søge dispensation.    


Du kan efterfølgende blive kontaktet af ansatte på universitetet, der vil bidrage til at afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Læs desuden Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er smittet med COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.


Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.


Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere. 

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

 

Hvis du har været i nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19, skal du:

 • Gå hjem med det samme og isolere dig i hjemmet.
 • Følge Sundhedsmyndighedernes vejledning for test.
 • Ifølge myndighedernes anbefalinger skal de fleste som udgangspunkt testes to gange. Er din første test negativ, og er du helt symptomfri, kan du komme på universitetet igen. Vær dog opmærksom på, at campus i Emdrup, Herning og Aarhus er lukket ned – foreløbig frem til og med den 17. januar 2021.
 • Hvis du bliver testet positiv, skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg.


Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale, som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.


Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Ophold på campus

Må jeg komme på campus?

Campus i Emdrup, Herning og Aarhus er lukket ned – foreløbig frem til og med søndag den 7. februar 2021. Det er kun muligt at tilgå bygninger i de særlige situationer, hvor eksamener og undervisning gennemføres ved fysisk fremmøde.

Skal jeg testes, før jeg må møde op på campus?

Hvis du skal deltage i en eksamen eller anden aktivitet med fysisk fremmøde, opfordrer AU på vegne af sundhedsmyndighederne kraftigt til, at du lader dig COVID-19-teste, før du møder ind.

Du har mulighed for at tage en almindelig PCR-test gratis flere steder i landet, bl.a. på campus i Aarhus i Søauditorierne. Tjek muligheden for PCR-tests på din regions hjemmeside eller på coronaprover.dk.

Du har også mulighed for at tage en kvik-test (også gratis). Få overblik over teststeder på coronasmitte.dk.

Kan jeg benytte bibliotekerne?

Bibliotekerne i AU Library er lukket for offentlig adgang – foreløbig frem til 7. februar 2021.

Der vil dog være mulighed for aflevering og udlån af materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Det vil foregå via Det Kgl. Bibliotek på Victor Albecks Vej 1.

Orientér dig på AU Library’s hjemmeside for at finde praktiske informationer.

Sådan begrænser du smitterisiko, når du er på campus

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitterisiko, når jeg færdes på campus

 

 

Alle på AU kan være med til at begrænse smitterisikoen. Det handler om vores adfærd sammen og hver for sig. Her er, hvad du kan gøre for at hjælpe:

Når du møder op til undervisning:

 • Mød tidligst op til undervisningen ti minutter før den starter.
 • Afsprit hænderne, når du går ind i en bygning og et nyt lokale.
 • Undgå trængsel – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Hold til højre på trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang.
 • Gå først ind i undervisningslokaler og auditorier når holdet før dig er kommet ud og har spritte af i lokalet.
 • Sæt dig på en ledig plads længst væk fra indgangen, så andre ikke skal passere forbi dig for at finde en plads.
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor du færdes.
 • Hvis du oplever i en undervisningssituation, at det ikke er muligt at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne, så sig det til din underviser.


Når undervisningen er afsluttet:

 • Lad de, som sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Du kan blive bedt om af din underviser at hjælpe med at spritte lokalet af. Husk at spritte dine hænder af, inden du starter, og husk at afspritte kontaktflader som f.eks. borde, stole, lyskontakter, dørhåndtag mv.
 • Undgå at samles for mange og for tæt i pauserne.
 • Sørg for udluftning og skab gerne gennemtræk.


Når du bruger grupperum, læsepladser mv.

 • Vær opmærksom på, hvor mange mennesker, der maksimalt må samles i lokalet.
 • Undgå at flytte rundt på borde, stole mv.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter).
 • Luft ud hyppigt – og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk. 


Når du færdes på campus mellem timerne:

 • Hold afstand når du opholder dig på fællesarealer – både indenfor og udenfor


Særlige krav om brug af mundbind:


Det er tilladt at bruge faciliteterne på AU, men du bedes forlade campus senest kl. 18, medmindre der er tale om faglige aktiviteter eller programsatte introaktiviteter med tilstedeværelse af en underviser eller tutor, eller aktiviteter arrangeret af studenterforeninger efter AU’s gældende retningslinjer.

Der må indtil videre ikke afholdes fester på campus.


AU opfordrer studerende til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Skal jeg bruge mundbind, når jeg færdes på universitetet?

 

Campus i Herning, Emdrup og Aarhus er fysisk lukket ned – foreløbig frem til 17. januar 2021. Skal du til undervisning eller eksamen, hvor det ikke har været praktisk muligt at omlægge til online, gælder nedenstående.

Både studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universiteter, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer. Du kan tage mundbindet eller visiret af, når du sidder ned.

Nogle grupper af personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen være undtaget kravet om brug af mundbind, f.eks. hvis man har vejrtrækningsbesvær. Læs her, om du tilhører en af disse grupper.


Læs mere om retningslinjer for mundbind på campus

Krav om mundbind gælder foreløbig frem til d. 28. februar 2021.


Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan du bærer mundbind korrekt.

 1. Vask hænder, eller brug håndsprit før brug
 2. Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side
 3. Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund
 4. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt
 5. Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne, og smid det straks ud. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader. Mundbind må kun bruges én gang, hvorefter de skal smides ud/vaskes
 6. Vask hænder, eller brug håndsprit efter brug

Læs mere om mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Undervisning i vinteren 2020/2021

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i forårssemesteret 2021?

 

Undervisningen vil som udgangspunkt foregå online frem til udgangen af marts måned. Dette for at sikre størst mulig forudsigelighed i de første måneder af semester – og for at skabe bedst mulig kvalitet i undervisningen under de givne omstændigheder.

Kun i helt særlige tilfælde, hvor online-undervisning ikke er praktisk muligt, kan undervisningen gennemføres med fysisk fremmøde, f.eks. i klinik, laboratorier og værksteder.

Undervisning med fysisk fremmøde vil blive afholdt under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse.

Du skal orientere dig om dine undervisningsplaner via Blackboard.

Jeg er forhindret i at møde fysisk op på campus – hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan møde ind fysisk på campus på grund af forhold, som er direkte relateret til COVID-19, har du mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan du fortsat følge dit studie hjemmefra.

Læs mere om studieassistentordningen på studieassistent.au.dk og se, om du kan søge.

Gode råd til din studiehverdag

Hvordan håndterer jeg et studieliv med meget online-undervisning?

Har du brug for hjælp til at strukturere din hverdag med øget online studieformer og online eksamener, har Studypedia udviklet nogle gode råd og information til dig: studypedia.au.dk/online-studiearbejde/ eller https://studypedia.au.dk/eksamen. Rådene stammer fra perioden i foråret 2020 med fuld nedlukning.

Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at tale med en studievejleder. På din studieportal kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.

IT

Er det sikkert at bruge Zoom til undervisning og eksamen?

Corona-krisen har medført en markant stigning i brugen af Zoom på verdensplan, hvilket også har affødt en del kritiske mediehistorier om IT-sikkerheden hos Zoom.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at du gerne må bruge Zoom til undervisning og eksamen, så længe du bruger den officielle AU Zoom-instans og ikke behandler følsomme personoplysninger eller fortrolige data.

AU har en aftale med Zoom gennem Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC). Den aftale indeholder alle de betingelser om databeskyttelse, man almindeligvis vil forvente af en europæisk aftale.

Derfor er det vigtigt, du altid bruger den officielle AU Zoom-instans. Du må ikke benytte gratisversionen eller købe licens til den almindelige version fra Zoom’s egen hjemmeside.

Du får adgang til AU’s Zoom instans ved at oprette dig gennem Blackboardzoom.au.dk eller aarhusuniversity.zoom.us.


Hold din Zoom-klient opdateret

Zoom udvikler løbende på deres teknologi i forhold til at styrke IT-sikkerheden. Derfor er det også vigtigt, at du opdaterer din Zoom-klient til den nyeste version, når der kommer en opdatering.


Løbende sikkerhedsvurdering

AU foretager løbende sikkerhedsvurderinger af Zoom, og du kan her læse mere om IT-sikkerheden på den Zoom-løsning, som AU bruger på DeiC’s hjemmeside www.deic.dk/da/news/2020-04-02/zoomfaq


Du kan også læse mere i nyheden på medarbejdere.au.dk 

Hvordan får jeg fjernadgang til bibliotekets databaser?

Hvis du har brug for at søge litteratur i bibliotekets databaser, skal du gå ind via AU Librarys hjemmeside https://library.au.dk/.

Her skal du altid logge ind via WAYF (aldrig NEM-id, da det ikke giver fjernadgang til bibliotekets databaser).

Hvis du får problemer med at tilgå litteraturen efterfølgende, kan du sende en mail til Spørg Biblioteket (kb@kb.dk).    

Udlandsophold – foråret 2021

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i foråret 2021. Kan jeg komme afsted?

Det er AU’s anbefaling, at du nøje genovervejer dit planlagte udlandsophold. Ved en aflysning snarest muligt kan du nå at planlægge et semester hjemme på AU i stedet for.

Med de skærpede ind- og udrejserestriktioner er det AU’s vurdering, at regeringen ønsker at begrænse rejseaktivitet i videst mulig udstrækning.

I lyset af rejserestriktionerne og vilkårene i de fleste modtagerlande, hvor sundhedsvæsener er presset til det yderste, og hvor der ofte er hårde nedlukninger og indrejserestriktioner, er det AU’s vurdering, at rammerne for at gennemføre et studieophold i udlandet på nuværende tidspunkt er for usikre.

Vi har stor forståelse for, at det er en skuffelse ikke at kunne gennemføre et ophold, som man har glædet sig til og forberedt sig på gennem lang tid. Desværre er corona-virussen et vilkår, som vi ikke kan ændre, og din sikkerhed er for os det allervigtigste hensyn at tage.

 

Hvis du vælger ikke at aflyse

Hvis du vælger ikke at aflyse, skal du bl.a. tage følgende ind i dine overvejelser:

 • Nogle lande har indrejseforbud og karantæneregler i forhold til danske borgere. Disse restriktioner kan ændre sig løbende og få indflydelse på din studiestart.
 • Hvis du ikke allerede har booket din rejse, skal du være opmærksom på, at det kan være svært og dyrt.
 • Hvis du skal hjem med kort varsel, kan du risikere at strande i udlandet.
 • Du kan risikere ikke at kunne blive behandlet på sygehuset, hvis sundhedsvæsenet er overbelastet.
 • Du skal være opmærksom på, at ikke alle rejseforsikringer dækker corona-relateret sygdom.
 • Husk at være i god dialog med dit værtsuniversitet og følg de anvisninger, de giver.
 • Forholdene ændrer sig løbende i hele verden, så du kan risikere, at dit værtsuniversitet med meget kort varsel aflyser dit ophold, hvilket kan udfordre dine muligheder for at færdiggøre dit semester.

 

Vi vil gerne høre fra dig uanset hvad du beslutter

Du skal give din internationale koordinator besked om din beslutning snarest muligt. Hvis du ønsker en dialog om din situation, er du også meget velkommen til at kontakte os.

Kan jeg udskyde mit ophold til efteråret 2021?

Det er desværre ikke muligt at udskyde udvekslingsopholdet til efteråret 2021. Et udvekslingsophold kan ikke udskydes til et nyt akademisk år. 

Jeg ønsker at afmelde mit ophold i foråret 2021?

Hvis du ønsker at afmelde dit ophold skal du skrive til din internationale koordinator på dit fakultet, som vil registrere din afmelding, give besked til værtsuniversitetet og informere dig om, hvordan du bliver tilmeldt fag på AU i stedet for.

Mit udlandsophold er blevet aflyst og nu mangler jeg en midlertidig bolig, hvad gør jeg?

Pga. et stort fald i antallet af indrejsende udvekslingsstuderende råder AU over en række møblerede boliger i Aarhus. Boligerne spænder over kollegieværelser, delelejligheder og bofællesskaber. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte AU Housing på housing@au.dk hurtigst muligt.

Internationale ph.d.-studerende

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.