Corona/Covid-19 - FAQ for studerende

Siden opdateres løbende

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.   

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, herunder kursustilmelding, skal du kontakte din lokale studieservice. Har du spørgsmål om optag, skal du kontakte vejledningscenteret.

Studiecenter Arts:
studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services
studentservices.bss@au.dk

HE Studier
health.studadm@au.dk

Nat-Tech Studieservice
studieservice.st@au.dk

Vejledningscenter AU
8715 0720 /auuddannelse@au.dk

Symptomer og smitte

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har symptomer på COVID-19, må du ikke deltage i eventuelle fysiske aktiviteter på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Du skal isolere dig i hjemmet og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du

 • isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger
 • hvis du er testet positiv med en antigentest, skal du hurtigst muligt få taget en opfølgende PCR-test, som kan be- eller afkræfte, at du er smittet med COVID-19.
 • orienterer studieadministrationen om, at du er smittet (hvad enten det er ved antigentest eller PCR-test). Det gør du via AU’s corona-blanket

Du kan efterfølgende blive kontaktet af ansatte på universitetet, der vil hjælpe med at afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen. 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for smitteforebyggelse.

Læs mere om nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.  

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

Hvis du har været i nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19, skal du:

Gå hjem med det samme og isoler dig i hjemmet.

Følg Sundhedsmyndighedernes vejledning til nære kontakter.     

Hvis du bliver testet positiv, skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg.

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Ophold på campus

Må jeg komme på campus?

Campus er åben, og alle studerende har adgang til universitet. Retningslinjer for smitteforebyggelse bedes overholdt i forbindelse med ophold på campus.

Du kan holde dig orienteret på din lokale studieportal om eventuelle særlige retningslinjer, som gælder på dit studie.

Skal jeg testes, før jeg må møde op på campus?

Du opfordres til løbende at lade dig teste, hvis du dels har mistanke om corona-smitte, dels ikke har opnået immunitet vaccination eller tidligere smitte.

Kan jeg benytte bibliotekerne?

Alle biblioteker i AU Library er åbne.

Orientér dig på AU Library’s hjemmeside for at finde praktiske informationer om adgang, ophold m.m.

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitterisiko, når jeg færdes på campus

Alle på AU kan være med til at begrænse smitterisikoen ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggende adfærd. Se AU’s generelle retningslinjer for adfærd.

Derudover kan du være særligt opmærksom på at følge de anvisninger, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, du færdes i. Vær især opmærksom på at:

 • Spritte din plads af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter).
 • Lufte ud hyppigt – og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk.

Skal jeg bruge mundbind, når jeg færdes på universitetet?

Kravet om at bære mundbind eller visir på de videregående uddannelsesinstitutioner er pr. 14. juni ophævet.

Der kan være studerende eller medarbejdere, der fortsat ønsker at bære mundbind eller visir, og vi opfordrer til at respektere, hvis medstuderende eller kolleger fortsat bærer mundbind/visir.

Eksamen foråret 2021

Hvad kan jeg forvente af eksamen i forårssemesteret 2021?

Størstedelen af eksamener i forårssemesteret 2021 afholdes online.

Praktiske prøver i laboratorier, klinik og værksteder samt eksamener uden hjælpemidler afvikles på campus i det omfang, regeringens genåbningsplan og myndighedernes retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 gør det muligt.

Baseret på faglige begrundelser kan andre eksamener også være planlagt gennemført med fysisk fremmøde. Hvilke eksamener, det drejer sig om, er afgjort på baggrund af lokale drøftelser i studienævnene og besluttes på fakulteterne.

Du finder dine eksamensplaner på din lokale studieportal.

Hvis en eksamen planlagt med fysisk fremmøde ikke kan afvikles på campus som følge af COVID-19, skal studerende om muligt varsles om omlægning senest 30 dage før eksamensdagen.

I de tilfælde, hvor der gennemføres eksamen med fysisk fremmøde, gennemføres aktiviteterne i tråd med gældende retningslinjer om ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner og under skærpet opmærksom på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder brug af tests.

Jeg er konstateret smittet med COVID-19 - hvad gør jeg?

Er du testet positiv med COVID-19 og derfor forhindret i at deltage i din planlagte eksamen, skal du hurtigst muligt, og inden eksamen går i gang, følge anvisningerne for dispensation nedenfor. Du vil være forhindret i at deltage i eksamen med fysisk fremmøde, indtil du kan fremvise et gyldigt coronapas.

 • Log ind på Mitstudie og opret en dispensationsansøgning, hvor du søger om at blive afmeldt eksamen.
 • Vedlæg udskrift/skærmdump af dit testresultat fra sundhed.dk. Som udgangspunkt skal vedlægges dokumentation for en positiv PCR-test, der er mindre end 14 dage gammel. Hvis du er testet positiv ved en antigentest og ikke kan nå at få bekræftet dit testresultat ved en PCR-test inden eksamen, vedlægges testresultat fra antigentest som dokumentation. 


Hvis du følger anvisningerne, vil du som udgangspunkt blive henvist til reeksamen uden at bruge et prøveforsøg.

Hvis du er smittet med COVID-19, men ikke har symptomer, kan du gennemføre skriftlige hjemmeopgaver og mundtlige online-eksamener som planlagt. I så fald skal du ikke foretage dig noget særligt og skal ikke indsende dokumentation for din smitte med COVID-19 i forhold til den pågældende eksamen.

Bemærk: Der kan være lokale variationer i processen. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i de konkrete retningslinjer, der gælder for dit studie via din studieportal. Er du BSS-studerende, skal du orientere dig i fakultetets FAQ.

Jeg er konstateret smittet med COVID-19, men har ingen symptomer – hvad gør jeg?

Hvis du er smittet med COVID-19, men ikke har symptomer, gælder nedenstående retningslinjer for skriftlige hjemmeopgaver, mundtlige eksamener med fysisk fremmøde samt skriftlige stedprøver

Ved skriftlige hjemmeopgaver kan du gennemføre prøven som planlagt. Du skal derfor ikke foretage dig noget særligt og skal ikke indsende dokumentation for din smitte med COVID-19 i forhold til den pågældende eksamen.

Ved mundtlige eksamener med fysisk fremmøde kan du få undersøgt, om den pågældende eksamen kan afholdes online i stedet. Alternativt kan du blive afmeldt eksamen. Du skal hurtigst muligt, og inden eksamen går i gang, gøre følgende:

 • Log ind på Mitstudie og send en anmodning til studieadministrationen via blanketten til dispensationsansøgninger.
 • Du skal notere, at du ikke har symptomer og er fysisk i stand til at gennemføre eksamen.
 • Vedlæg udskrift/skærmdump af dit testresultat.

Mulighederne for at omlægge til online-eksamen afhænger af, hvad der er praktisk muligt og fagligt forsvarligt. Skriftlige stedprøver kan ikke omlægges.

Hvis det ikke er muligt at omlægge til online, og hvis du i øvrigt har fulgt anvisninger for dispensationsansøgning som beskrevet ovenfor, vil du som udgangspunkt blive henvist til reeksamen uden at bruge et prøveforsøg.

Bemærk: Der kan være lokale variationer i processen. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i de konkrete retningslinjer, der gælder for dit studie via din studieportal. Er du BSS-studerende, skal du orientere dig i fakultetets FAQ.

Jeg er i risiko for at være smittet med COVID-19 og er i selvisolation – hvad gør jeg?

Hvis du er i forhindret i at deltage i en planlagt eksamen med fysisk fremmøde – enten fordi du oplever symptomer på smitte med COVID-19, eller fordi du har været i nær kontakt med en COVID-19-smittet –skal du hurtigst muligt, og inden eksamen går i gang, gøre følgende:

 1. Download og udfyld AU’s erklæring om tro og love.
 2. Log ind på Mitstudie og send en anmodning til studieadministrationen via blanketten til dispensationsansøgninger.
 3. Vedhæft den udfyldte tro og love-erklæring som dokumentation.

På baggrund af din ansøgning vil universitetet vurdere, om din eksamen kan afholdes online i stedet. Mulighederne for at omlægge til online-eksamen afhænger af, hvad der er praktisk muligt og fagligt forsvarligt.

Hvis det ikke er muligt at finde alternative løsninger, og hvis du i øvrigt har fulgt ovenstående anvisninger, vil du som udgangspunkt blive henvist til reeksamen uden at bruge et prøveforsøg.

 

Bemærk: Der kan være lokale variationer i processen. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i de konkrete retningslinjer, der gælder for dit studie via din studieportal. Er du BSS-studerende, skal du orientere dig i fakultetets FAQ.

Jeg er i en særlig risikogruppe og ikke tryg ved at møde fysisk op til eksamen – hvad gør jeg?

Alle eksamener med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes.

Føler du dig alligevel utryg, og er du i en særlig risikogruppe, vil universitetet vurdere, om der er basis for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med prøven, og hvad der i givet fald er praktisk muligt og fagligt forsvarligt.

Du skal gøre følgende:

 • Log ind på Mitstudie, og opret en dispensationsansøgning – senest 14 dage før, din eksamen finder sted.
 • Vedlæg en lægeerklæring som dokumentation.
 • Bemærk: Der kan være lokale variationer i processen. Det er derfor vigtigt, at du orienterer dig i de konkrete retningslinjer, der gælder for dit studie via din studieportal. Er du BSS-studerende, skal du orientere dig i fakultetets FAQ.

Jeg er nær kontakt til en i særlig risikogruppe og ikke tryg ved at møde fysisk op til eksamen – hvad gør jeg?

 

Alle eksamener med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes. Ifølge sundhedsmyndighedernes anvisninger kan du derfor deltage i eksamen på lige fod med andre studerende.

Jeg kan ikke gennemføre min eksamen som følge af børnepasning, deltagelse i nødberedskab el. lign. - hvad gør jeg?

Hvis du på grund af de aktuelle corona-restriktioner er forhindret i at deltage i eksamen på lige vilkår, vil du efterfølgende få mulighed for at deltage i reeksamen. Reeksamen vil ikke tælle som et ekstra eksamensforsøg, hvis du kan dokumentere, at forhold relateret til corona-restriktioner har gjort det umuligt for dig at deltage i den ordinære afvikling.

Du skal indsende en ansøgning om dispensation. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af din situation, herunder vil eksempelvis kunne inddrages følgende:

 • Deltagelse i nødberedskabet (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner i forbindelse med COVID-19-situationen). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted.
 • Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, som ikke kan sendes i skole eller dagtilbud. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring, som du finder her.

 

Hvis du er forhindret i at deltage i eksamen som følge af sygdom, kan du orientere dig i nedenstående spørgsmål/svar på denne FAQ:

Hvordan kan min rejseaktivitet få indflydelse på min eksamen?

Hvis du rejser, skal du følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og du skal være opmærksom på myndighedernes eventuelle krav til test og selvisolation, når du vender retur til Danmark.

Hvis din rejseaktivitet påvirker din mulighed for at deltage fysisk i eksamen, skal du være opmærksom på, at dette kan have konsekvenser for din eksamen. Mulighederne for at finde alternative løsninger på dit fysiske fravær afhænger af, hvad universitetet kan tilbyde, som er både praktisk muligt og fagligt forsvarligt. Du kan kontakte din lokale studieadministration (se kontaktinformation øverst på siden). Hvis du er studerende på Aarhus BSS skal du holde dig løbende orienteret i den lokale Corona-FAQ

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Til alle skriftlige og mundtlige eksamener er det tilladt at bruge hjælpemidler, med mindre andet er oplyst i din eksamensbeskrivelse. Vi anbefaler, at du altid læser din eksamensbeskrivelse, som ligger på din studieportal.
 • Hvis din online eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig.
 • Skal du til en mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Du må gerne have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen.

Det er en god idé at læse pjecen Kom sikkert gennem eksamen eller læs mere på vores site om eksamenssnyd. Hvis du stadig har spørgsmål til din konkrete eksamen, er du velkommen til at kontakte din underviser eller din lokale studieservice.

Hvordan bliver jeg klar til min online-eksamen?

Her er nogle gode råd til, hvad du kan gøre for at blive klar til din online-eksamen.

 • Sæt dig grundigt ind i, hvad det er for en eksamen, du skal til. Den information finder du på din studieportal under det enkelte kursus. 
 • Undersøg, hvilket teknisk udstyr, du skal have på plads, f.eks. computer, webcam og en opladet telefon. Test, at det virker i god tid inden din eksamen.
 • Undersøg, hvilke relevante programmer, du skal bruge til den pågældende eksamen, f.eks. Zoom, Digital Eksamen og Wiseflow. Test, at programmerne virker i god tid inden eksamen. Det gælder også, hvis du skal aflevere i PDF-format. Tjek, at du kan konvertere til det rette format.
 • Hvis du skal bruge Zoom til din eksamen, så læs vejledningen om, hvordan du anvender Zoom i eksamenssituationen. Det er vigtigt, at du følger den af hensyn til IT-sikkerheden.
 • Sørg for, at du ved, hvem du skal kontakte, og hvad du skal gøre, hvis du får tekniske problemer til en mundtlig eksamen.
 • Sæt dig ind i, hvordan du undgår at snyde til eksamen. Vær særligt opmærksom på, at du ikke må tale med andre under individuelle eksamener – heller ikke, selvom de foregår hjemmefra. Læs mere på AU's site for eksamenssnyd eller se pjecen Kom sikkert gennem eksamen.
 • Spørg din underviser før din eksamen, hvis du er i tvivl om noget.

Få flere gode råd om mundtlige online-eksamener på Studypedia og hold dig orienteret på din egen studieportal    

Hvad gør jeg, hvis jeg får tekniske problemer til min mundtlige online-eksamen?

Hvis du ikke kan logge på den valgte eksamensplatform (Zoom) ved eksaminationens start, eller hvis du får tekniske problemer undervejs, som forhindrer, at du kan gennemføre eksamen, skal der straks etableres kontakt til eksaminator eller IT-support. Gå til din studieportal for at se, hvilke konkrete anvisninger, der gælder for din uddannelse (links nedenfor). Uanset hvad har du ikke brugt et eksamensforsøg, hvis din prøve ikke kan gennemføres som følge af tekniske problemer.

 • Arts-studerende – læs her
 • BSS-studerende – læs her
 • Health-studerende – læs her 
 • Nat- og Tech-studerende – læs her (gå til din studieportal og find information under ’Eksamen’ > ’Eksamensplaner’ > ’COVID-19 eksamen og reeksamen’)


Du vil ikke blive bedt om at dokumentere de tekniske vanskeligheder. Til gengæld anbefales det, at du sætter dig grundigt ind i, hvordan din online-eksamen skal foregå.

Undervisning i forårssemestret 2021

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i forårssemesteret 2021?

Størstedelen af undervisningen vil foregå online i forårssemesteret.

Regeringens genåbningsplan giver mulighed for i et begrænset omfang at tilrettelægge fysiske undervisningsaktiviteter. Disse tilrettelægges på det enkelte fakultet. Den begrænsede genåbning omfatter alle studerende, men der vil være særligt fokus på:

 • Praksisorienteret undervisning, der ikke kan gennemføres online, f.eks. i forbindelse med klinik-, laboratorie- og værkstedsundervisning.
 • At tilbyde førsteårsstuderende mulighed for at kunne møde ind til fysisk holdundervisning inden for de givne rammer.

Du skal orientere dig om dine undervisningsplaner via Blackboard.

Undervisning med fysisk fremmøde vil blive afholdt under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse. Se retningslinjerne for adfærd på campus og vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, som er max 72 timer gammel.

Kan jeg få adgang til grupperum, læsesale og andre studiefaciliteter?

Det har høj prioritet, at du som studerende kan komme ind og benytte læsesale, grupperum og andre studenterfaciliteter. Hvem, det bliver aktuelt for, med hvilken tidshorisont og på hvilke betingelser afklares på det enkelte fakultet inden for de rammer, regeringens genåbningsplan giver mulighed for.

Du vil få information om dine muligheder via din lokale studieadministration, studieportalen og Blackboard.

Jeg er forhindret i at møde fysisk op på campus til undervisning – hvad gør jeg?

Du vil som udgangspunkt i dette semester have mulighed for at følge obligatorisk undervisning i et onlineformat, dog med undtagelse af de praksisorienterede fag (i klinik, laboratorier og værksteder).

Der kan også være situationer, hvor du har mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan du fortsat følge dit studie hjemmefra. Læs mere om studieassistentordningen på studieassistent.au.dk og se, om du kan søge. Kan din undervisning ikke gennemføres med hjælp fra studieassistentordningen, kan du kontakte din lokale studieadministration, som kan hjælpe med at afklare, hvordan det påvirker dit studieforløb.

Generelt gælder det, at undervisning med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes. Medmindre du er smittet, i selvisolation, eller i en særlig risikogruppe, kan du ifølge sundhedsmyndighedernes anvisninger deltage i undervisningen på lige fod med andre studerende. Se også retningslinjer for tests.

Må jeg mødes med min studiegruppe?

Aarhus Universitet opfordrer kraftigt studerende til at følge de gældende anvisninger fra myndighederne om at samles. Det enkelte fakultet vil udmelde rammer for samarbejde i studiegrupper på campus.

Jeg vil gerne i praktik eller i gang med projektorienteret forløb – kan jeg det?

Som udgangspunkt har du mulighed for at gennemføre et praktikophold eller et projektorienteret forløb. Det afhænger dog af forholdene på dit praktiksted. Følg de anvisninger, du modtager fra dit praktiksted.

Hvilke rettigheder og pligter har jeg i forbindelse med optagelser af undervisning?

En underviser må streame eller optage undervisning, der er en del af et tilrettelagt undervisningsforløb, så længe du bliver gjort opmærksom på det. Det gør du via Blackboard.

Underviseren må efterfølgende placere optagelser af undervisning i det tilhørende kursusrum i Blackboard, hvor kun du og dine medstuderende på kurset har adgang. Hvis du som studerende kan identificeres, må underviseren ikke gøre optagelserne tilgængelige for andre end deltagerne på det pågældende kursus uden dit samtykke. Optagelserne vil blive slettet efter semestrets afslutning.

Du må som studerende ikke optage undervisning eller dele underviserens optagelser af undervisning, som ligger i et kursusrum i BlackBoard eller på Panopto, medmindre du har samtykke fra underviseren og dine medstuderende.

Hvis du anmoder om at optage undervisningen som led i studieassistentordningen, bør underviseren som udgangspunkt give dig samtykke, med mindre andre væsentlige forhold taler imod.

Internationale studerende på AU

Kan jeg rejse til Danmark og studere i forårssemesteret på Aarhus Universitet?

Fra den 21. april har Danmark åbnet for, at du kan rejse ind i landet, hvis du kommer for at studere. Det gælder uanset, om du er udvekslingsstuderende, full degree studerende eller har planer om at tage et kursus ved AU’s Summer University.

At være international studerende i Danmark er således igen et anerkendelsesværdigt formål (worthy purpose).

Dog forudsætter det, at du rejser fra et land, der ikke er kategoriseret som rød i de danske rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet. Se Udenrigsministeriets oversigt og vær opmærksom på, at oversigten løbende opdateres. Den 21. april vil der være adgang til kort på Udenrigsministeriets website.

Rejser du fra et land, der er kategoriseret som orange, gul eller grøn, kan du rejse ind i Danmark. Det er vigtigt, at du orienterer dig i retningslinjerne fra de danske myndigheder om vilkårene for indrejse https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark  

Vær opmærksom på, at Aarhus Universitet kun i et begrænset omfang har undervisning og eksamen med fysisk fremmøde i forårssemesteret 2021.

Har du spørgsmål om visum, retningslinjer på AU og lign., skal du skrive til ic@au.dk.

Har du spørgsmål, der vedrører forhold på dit studie, skal du kontakte den internationale koordinator på dit fakultet:

Jeg har eksamen med fysisk fremmøde, men har ikke mulighed for at rejse til Danmark – hvad gør jeg?

Alle eksamener med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes.

Har du ikke mulighed for at rejse til Danmark, eller føler du dig utryg ved at rejse, vil universitetet vurdere, om der er basis for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med prøven, og hvad der i givet fald er praktisk muligt og fagligt forsvarligt. Det sker i dialog med den internationale koordinator på dit fakultet, som du bedes kontakte hurtigst muligt:

Hvis du ikke kan møde op til eksamen som følge af COVID-19-relaterede årsager, skal du ikke bruge et eksamensforsøg.

Udlandsophold

Jeg har planlagt et udvekslingsophold. Kan jeg komme afsted?

Det er din egen beslutning, om du vil tage af sted. Når du træffer din beslutning, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

 • Eventuelle ændringer i dit værtsuniversitets kursusudbud og undervisningsform som følge af corona.
 • Hvordan smitten udvikler sig i dit værtsland og kvaliteten af det lokale sundhedsvæsen.
 • Om dit værtsland har indrejserestriktioner eller krav om karantæne.
 • Om dit værtsland har indført nye krav til visum og opholdstilladelse.
 • Om der er mulighed for hjemrejse, hvis du gerne vil hjem med kort varsel.
 • Om dit forsikringsselskab dækker din studierejse inkl. COVID-19-relateret sygdom.

Vi opfordrer dig til, at du til enhver tid følger dit værtsuniversitets anbefalinger, og at du holder dig løbende orienteret på deres hjemmeside. Du kan også finde information om forholdene i dit værtsland i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.     

Kan jeg udskyde mit ophold til næste semester?

Fra forår til følgende efterår

Det er desværre ikke muligt at udskyde udvekslingsophold fra forårssemester til følgende efterårssemester, da et udvekslingsophold kan ikke udskydes til et nyt akademisk år. 

Fra efterår til følgende forår

I nogle tilfælde vil det være muligt at udskyde dit udvekslingsophold fra efterår til det følgende forår. Det kræver, at værtsuniversitetet kan godkende det, og at det kan passe ind i dit studieprogram på AU uden en forlængelse af din studietid. Det er ligeledes et krav, at du kan finde relevante fag på værtsuniversitetet i forårssemesteret og få dem forhåndsgodkendt af dit studienævn.

Jeg ønsker at afmelde mit ophold?

Hvis du ønsker at afmelde dit ophold skal du skrive til din internationale koordinator på dit fakultet, som vil registrere din afmelding, give besked til værtsuniversitetet og informere dig om, hvordan du bliver tilmeldt fag på AU i stedet for.

Mit værtsuniversitet aflyser mit ophold. Hvad er mine muligheder?

Hvis dit værtsuniversitet kontakter dig, fordi de ikke tager imod indrejsende udvekslingsstuderende i det semester du skal på udveksling, og du dermed ikke kan komme dertil som planlagt, skal du kontakte din internationale koordinator for at tale om, hvordan du kan blive tilmeldt kurser på AU i stedet for. Det er desværre ikke muligt at få tildelt en alternativ udvekslingsplads. 

Jeg skal på et selvarrangeret studieophold i udlandet. Hvad skal jeg være opmærksom på?

Du skal være opmærksom på de samme forhold, som studerende der rejser gennem en udvekslingsaftale. Vi anbefaler derfor at du læser svarene i denne sektion. Dog er AU ikke involveret i kontakten til dit værtsuniversitet. Du skal derfor selv kontakte dit værtsuniversitet, hvis du ønsker at aflyse dit ophold og ikke den internationale koordinator på dit fakultet.

Internationale ph.d.-studerende

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.

IT

Er det sikkert at bruge Zoom til undervisning og eksamen?

AU har en aftale med Zoom gennem Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC). Den aftale indeholder alle de betingelser om databeskyttelse, man almindeligvis vil forvente af en europæisk aftale.

Det er vigtigt, at du altid bruger den officielle AU Zoom-instans og ikke behandler følsomme personoplysninger eller fortrolig data over Zoom. Du må ikke benytte gratisversionen eller købe licens til den almindelige version fra Zoom’s egen hjemmeside.

Du får adgang til AU’s Zoom instans ved at oprette dig gennem Blackboardzoom.au.dk eller aarhusuniversity.zoom.us.

Hold din Zoom-klient opdateret
Zoom udvikler løbende på deres teknologi i forhold til at styrke IT-sikkerheden. Derfor er det også vigtigt, at du opdaterer din Zoom-klient til den nyeste version, når der kommer en opdatering.

Løbende sikkerhedsvurdering
AU foretager løbende sikkerhedsvurderinger af Zoom, og du kan her læse mere om IT-sikkerheden på den Zoom-løsning, som AU bruger på DeiC’s hjemmeside www.deic.dk/da/news/2020-04-02/zoomfaq

Du kan også læse mere i nyheden på medarbejdere.au.dk 

Hvordan får jeg fjernadgang til bibliotekets databaser?

Hvis du har brug for at søge litteratur i bibliotekets databaser, skal du gå ind via AU Librarys hjemmeside https://library.au.dk/.

Her skal du altid logge ind via WAYF (aldrig NEM-id, da det ikke giver fjernadgang til bibliotekets databaser).

Hvis du får problemer med at tilgå litteraturen efterfølgende, kan du sende en mail til Spørg Biblioteket (kb@kb.dk).   

Gode råd til din studiehverdag

Hvordan håndterer jeg et studieliv med meget online-undervisning?

Har du brug for hjælp til at strukturere din hverdag med øget online studieformer og online eksamener, har Studypedia udviklet nogle gode råd og information til dig: studypedia.au.dk/online-studiearbejde/ eller https://studypedia.au.dk/eksamen. Rådene stammer fra perioden i foråret 2020 med fuld nedlukning.

Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at tale med en studievejleder. På din studieportal kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.