Corona/Covid-19 - FAQ for studerende

Siden opdateres løbende

Den politiske rammeaftale fra den 22. marts om en kontrolleret genåbning af det danske samfund betyder, at studerende og medarbejdere i et vist omfang kan møde ind på universitetet igen.

Du vil få information om dine muligheder for at komme ind på campus via din lokale studieadministration, studieportalen og Blackboard.  

Testcenter i Universitetsparken med tidsbestilling

Region Midtjylland har åbnet testcenter ved Søauditorierne i Universitetsparken (Bartholins Alle 3, 8000 Aarhus C). Det er åbent alle dage fra kl. 9-16 (inkl. weekend). Testcentret er med tidsbestilling – du booker tid via www.coronaprover.dk.

Læs mere på regionens hjemmeside

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.   

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, herunder kursustilmelding, skal du kontakte din lokale studieservice. Har du spørgsmål om optag, skal du kontakte vejledningscenteret.

Studiecenter Arts:
studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services
studentservices.bss@au.dk

HE Studier
health.studadm@au.dk

Nat-Tech Studieservice
studieservice.st@au.dk

Vejledningscenter AU
8715 0720 /auuddannelse@au.dk

Undervisning i forårssemestret 2021

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i forårssemesteret 2021?

Størstedelen af undervisningen vil foregå online i forårssemesteret.

Regeringens genåbningsplan giver mulighed for i et begrænset omfang at tilrettelægge fysiske undervisningsaktiviteter. Disse tilrettelægges på det enkelte fakultet. Den begrænsede genåbning omfatter alle studerende, men der vil være særligt fokus på:

 • Praksisorienteret undervisning, der ikke kan gennemføres online, f.eks. i forbindelse med klinik-, laboratorie- og værkstedsundervisning.
 • At tilbyde førsteårsstuderende mulighed for at kunne møde ind til fysisk holdundervisning inden for de givne rammer.

Du skal orientere dig om dine undervisningsplaner via Blackboard.

Undervisning med fysisk fremmøde vil blive afholdt under skærpet opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse. Se retningslinjerne for adfærd på campus og vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test, som er max 72 timer gammel.

Kan jeg få adgang til grupperum, læsesale og andre studiefaciliteter?

Det har høj prioritet, at du som studerende kan komme ind og benytte læsesale, grupperum og andre studenterfaciliteter. Hvem, det bliver aktuelt for, med hvilken tidshorisont og på hvilke betingelser afklares på det enkelte fakultet inden for de rammer, regeringens genåbningsplan giver mulighed for.

Du vil få information om dine muligheder via din lokale studieadministration, studieportalen og Blackboard.

Jeg er forhindret i at møde fysisk op på campus til undervisning – hvad gør jeg?

Du vil som udgangspunkt i dette semester have mulighed for at følge obligatorisk undervisning i et onlineformat, dog med undtagelse af de praksisorienterede fag (i klinik, laboratorier og værksteder).

Der kan også være situationer, hvor du har mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan du fortsat følge dit studie hjemmefra. Læs mere om studieassistentordningen på studieassistent.au.dk og se, om du kan søge. Kan din undervisning ikke gennemføres med hjælp fra studieassistentordningen, kan du kontakte din lokale studieadministration, som kan hjælpe med at afklare, hvordan det påvirker dit studieforløb.

Generelt gælder det, at undervisning med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes. Medmindre du er smittet, i selvisolation, eller i en særlig risikogruppe, kan du ifølge sundhedsmyndighedernes anvisninger deltage i undervisningen på lige fod med andre studerende. Se også retningslinjer for tests.

Må jeg mødes med min studiegruppe?

Aarhus Universitet opfordrer kraftigt studerende til at følge de gældende anvisninger fra myndighederne om at samles. Det enkelte fakultet vil udmelde rammer for samarbejde i studiegrupper på campus.

Jeg vil gerne i praktik eller i gang med projektorienteret forløb – kan jeg det?

Som udgangspunkt har du mulighed for at gennemføre et din praktikophold eller et projektorienteret forløb. Det afhænger dog af forholdene på dit praktiksted. Følg de anvisninger, du modtager fra dit praktiksted.

Hvilke rettigheder og pligter har jeg i forbindelse med optagelser af undervisning?

En underviser må streame eller optage undervisning, der er en del af et tilrettelagt undervisningsforløb, så længe du bliver gjort opmærksom på det. Det gør du via Blackboard.

Underviseren må efterfølgende placere optagelser af undervisning i det tilhørende kursusrum i Blackboard, hvor kun du og dine medstuderende på kurset har adgang. Hvis du som studerende kan identificeres, må underviseren ikke gøre optagelserne tilgængelige for andre end deltagerne på det pågældende kursus uden dit samtykke. Optagelserne vil blive slettet efter semestrets afslutning.

Du må som studerende ikke optage undervisning eller dele underviserens optagelser af undervisning, som ligger i et kursusrum i BlackBoard eller på Panopto, medmindre du har samtykke fra underviseren og dine medstuderende.

Hvis du anmoder om at optage undervisningen som led i studieassistentordningen, bør underviseren som udgangspunkt give dig samtykke, med mindre andre væsentlige forhold taler imod.

Symptomer og smitte

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har symptomer på COVID-19 (typisk feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær), må du ikke deltage i eventuelle fysiske aktiviteter på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Du skal isolere dig i hjemmet og i øvrigt følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du

Du kan efterfølgende blive kontaktet af ansatte på universitetet, der vil bidrage til at afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Vær opmærksom på, at du skal søge særskilt dispensation, hvis det får betydning for din eksamen. 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer for smitteforebyggelse.

Læs mere om nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.  

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

Hvis du har været i nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19, skal du:

Gå hjem med det samme og isolere dig i hjemmet.

Følg Sundhedsmyndighedernes vejledning for test. 

Ifølge myndighedernes anbefalinger skal de fleste som udgangspunkt testes to gange. Er din første test negativ, og er du helt symptomfri, kan du komme på universitetet igen.  Hvis du bliver testet positiv, skal du følge retningslinjerne som beskrevet under punktet Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg.

Læs mere om nære kontakter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.   

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stopder har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Ophold på campus

Må jeg komme på campus?

Studerende kan i et vist omfang få adgang til universitetet. Hvem, det bliver aktuelt for og på hvilke betingelser afklares på det enkelte fakultet inden for de rammer, regeringens genåbningsplan giver mulighed for. Du vil få information om dine muligheder via din lokale studieadministration, studieportalen og Blackboard.

Skal jeg testes, før jeg må møde op på campus?

Hvis du møder fysisk ind på universitetet, skal du kunne fremvise en negativ COVID-19-test (PCR eller antigentest), der maksimalt er 72 timer gammel.

For at Aarhus Universitet som uddannelsesinstitution må give adgang til flere studerende, har myndighederne stillet det som en betingelse, at der gennemføres stikprøvekontrol af testsvar blandt fremmødte. Derfor skal du være forberedt på, at du kan blive bedt om at fremvise et negativt testsvar.

Der er tilfælde, hvor du kan være undtaget krav om test. Se hvilke og få et overblik over AU’s retningslinjer for test.

Du har mulighed for at tage en antigen-test eller en almindelig PCR-test gratis flere steder i landet, bl.a. på campus i Aarhus i Søauditorierne. Find et COVID-19 testcenter i nærheden af dig.

Kan jeg benytte bibliotekerne?

Bibliotekerne i AU Library er lukket for offentlig adgang – foreløbig frem til 21. april 2021.

Der vil dog være mulighed for aflevering og udlån af materialer til forsknings- og undervisningsbrug. Det vil foregå via Det Kgl. Bibliotek på Victor Albecks Vej 1.

Orientér dig på AU Library’s hjemmeside for at finde praktiske informationer.

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitterisiko, når jeg færdes på campus

Alle på AU kan være med til at begrænse smitterisikoen ved at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggende adfærd, herunder brug af mundbind og krav om test.

Derudover kan du være særligt opmærksom på at følge de anvisninger, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, du færdes i.

Endelig kan du følge nedenstående retningslinjer for adfærd i forbindelse med undervisning og studieaktivitet på campus.

Når du møder op til undervisning:

 • Mød tidligst op til undervisningen ti minutter før den starter.
 • Vær klar til at deltage i stikprøvekontrol for nylig COVID-19-test.
 • Afsprit hænderne, når du går ind i en bygning og et nyt lokale.
 • Undgå trængsel – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Hold til højre på trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang.
 • Gå først ind i undervisningslokaler og auditorier, når holdet før dig er kommet ud og har spritte af i lokalet.
 • Sæt dig på en ledig plads længst væk fra indgangen, så andre ikke skal passere forbi dig for at finde en plads.
 • Hvis du oplever i en undervisningssituation, at det ikke er muligt at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne, så sig det til din underviser.

Når undervisningen er afsluttet:

 • Lad de, som sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Du kan blive bedt om af din underviser at hjælpe med at spritte lokalet af. Husk at afspritte kontaktflader som f.eks. borde, stole, lyskontakter, dørhåndtag mv.
 • Undgå at samles for mange og for tæt i pauserne.
 • Sørg for udluftning og skab gerne gennemtræk.

Når du bruger grupperum, læsepladser mv.

 • Vær opmærksom på, hvor mange mennesker, der maksimalt må samles i lokalet.
 • Undgå at flytte rundt på borde, stole mv.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter).
 • Luft ud hyppigt – og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk. 

Når du færdes på campus mellem timerne:

 • Hold afstand når du opholder dig på fællesarealer – både indenfor og udenfor
 • AU opfordrer studerende til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Skal jeg bruge mundbind, når jeg færdes på universitetet?

Både studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universiteter, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer.

Du kan tage mundbindet af, når du sidder ned i et område, hvor der er god plads til at overholde afstandskravet.  Det gælder eksempelvis i undervisningslokaler, eksamenslokaler, på kontorarealer og fællesområder.

Du skal normalt ikke bære mundbind eller visir i undervisnings- og eksamenssituationer.

Der kan være særlige retningslinjer for anvendelse af mundbind i forbindelse med praktisk/eksperimentel undervisning, hvor afstandskravet ikke til alle tider vil kunne overholdes. Her skal du efterleve de retningslinjer, der bliver oplyst i forbindelse med sådan undervisning.  

Nogle grupper af personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen være undtaget kravet om brug af mundbind, f.eks. hvis man har vejrtrækningsbesvær. Læs her, om du tilhører en af disse grupper.

Læs mere om retningslinjer for mundbind på campus.

Eksamen foråret 2021

Hvad kan jeg forvente af eksamen i forårssemesteret 2021?

Størstedelen af eksamener i forårssemesteret 2021 vil blive afholdt online.

Praktiske prøver i laboratorier, klinik og værksteder samt eksamener uden hjælpemidler afvikles på campus i det omfang, regeringens genåbningsplan og myndighedernes retningslinjer for en ansvarlig håndtering af COVID-19 gør det muligt.

Baseret på faglige begrundelser kan andre eksamener også blive planlagt gennemført med fysisk fremmøde. Hvilke eksamener, det drejer sig om, afgøres på baggrund af lokale drøftelser i studienævnene og besluttes på fakulteterne.

Hurtigst muligt efter påske vil du kunne se, hvilke eksamener der planlægges med fysisk fremmøde. De opdaterede eksamensplaner med tid og sted følger herefter. Du kan følge med på din lokale studieportal.

Hvis en eksamen planlagt med fysisk fremmøde ikke kan afvikles på campus som følge af COVID-19, skal studerende om muligt varsles om omlægning senest 30 dage før eksamensdagen.

I de tilfælde, hvor der gennemføres eksamen med fysisk fremmøde, gennemføres aktiviteterne i tråd med gældende retningslinjer om ansvarlig håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelsesinstitutioner og under skærpet opmærksom på sundhedsmyndighedernes retningslinjer for smitteforebyggelse, herunder brug af tests.

Internationale studerende på AU

Kan jeg rejse til Danmark og studere i forårssemesteret på Aarhus Universitet?

Fra den 21. april har Danmark åbnet for, at du kan rejse ind i landet, hvis du kommer for at studere. Det gælder uanset, om du er udvekslingsstuderende, full degree studerende eller har planer om at tage et kursus ved AU’s Summer University.

At være international studerende i Danmark er således igen et anerkendelsesværdigt formål (worthy purpose).

Dog forudsætter det, at du rejser fra et land, der ikke er kategoriseret som rød i de danske rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet. Se Udenrigsministeriets oversigt og vær opmærksom på, at oversigten løbende opdateres. Den 21. april vil der være adgang til kort på Udenrigsministeriets website.

Rejser du fra et land, der er kategoriseret som orange, gul eller grøn, kan du rejse ind i Danmark. Det er vigtigt, at du orienterer dig i retningslinjerne fra de danske myndigheder om vilkårene for indrejse https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark  

Vær opmærksom på, at Aarhus Universitet kun i et begrænset omfang har undervisning og eksamen med fysisk fremmøde i forårssemesteret 2021.

Har du spørgsmål om visum, retningslinjer på AU og lign., skal du skrive til ic@au.dk.

Har du spørgsmål, der vedrører forhold på dit studie, skal du kontakte den internationale koordinator på dit fakultet:

Jeg har eksamen med fysisk fremmøde, men har ikke mulighed for at rejse til Danmark – hvad gør jeg?

Alle eksamener med fysisk fremmøde er tilrettelagt, så retningslinjerne for smitteforebyggelse overholdes.

Har du ikke mulighed for at rejse til Danmark, eller føler du dig utryg ved at rejse, vil universitetet vurdere, om der er basis for at iværksætte særlige tiltag i forbindelse med prøven, og hvad der i givet fald er praktisk muligt og fagligt forsvarligt. Det sker i dialog med den internationale koordinator på dit fakultet, som du bedes kontakte hurtigst muligt:

Hvis du ikke kan møde op til eksamen som følge af COVID-19-relaterede årsager, skal du ikke bruge et eksamensforsøg.

Udlandsophold – foråret 2021

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i foråret 2021. Kan jeg komme afsted?

Udenrigsministeriet fraråder alt unødig udrejse, med få undtagelser – se mere her.  Derfor er AU’s anbefaling, at du nøje genovervejer dit planlagte udlandsophold. Ved en aflysning snarest muligt kan du nå at planlægge et semester hjemme på AU i stedet for.

Med de skærpede ind- og udrejserestriktioner er det AU’s vurdering, at regeringen ønsker at begrænse rejseaktivitet i videst mulig udstrækning.

I lyset af rejserestriktionerne og vilkårene i de fleste modtagerlande, hvor sundhedsvæsener er presset til det yderste, og hvor der ofte er hårde nedlukninger og indrejserestriktioner, er det AU’s vurdering, at rammerne for at gennemføre et studieophold i udlandet på nuværende tidspunkt er for usikre.

Vi har stor forståelse for, at det er en skuffelse ikke at kunne gennemføre et ophold, som man har glædet sig til og forberedt sig på gennem lang tid. Desværre er corona-virussen et vilkår, som vi ikke kan ændre, og din sikkerhed er for os det allervigtigste hensyn at tage.

 

Hvis du vælger ikke at aflyse

Hvis du vælger ikke at aflyse, skal du bl.a. tage følgende ind i dine overvejelser:

 • Nogle lande har indrejseforbud og karantæneregler i forhold til danske borgere. Disse restriktioner kan ændre sig løbende og få indflydelse på din studiestart.
 • Hvis du ikke allerede har booket din rejse, skal du være opmærksom på, at det kan være svært og dyrt.
 • Hvis du skal hjem med kort varsel, kan du risikere at strande i udlandet.
 • Du kan risikere ikke at kunne blive behandlet på sygehuset, hvis sundhedsvæsenet er overbelastet.
 • Du skal være opmærksom på, at ikke alle rejseforsikringer dækker corona-relateret sygdom.
 • Husk at være i god dialog med dit værtsuniversitet og følg de anvisninger, de giver.
 • Forholdene ændrer sig løbende i hele verden, så du kan risikere, at dit værtsuniversitet med meget kort varsel aflyser dit ophold, hvilket kan udfordre dine muligheder for at færdiggøre dit semester.

 

Vi vil gerne høre fra dig uanset hvad du beslutter

Du skal give din internationale koordinator besked om din beslutning snarest muligt. Hvis du ønsker en dialog om din situation, er du også meget velkommen til at kontakte os.

Kan jeg udskyde mit ophold til efteråret 2021?

Det er desværre ikke muligt at udskyde udvekslingsopholdet til efteråret 2021. Et udvekslingsophold kan ikke udskydes til et nyt akademisk år. 

Jeg ønsker at afmelde mit ophold i foråret 2021?

Hvis du ønsker at afmelde dit ophold skal du skrive til din internationale koordinator på dit fakultet, som vil registrere din afmelding, give besked til værtsuniversitetet og informere dig om, hvordan du bliver tilmeldt fag på AU i stedet for.

Mit udlandsophold er blevet aflyst og nu mangler jeg en midlertidig bolig, hvad gør jeg?

Pga. et stort fald i antallet af indrejsende udvekslingsstuderende råder AU over en række møblerede boliger i Aarhus. Boligerne spænder over kollegieværelser, delelejligheder og bofællesskaber. Hvis du er interesseret, bedes du kontakte AU Housing på housing@au.dk hurtigst muligt.

Udlandsophold - efteråret 2021

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2021. Kan jeg komme afsted?

Det er din egen beslutning, om du vil tage af sted. Når du træffer din beslutning, er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

 • Eventuelle ændringer i dit værtsuniversitets kursusudbud og undervisningsform som følge af corona.
 • Hvordan smitten udvikler sig i dit værtsland og kvaliteten af det lokale sundhedsvæsen.
 • Om dit værtsland har indrejserestriktioner eller krav om karantæne.
 • Om der er mulighed for hjemrejse, hvis du gerne vil hjem med kort varsel.
 • Om dit forsikringsselskab dækker din studierejse inkl. COVID-19-relateret sygdom.

Vi opfordrer dig til, at du til enhver tid følger dit værtsuniversitets anbefalinger, og at du holder dig løbende orienteret på deres hjemmeside. Du kan også finde information om forholdene i dit værtsland i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.     

Skal jeg tilmelde mig fag på AU i tilmeldingsperioden 1.-5. maj 2021?

Hvis du ønsker at gennemføre dit udvekslingsophold i efteråret 2021, skal du ikke også tilmelde dig fag på AU til efteråret. Hvis du beslutter dig for at afmelde dit udlandsophold inden AU’s kursustilmeldingsperiode, kan du på lige fod med dine medstuderende tilmelde dig fag på AU.  

Bør jeg købe flybillet og fremleje min bolig?

Da der fortsat er risiko for, at dit ophold kan blive aflyst, anbefaler vi, at du venter med booke din rejse og fremleje din bolig herhjemme. Så vidt det er muligt, bør du også sikre dig, at udgifter til fx bolig i udlandet kan refunderes, hvis dit ophold bliver aflyst.

Mit værtsuniversitet aflyser mit ophold. Hvad er mine muligheder?

Hvis dit værtsuniversitet kontakter dig, fordi de ikke tager imod indrejsende udvekslingsstuderende i efteråret, og du dermed ikke kan komme dertil som planlagt, skal du kontakte din internationale koordinator for at tale om, hvordan du kan blive tilmeldt kurser på AU i stedet for. Det er desværre ikke muligt at få tildelt en alternativ udvekslingsplads i efteråret 2021. 

Kan jeg udskyde mit ophold til foråret 2022?

I nogle tilfælde vil det være muligt at udskyde dit udvekslingsophold til foråret 2022. Det kræver, at værtsuniversitetet kan godkende det, og at det kan passe ind i dit studieprogram på AU uden en forlængelse af din studietid. Det er ligeledes et krav, at du kan finde relevante fag på værtsuniversitetet i foråret 2022 og få dem forhåndsgodkendt af dit studienævn.

Jeg ønsker at afmelde mit ophold i efteråret 2021?

Ønsker du at afmelde dit udvekslingsophold i efteråret 2021, skal du kontakte den internationale koordinator på dit fakultet.

Internationale ph.d.-studerende

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.

IT

Er det sikkert at bruge Zoom til undervisning og eksamen?

AU har en aftale med Zoom gennem Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC). Den aftale indeholder alle de betingelser om databeskyttelse, man almindeligvis vil forvente af en europæisk aftale.

Det er vigtigt, at du altid bruger den officielle AU Zoom-instans og ikke behandler følsomme personoplysninger eller fortrolig data over Zoom. Du må ikke benytte gratisversionen eller købe licens til den almindelige version fra Zoom’s egen hjemmeside.

Du får adgang til AU’s Zoom instans ved at oprette dig gennem Blackboardzoom.au.dk eller aarhusuniversity.zoom.us.

Hold din Zoom-klient opdateret
Zoom udvikler løbende på deres teknologi i forhold til at styrke IT-sikkerheden. Derfor er det også vigtigt, at du opdaterer din Zoom-klient til den nyeste version, når der kommer en opdatering.

Løbende sikkerhedsvurdering
AU foretager løbende sikkerhedsvurderinger af Zoom, og du kan her læse mere om IT-sikkerheden på den Zoom-løsning, som AU bruger på DeiC’s hjemmeside www.deic.dk/da/news/2020-04-02/zoomfaq

Du kan også læse mere i nyheden på medarbejdere.au.dk 

Hvordan får jeg fjernadgang til bibliotekets databaser?

Hvis du har brug for at søge litteratur i bibliotekets databaser, skal du gå ind via AU Librarys hjemmeside https://library.au.dk/.

Her skal du altid logge ind via WAYF (aldrig NEM-id, da det ikke giver fjernadgang til bibliotekets databaser).

Hvis du får problemer med at tilgå litteraturen efterfølgende, kan du sende en mail til Spørg Biblioteket (kb@kb.dk).   

Gode råd til din studiehverdag

Hvordan håndterer jeg et studieliv med meget online-undervisning?

Har du brug for hjælp til at strukturere din hverdag med øget online studieformer og online eksamener, har Studypedia udviklet nogle gode råd og information til dig: studypedia.au.dk/online-studiearbejde/ eller https://studypedia.au.dk/eksamen. Rådene stammer fra perioden i foråret 2020 med fuld nedlukning.

Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at tale med en studievejleder. På din studieportal kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.