Corona/Covid-19 - FAQ for studerende

Siden opdateres løbende

Er du testet positiv med COVID-19?

Orienter din lokale studieadministration via denne blanket.  

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, herunder kursustilmelding, skal du kontakte din lokale studieservice. Har du spørgsmål om optag, skal du kontakte vejledningscenteret.

Studiecenter Arts:
studiecenter.arts@au.dk

Aarhus BSS Student Services
studentservices.bss@au.dk

HE Studier
health.studadm@au.dk

Nat-Tech Studieservice
studieservice.st@au.dk

Vejledningscenter AU
8715 0720 /auuddannelse@au.dk

Sådan begrænser du smitterisiko, når du er på campus

Hvordan hjælper jeg med at begrænse smitterisiko, når jeg færdes på campus

Alle på AU kan være med til at begrænse smitterisikoen. Det handler om vores adfærd sammen og hver for sig. Her er, hvad du kan gøre for at hjælpe:

Når du møder op til undervisning:

 • Mød tidligst op til undervisningen ti minutter før den starter.
 • Afsprit hænderne, når du går ind i en bygning og et nyt lokale.
 • Undgå trængsel – hjælp med at holde afstand, og undlad at opholde dig på trapper, gange og andre steder, hvor der kan opstå kødannelse.
 • Hold til højre på trapper, gange og andre steder, hvor pladsen er trang.
 • Gå først ind i undervisningslokaler og auditorier når holdet før dig er kommet ud og har spritte af i lokalet.
 • Sæt dig på en ledig plads længst væk fra indgangen, så andre ikke skal passere forbi dig for at finde en plads.
 • Hold altid øje med lokale retningslinjer, der kan være trykt på plakater, på gulvet eller lignende i de bygninger, hvor du færdes.
 • Hvis du oplever i en undervisningssituation, at det ikke er muligt at overholde retningslinjer om afstand og hygiejne, så sig det til din underviser.

Når undervisningen er afsluttet:

 • Lad de, som sidder tættest på udgangen, komme ud først.
 • Du kan blive bedt om af din underviser at hjælpe med at spritte lokalet af. Husk at spritte dine hænder af, inden du starter, og husk at afspritte kontaktflader som f.eks. borde, stole, lyskontakter, dørhåndtag mv.
 • Undgå at samles for mange og for tæt i pauserne.
 • Sørg for udluftning og skab gerne gennemtræk.

Når du bruger grupperum, læsepladser mv.

 • Vær opmærksom på, hvor mange mennesker, der maksimalt må samles i lokalet.
 • Undgå at flytte rundt på borde, stole mv.
 • Sprit din plads grundigt af efter brug (f.eks. armlæn, bord og øvrige kontaktpunkter).
 • Luft ud hyppigt – og altid i pauserne. Skab gerne gennemtræk. 

Når du færdes på campus mellem timerne:

 • Hold afstand når du opholder dig på fællesarealer – både indenfor og udenfor

Særlige krav om brug af mundbind:

Det er tilladt at bruge faciliteterne på AU, men du bedes forlade campus senest kl. 18, medmindre der er tale om faglige aktiviteter eller programsatte introaktiviteter med tilstedeværelse af en underviser eller tutor, eller aktiviteter arrangeret af studenterforeninger efter AU’s gældende retningslinjer.

Der må indtil videre ikke afholdes fester på campus.

AU opfordrer studerende til at benytte den officielle smittesporings-app smitte|stop, der kan understøtte kontaktsporing i tilfælde af smitteudbrud.

Skal jeg bruge mundbind, når jeg færdes på universitetet?

Både studerende, ansatte og andre, der opholder sig på universiteter, skal bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på indendørs på institutionen. Det kan f.eks. være i kantiner, på gange og øvrige fællesarealer. Du kan tage mundbindet eller visiret af, når du sidder ned.

Nogle grupper af personer kan ifølge Sundhedsstyrelsen være undtaget kravet om brug af mundbind, f.eks. hvis man har vejrtrækningsbesvær. Læs her, om du tilhører en af disse grupper.

Læs mere om retningslinjer for mundbind på campus

Krav om mundbind gælder foreløbig frem til d. 2. januar 2021.

Følg Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvordan du bærer mundbind korrekt.

 1. Vask hænder, eller brug håndsprit før brug
 2. Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side
 3. Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund
 4. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt
 5. Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne, og smid det straks ud. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader. Mundbind må kun bruges én gang, hvorefter de skal smides ud/vaskes
 6. Vask hænder, eller brug håndsprit efter brug

Læs mere om mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Symptomer og smitte

Jeg har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har symptomer på COVID-19 (typisk feber, hoste, ondt i halsen, hovepine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær), må du ikke møde op på universitetets campus. Opstår symptomerne, mens du er på campus, skal du hurtigst muligt tage hjem. Her skal du:

 • Isolere dig i hjemmet. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Kontakte egen læge, som vurderer, om du skal få foretaget en test

Læs desuden Sundhedsstyrelsen pjece Til dig der har symptomer på COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du er er testet positiv med COVID-19, bliver du kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed med henblik på smittesporing. Det er vigtigt, at du:

 • Isolerer dig i hjemmet og i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Du må først møde på universitetet igen, når du har været symptomfri i 48 timer
 • Orienterer studieadministrationen om, at du er smittet. Det gør du via AU’s corona-blanket

De ansvarlige på Aarhus Universitet vil kontakte dig for i samarbejde med smittesporingsenheden at hjælpe med kontaktopsporing på Aarhus Universitet og hurtigst muligt afklare, hvordan universitetet kan bidrage til at begrænse smittespredning. Aarhus Universitet behandler alle oplysninger fortroligt.

Læs desuden Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er smittet med COVID-19

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau.Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Jeg er nær kontakt til en person, der har symptomer på COVID-19 – hvad gør jeg?

Hvis du har været i nær kontakt med en, som har symptomer på COVID-19, skal du være særligt opmærksom på sygdomstegn og i endnu højere grad følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus 

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere. 

Jeg er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19?

Hvis du har været i nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19, skal du:

Ifølge Sundhedsstyrelsen er følgende personer at betragte som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde m.v.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)
 • Sundhedspersonale som har deltaget i plejen af en patient med COVID-19, og som ikke har benyttet værnemidler på de foreskrevne måder.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

AU opfordrer dig til at anvende den officielle smittesporings-app smitte|stop, der har til formål at understøtte smitteopsporing ud over det nære kontaktniveau. Appen er tilgængelig til Android og iOS, men forudsætter i øjeblikket iOS 13.5 eller nyere.

Hvis fysisk fremmøde ikke er muligt

Jeg er forhindret i at møde fysisk op på campus – hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan møde ind fysisk på campus på grund af forhold, som er direkte relateret til COVID-19, har du mulighed for at få tilknyttet en studieassistent, der formidler, hvad der sker på campus. På den måde kan du fortsat følge dit studie hjemmefra.

Læs mere om studieassistentordningen på studieassistent.au.dk og se, om du kan søge.

Undervisning i efteråret 2020

Hvad kan jeg forvente af undervisningen i 2020?

Undervisning gennemføres i tråd med retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som er opdateret den 5. oktober. Som følge af højt smittetryk er kravet om at holde 1 meters afstand skærpet i de opdaterede retningslinjer. Det betyder, at:

 • studerende skal kunne overholde afstandskravet på 1 meter i undervisningen - både i auditorie- og holdundervisning - i særlige tilfælde 2 meter. 
 • det er muligt at afvige afstandskravet på 1 meter i helt særlige undervisningssituationer, som kræver fysisk tilstedeværelse, f.eks. laboratorieøvelser, fysiske øvelser og klinik. Her er mundbind et krav.

Ministeriets skærpede retningslinjer kan medføre, at dine undervisningspunkter eller undervisningsformer kommer til at ændre sig, fordi universitetet med de skærpede krav om afstand ikke kan have det samme antal studerende i lokalerne, som indtil nu har været muligt. 

Du kan orientere dig om dine undervisningsplaner via Blackboard. Der kan gå noget tid, før alle planer er på plads alle steder. Indtil da fortsætter undervisningen som hidtil planlagt. 

Læs udmeldingen til alle studerende fra den 1. oktober.

Ophold på campus

Må jeg komme på campus?

Studerende må gerne benytte AU’s faciliteter i forbindelse med studiestart, undervisningsaktiviteter og eksamen. Det skal altid ske under hensyn til de gældende retningslinjer for adfærd på campus.

Vær opmærksom på, at du bedes forlade campus senest kl. 18, med mindre der er tale om faglige aktiviteter eller programsatte introaktiviteter med tilstedeværelse af en underviser eller tutor, eller aktiviteter arrangeret af studenterforeninger efter AU’s gældende retningslinjer.
  

Kan jeg benytte bibliotekerne?

Bibliotekerne i AU Library er åbne. Vær opmærksom på, at AU Library består af flere biblioteker. Ophold i bibliotekerne på AU skal ske i henhold til myndighedernes anbefalinger. Du skal derfor følge de anbefalinger, der er på det pågældende bibliotek for at undgå smittespredning af coronavirus.

 

Du skal have mundbind eller visir på, når du færdes på biblioteket. Du er velkommen til at tage det af, når du sidder ned, for eksempel på læsesalen, i kantiner og cafeer eller i studieområderne.

 

Det Kgl. Bibliotek på Victor Albecks Vej 1 er også åbent. Orientér dig på Det Kgl. Bibilioteks hjemmeside for at finde mere information om faciliteter og services på dette specifikke bibliotek.

Du kan fortsat bruge de elektroniske ressourcer på library.au.dk, og du har i øjeblikket også fri adgang til en række ressourcer fra forskellige forlag, som ekstraordinært stiller deres materialer gratis til rådighed i en begrænset periode.

Du er velkommen til at kontakte biblioteket, hvis har brug for hjælp    

Arrangementer i efteråret 2020

Hvad kan jeg forvente af faglige og sociale arrangementer i efteråret?

Muligheden for, at studerende kan afholde sociale arrangementer, er suspenderet foreløbig frem til den 2. januar 2021.

Der vil i et begrænset omfang og under hensyn til gældende retningslinjer være mulighed for at deltage i faglige arrangementer på campus.

Studenterforeninger kan afholde faglige møder og arrangementer, hvis de har væsentlig betydning og kan afvikles på betryggende vis – dette sker efter aftale med fakultetet efter nærmere bestemte anvisninger.

Din opbakning til at overholde retningslinjerne er vigtig.

 • Du skal til enhver tid følge retningslinjer for afstand og hygiejne.
 • Du skal tilmelde dig forud for et arrangement, så arrangøren har overblik over deltagere. Dette af hensyn til eventuel smitteopsporing.
 • Arrangementer på campus slutter senest kl. 20.

Hold dig orienteret om arrangementer hos den enkelte studenterforening. 

Eksamen i efteråret 2020

Hvad skal jeg forvente af eksamener i efteråret 2020?

Aarhus Universitet tilstræber, at du skal have den eksamensform, som gælder normalt. Det er dog sikkert, at kapaciteten til fysiske stedprøver og mundtlige prøver vil være nedsat som følge af afstandskravet. Du skal derfor forvente, at visse eksamener kan blive konverteret til andre formater, eller at afviklingen vil ske online.

Du vil blive varslet om eventuelle ændringer i god tid inden eksamen. Du vil også kunne se, hvordan og hvornår din eksamen afholdes på  din studieportal. Er du Arts-studerende, skal du se i kursuskataloget.

Hvordan undgår jeg at snyde til eksamen?

AU’s almindelige regler om eksamenssnyd er de samme som altid. AU har som udgangspunkt tillid til, at du som studerende ønsker at opnå dine resultater på ærlig vis, og det forventes, at du sætter dig ind i reglerne og følger dem under de nye online-eksamensformer.

Nedenfor får du et overblik over de forhold, du bør være ekstra opmærksom på.

 • Til alle skriftlige og mundtlige eksamener er det tilladt at bruge hjælpemidler, med mindre andet er oplyst i din eksamensbeskrivelse. Vi anbefaler, at du altid læser din eksamensbeskrivelse, som ligger på din studieportal. Studerende på Arts finder informationen i kursuskataloget. Her kan du læse om forholdene for din konkrete eksamen.
 • Hvis din online eksamen kræver, at der udarbejdes en individuel eksamensbesvarelse, skal du selv udarbejde besvarelsen, og du må ikke samarbejde med andre under din online-eksamen. Det betyder, at du ikke må dele gode råd, tips og tricks med dine medstuderende. Du må heller ikke dele din opgave med andre, eller bede andre om at dele deres med dig.
 • Skal du til en mundtlig eksamen, vil du blive bedt om at identificere dig med dit studiekort. Du kan blive bedt om at panorere dit webcam for at vise, at der ikke er andre i rummet. Du må gerne have gæster med til din eksamen, men i givet fald skal de være synlige i baggrunden under eksaminationen.

Det er en god idé at læse pjecen Kom sikkert gennem eksamen eller læs mere på vores site om eksamenssnyd. Hvis du stadig har spørgsmål til din konkrete eksamen, er du velkommen til at kontakte din underviser eller din lokale studieservice.

Gode råd til din studiehverdag

Hvordan håndterer jeg et studieliv med meget online-undervisning?

Har du brug for hjælp til at strukturere din hverdag med øget online studieformer og online eksaminer, har Studypedia udviklet nogle gode råd og information til dig: studypedia.au.dk/online-studiearbejde/ eller https://studypedia.au.dk/eksamen. Rådene stammer fra perioden med fuld nedlukning, men principperne udgør stadig en god guideline.

Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at tale med en studievejleder. På din studieportal kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.

IT

Er det sikkert at bruge Zoom til undervisning og eksamen?

Corona-krisen har medført en markant stigning i brugen af Zoom på verdensplan, hvilket også har affødt en del kritiske mediehistorier om IT-sikkerheden hos Zoom.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at du gerne må bruge Zoom til undervisning og eksamen, så længe du bruger den officielle AU Zoom-instans og ikke behandler følsomme personoplysninger eller fortrolige data.

AU har en aftale med Zoom gennem Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC). Den aftale indeholder alle de betingelser om databeskyttelse, man almindeligvis vil forvente af en europæisk aftale.

Derfor er det vigtigt, du altid bruger den officielle AU Zoom-instans. Du må ikke benytte gratisversionen eller købe licens til den almindelige version fra Zoom’s egen hjemmeside.

Du får adgang til AU’s Zoom instans ved at oprette dig gennem Blackboardzoom.au.dk eller aarhusuniversity.zoom.us.

Hold din Zoom-klient opdateret
Zoom udvikler løbende på deres teknologi i forhold til at styrke IT-sikkerheden. Derfor er det også vigtigt, at du opdaterer din Zoom-klient til den nyeste version, når der kommer en opdatering.

Løbende sikkerhedsvurdering
AU foretager løbende sikkerhedsvurderinger af Zoom, og du kan her læse mere om IT-sikkerheden på den Zoom-løsning, som AU bruger på DeiC’s hjemmeside www.deic.dk/da/news/2020-04-02/zoomfaq

Du kan også læse mere i nyheden på medarbejdere.au.dk 

Hvordan får jeg fjernadgang til bibliotekets databaser?

Hvis du har brug for at søge litteratur i bibliotekets databaser, skal du gå ind via AU Librarys hjemmeside https://library.au.dk/.

Her skal du altid logge ind via WAYF (aldrig NEM-id, da det ikke giver fjernadgang til bibliotekets databaser).

Hvis du får problemer med at tilgå litteraturen efterfølgende, kan du sende en mail til Spørg Biblioteket (kb@kb.dk).     

Udlandsophold – foråret 2021

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i foråret 2021. Kan jeg komme afsted?

Du må gerne tage på udlandsophold, men det er din egen beslutning om du vil rejse. Vi anbefaler, at du er opmærksom på følgende:

 • Hvordan smitten udvikler sig i dit værtsland og kvaliteten af det lokale sundhedsvæsen
 • Om dit værtsland har indrejserestriktioner eller krav om karantæne
 • Om der er mulighed for hjemrejse, hvis du vil hjem med kort varsel
 • Om dit forsikringsselskab dækker din studierejse inkl. COVID-19 relateret sygdom

De danske myndigheder har besluttet, at udvekslingsophold anses for nødvendig rejseaktivitet i modsætning til f.eks. turistrejser. Vi opfordrer dig alligevel  til at holde øje med rejsevejledningerne i dit værtsland, og du kan abonnere på opdateringer på https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger

Vi oplever desværre at nogle universiteter udsætter deres semesterstart, kun udbyder undervisning online eller helt aflyser deres semester i foråret 2021. Vi vil naturligvis holde dig orienteret her om.

Bør jeg købe en flybillet og fremleje min bolig?

Da der fortsat er risiko for, at dit ophold kan blive aflyst, anbefaler vi, at du venter med at booke din rejse og fremleje din bolig herhjemme. Så vidt det er muligt, bør du også sikre dig, at udgifter til fx bolig i udlandet kan refunderes, hvis dit ophold bliver aflyst.

I forbindelse med planlægning af rejsen, er det også en god ide at tjekke værtslandets visumregler (uden for EU) og hvilke sagsbehandlingstider der opereres med.

Mit værtsuniversitet aflyser mit ophold. Hvad er mine muligheder?

Du kan som udgangspunkt ikke vælger kurser på AU i samme semester som du er godkendt til en udvekslingsplads i foråret 2021.

Hvis dit værtsuniversitet kontakter dig, fordi de ikke tager imod indrejsende udvekslingsstuderende i foråret, og du dermed ikke kan komme dertil som planlagt, skal du hurtigst muligt kontakte din internationale koordinator. Dette for at tale om alternativer til dit ophold.

Aarhus Universitet har desværre ikke mulighed for at tildele dig en alternativ udvekslingsplads i foråret 2021.

Kan jeg udskyde mit ophold til efteråret 2021?

Det er desværre ikke muligt at udskyde udvekslingsopholdet til efteråret 2021. Et udvekslingsophold kan ikke udskydes til et nyt akademisk år. 

Jeg ønsker at afmelde mit ophold i foråret 2021?

Hvis du beslutter dig for at afmelde dit udlandsophold, kan du på lige fod med dine medstuderende, tilmelde dig fag på AU i tilmeldingsperioden 1.-5. november 2020. I så fald skal du senest den 27. oktober sende en mail til din internationale koordinator på fakultetet.

Hvis du afmelder dit udlandsophold efter den 27. oktober, vil vi hjælpe bedst muligt med at afklare, hvordan du bliver tilmeldt kurser på AU i forårssemesteret. AU vil udvise størst mulig fleksibilitet. Det gælder også hvis dit værtsuniversitet annullerer dit ophold efter den 27. oktober.

Dækker min studierejseforsikring Corona-relateret sygdom?

Vi anbefaler, at du undersøger, om du har en gyldig rejseforsikring, som dækker under hele din udveksling. Vores erfaring er, at det ikke er alle studierejseforsikringsbetingelser, som dækker COVID-19. Derfor er det meget vigtig, at du undersøger, hvordan din forsikring dækker sygdom og hjemrejse.     

Udlandsophold - efteråret 2020

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020. Kan jeg komme afsted?

Du må gerne tage på udlandsophold, men det er din egen beslutning, om du vil rejse. Vi anbefaler, at du er opmærksom på følgende:

 • Hvordan smitten udvikler sig i dit værtsland og kvaliteten af det lokale sundhedsvæsen.
 • Om dit værtsland har indrejserestriktioner eller krav om karantæne.
 • Om der er mulighed for hjemrejse, hvis du gerne vil hjem med kort varsel.
 • Om dit forsikringsselskab dækker din studierejse inkl. COVID-19-relateret sygdom.

Du kan finde information om forholdene i dit værtsland i Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Bør jeg købe flybillet og fremleje min bolig?

Da der fortsat er risiko for, at dit ophold kan blive aflyst, anbefaler vi, at du venter med booke din rejse og fremleje din bolig herhjemme. Så vidt det er muligt, bør du også sikre dig, at udgifter til fx bolig i udlandet kan refunderes, hvis dit ophold bliver aflyst.

Mit værtsuniversitet aflyser mit ophold. Hvad er mine muligheder?

Hvis dit værtsuniversitet kontakter dig, fordi de ikke tager imod indrejsende udvekslingsstuderende i efteråret, og du dermed ikke kan komme dertil som planlagt, skal du kontakte din internationale koordinator for at tale om alternativer til dit ophold. 

Jeg ønsker at afmelde mit ophold i efteråret 2020?

Ønsker du at afmelde dit udvekslingsophold i efteråret 2020, skal du kontakte den internationale koordinator på dit fakultet.

Dækker min studierejseforsikring corona-relateret sygdom?

We recommend that you make sure that you have valid student travel insurance during your entire exchange. From experience, we know that not all student travel insurance policies cover COVID-19. For this reason, it’s important that you study the conditions for illness in your student travel insurance policy carefully.

Kan jeg udskyde mit ophold til foråret 2021?

I nogle tilfælde vil det være muligt at udskyde dit udvekslingsophold til foråret 2021. Det kræver, at værtsuniversitetet kan godkende det, og at det kan passe ind i dit studieprogram på AU uden en forlængelse af din studietid. Det er ligeledes et krav, at du kan finde relevante fag på værtsuniversitetet i foråret 2021 og få dem forhåndsgodkendt af dit studienævn.

Internationale ph.d.-studerende

Hvor finder jeg som international ph.d.-studerende mere information om indrejse?

Find særlig information om rejseregler for internationale medarbejdere og gæster, herunder ph.d.-studerende på ias.au.dk/coronaviruscovid-19/. Hold dig også orienteret om øvrige forhold på Aarhus Universitets side til medarbejdere.