| English

Engelsk information for medarbejdere

Fremover kan du finde information på engelsk om løn, barsel, ferie og mange andre personalemæssige emner på Medarbejderservice.

23.05.2014 | Pernille Leth, AU HR

Ikke-dansktalende medarbejdere kan nu finde information på engelsk om:administration/hr/arbejdsmiljoe/

Derudover er siden for personalegoder ved at blive oversat og bliver tilgængelig i begyndelse af juni måned.

Alle de nævnte sider findes på Medarbejderservice under HR (HR-portalen).

Der vil løbende blive mere information tilgængelig på engelsk. 

De engelske sider skal gøre det nemmere for ikke-dansktalende medarbejdere selv at finde relevant og nødvendige information - og dermed gøre det lettere at navigere og fungere på AU. 

Se HR-portalen her

Forside