| English

Fælles opdateret e-rekruttering

Alle ansættelses- og bedømmelsesprocedurer håndteres nu ensartet på tværs af AU med en ny opdateret version af e-rekrutteringssystemet PeopleXS. Det betyder mere effektiv drift, højere kvalitet og bedre dokumentation.

23.05.2014 | Jetthe L. Revsgaard

I maj gik en ny version af det fælles e-rekrutteringssystem People XS i drift, og erfaringerne har indtil videre været rigtig gode.

People XS håndterer al data i forbindelse med stillingsopslag, ansøgninger og bedømmelse af ansøgere både til VIP- og TAP-stillinger. Det fælles system giver fordele på en række områder:

Dokumentation sikrer videndeling

Med den nye version af People XS er det slut med løse e-mails angående stillinger og ansættelse. Alle e-mails og dokumenter i forbindelse med rekruttering gemmes og opbevares fremover i AU-systemet:

”Når vi på den måde sikrer, at historikker bevares, bliver processerne mindre personafhængige, og det er nemt at overlevere en opgave. Samtidig kan vi overholde vores journaliseringspligt på en god og enkel måde.” forklarer HR-partner og projektleder Charlotte Zingenberg.

Gode processer sparer penge

Den fælles version af People XS har praktisk fordele for alle - både HR-medarbejdere, ansøgere og bedømmelsesudvalg. Bl.a. kan nævnes:

  • Ét rekrutteringssystem, én tilgang – uanset hvor på AU du søger job
  • Fælles e-mailskabeloner – alle på dansk og engelsk – giver et ensartet udtryk
  • Ansøgningsformularer tilpasset de forskellige stillingstyper
  • Anbefalinger håndteres fortroligt – hvilket har været meget efterspurgt
  • Bedømmelsesudvalgsrapporter kan sendes som pdf, så vi undgår tidligere problemer med formatering og lange mails
  • Hovedområdespecifikke og fleksible stillingsskabeloner – som kan tilpasses af den lokale superbruger

Alt dette medvirker til, at AU’s rekrutteringsprocesser får et mere professionelt udtryk, og det er samtidig langt billigere at vedligeholde og opdatere ét system frem for en hel række forskellige udgaver.

Fælleshed løfter kvaliteten

I forbindelse med systemets opdatering er alle ansøgningsformularer og stillings- og e-mailskabeloner i systemet blevet gennemgået, revideret og oversat. Det skal sikre en høj kvalitet på produkterne, som kommer både administratorer, ansættelsesansvarlige og ansøgere til gode.

Her kan du få mere information om rekruttering og ansættelse på AU

Forside