| English

Rektor: Der er behov for mere inddragelse

Ministeriet har netop udsendt resultatet af Epinion-undersøgelsen om medbestemmelse og medinddragelse på universiteterne.

14.05.2014 | Brian Bech Nielsen

Vi har ikke haft mulighed for at nærlæse rapporten endnu, men kan konkludere, at tallene for AU er skuffende. Rapporten viser, at der i gennemsnit er sket et mindre fald på landets universiteter i medarbejderes oplevelse af ledelsernes lydhørhed og deres vurdering af at kunne påvirke ledelsens beslutninger. Tallene for Aarhus Universitet er desværre lavere end for de andre universiteter uanset organisatorisk niveau.

Værst ser det ud på universitets- og fakultetsniveau, mens det på det studieadministrative niveau, og især institutniveauet ligger mere på linje med de andre universiteter. Vi må som ledelse erkende, at dette er utilfredsstillende - uanset hvor store reformer og besparelser, Aarhus Universitet netop har gennemgået.

Og ingen tvivl om, at det er en ledelsesopgave at få rettet op på dette misforhold. Det, at have medindflydelse og mærke, at man bliver inddraget og lyttet til, er helt afgørende parametre på et universitet – det styrker trivsel, identitet og arbejdsglæde og dermed det samlede udkomme for alle.

Ekspertgruppens rapport på vej

Resultaterne fra ministeriets undersøgelse ligger på linje med resultatet af den psykiske APV i 2013. Denne førte som bekendt til igangsættelse af lokale handlingsplaner bl.a. med fokus på mere synlig ledelse på alle niveauer. Disse tiltag er nu under implementering.

Lige før jul tog vi initiativ til den interne problemanalyse, hvor en ekspertgruppe og et analysepanel skal behandle og udtale sig om emner som ledelsesnærvær, medarbejder- og studenterinddragelse samt administrativ understøttelse. Ekspertgruppen barsler inden længe med sin rapport, der sammen med Analysepanelets kommentarer vil udgøre baggrunden for ledelsens forslag til nødvendige forbedringer. Forslaget vil blive sendt i høring blandt medarbejdere og studerende ultimo august måned, inden en endelig beslutning træffes. Det er vores håb, at dette initiativ kan bidrage til fremadrettet at styrke og sikre inddragelsen og dialogen mellem ledere, medarbejdere og de studerende. Jeg håber, at I alle vil bidrage til denne proces til gavn for Aarhus Universitet.

Længere tidsfrister og tidligere inddragelse

På det seneste seminar mellem ledelsen og de akademiske råd var der enighed om, at rådene skal inddrages mere og tidligere i de vigtigste processer, før beslutningerne formes. De mange eksterne reformer og nye administrative tiltag, som universiteterne har skullet forholde sig til med ofte korte høringsfrister, er en stor udfordring i denne sammenhæng. Men de processer, vi selv har styr over, fordrer ikke det samme tempo. Vi er nødt til at bringe beslutningstempoet ned, hvis vi skal sikre rådene ordentlige arbejdsvilkår.

Oplevelsen er også, at rådene snarere fungerer som høringsorganer end som idégeneratorer, og at der er behov for en bedre tilbagemelding om, hvordan rådenes høringssvar indgår i de endelige svar til ministerier og lignende.

Ledernes rolle på alle niveauer er at tage ansvar og træffe beslutninger - populære som upopulære. Men den nye undersøgelse viser klart, at vi skal blive bedre til at lytte og inddrage rettidigt; og ikke mindst blive bedre til at kvittere over for dem, der bruger tid på at give deres holdning til kende. Det gælder i de rådgivende organer, men det gælder også alle dem, som giver deres mening til kende på fx debatfora og medarbejdersider.

Det gode samarbejde på universitetet opstår, når både medarbejdere, studerende og ledere tænker højt, så vi i fællesskab kan udvikle de bedste løsninger.

Rektor Brian Bech Nielsen

15. maj 2014

Nyt fra ledelsen, Forside