| English

Valg på AU

  • Brug din stemme til universitetsvalget

  • 9.-12. november 2020

Hvad kan du stemme og stille op til?

I år kan studerende stemme og stille op til bestyrelsen, akademisk råd, Ph.d.-udvalg og studienævn.  

Videnskabelige medarbejdere og ansatte Ph.d.-studerende kan stemme til Ph.d.-udvalg og studienævn.