Overview of unit names in Danish and English

Danish unit names for administrative divisions and subunits at the administrative centres

Central Administration
Health Science and Technology Aarhus BSS Arts
Fællesadministrationen Administrationscenter Health Administrationscenter ST Administrationscenter Aarhus BSS Administrationscenter Arts [ACA]
AU Økonomi og Bygninger HE Økonomi HE Bygningsservice ST Økonomi ST Bygningsservice Aarhus BSS Økonomi Aarhus BSS Bygningsservice Arts Økonomi Arts Bygningsservice
AU IT HE IT-Support ST IT-Support Aarhus BSS IT-Support Arts IT-Support
AU Uddannelse HE Studier ST Studier Aarhus BSS Studier Arts Studier
- HE Kommunikation ST Kommunikation Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer Arts Kommunikation
AU Forskning og Eksterne Relationer HE Forskeruddannelsen HE Office of International Relations ST Forskning og Eksterne Relationer Arts Ph.d. og Internationalisering
AU HR HE HR ST HR Aarhus BSS HR & Ph.d. Arts HR
Universitetsledelsens Stab

English unit names for administrative divisions and subunits at the administrative centres

Central Administration Health Science and Technology
Aarhus BSS Arts
Central Administration HE Administrative Centre ST Administrative Centre Aarhus BSS Administrative Centre Arts Administrative Centre
AU Finance and Estates Projects and Development HE Finance HE Estates Facilities ST Finance ST Estates Facilities Aarhus BSS Finance Aarhus BSS Estates Facilities Arts Finance Arts Estates Facilities
AU IT HE IT Support ST IT Support Aarhus BSS IT Support Arts IT Support
AU Student Administration and Services HE Studies Administration ST Studies Administration Aarhus BSS Studies Administration Arts Studies Administration
- HE Communication ST Communication Aarhus BSS Communication and External Relations Arts Communication
AU Research Support and External Relations HE PhD Administration HE Office of International Relations ST Research and External Relations Arts PhD Administration and Internationalisation
AU HR HE HR ST HR Aarhus BSS HR and PhD Administration Arts HR
Rector’s Office

Overall designations

Danish English
Enhedsadministrationen Administration
Fællesadministrationen Central Administration
Administrationscenter Administrative Centre
Sekretariat [på administrativt center] Secretariat

Subunits at the administrative divisions – Danish and English designations

AU HR AU HR
Løn Payroll
Personalejura Employment Law
Kompetenceudvikling Competency Development
Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø Organisational Development and Working Environment
Sekretariat Secretariat
AU IT AU IT
IT-Sikkerhed IT Security
Sekretariat Secretariat
System og Udvikling Systems and Development
Web og Digitale Medier Web and Digital Media
Porteføljeenheden Portfolio Management
Drift og Teknologi Operations and Technology
Driftsteamet Operations Team
Arkitekturteamet Architecture Team
Applikationsteamet Application Team
Integrationsteamet Integration Team
Generelle Applikationer General Applications
Administrative Applikationer Administrative Applications
Netværksteam Network Team
Team Skyen Cloud Team
Team FA-Support Central Administration Support Team
AU Uddannelse AU Student Administration and Services
Sekretariat Secretariat
Optagelse og Studiesystemer Admissions and Educational Administration Systems
International Uddannelse International Office
Vejledning og Studiestøtte Student Guidance and Academic Support Services
Uddannelsesstrategisk Sekretariat Educational Development and Analysis
Optagelse Admissions
Studiesystemer Educational Administrative Systems
Mobilitet og Uddannelsessamarbejde Mobility and Transnational Education
Bolig Housing
Vejledning og Studieinformation Student Guidance and Information
SU og Specialpædagogisk Støtte Student Grants and Loans and Special Educational Support
Uddannelsesjura Educational Law
Uddannelsesudvikling og Kvalitet Educational Development and Quality Assurance
Analyse og Indberetning Analysis and Reporting
AU Økonomi og Bygninger AU Finance and Estates Projects and Development
Regnskab Accounts
Økonomisekretariatet Financial Control
Indkøb Procurement
Business Intelligence Business Intelligence
Bygninger Estates Projects and Development
Balance Quality Assurance
Debitor Accounts Receivable
Kreditor Accounts Payable
Rejseenheden Travel Expense Accounts
Projektenheden Projects
Systemenheden Systems
Økonomistyringsenheden Financial Management
Bygningsøkonomi og Jura Facilities Finance and Law
Byggeri og Planlægning Construction and Planning
AU Forskning og Eksterne Relationer AU Research Support and External Relations
Forskningsstøtteenheden Research Support Office
Talentudviklingsenheden Talent Development
Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel Corporate Relations and Technology Transfer
Events og Kommunikationsstøtte Events and Communication Support
Universitetsledelsens Stab Rector's Office
Analyse og Politik Analysis and Policy
Sekretariat og Jura Secretariat and Legal
Erhvervsstaben Office of Business Collaboration
Kommunikation og Presse Communication and Press