single news

Til undervisere på Arts

Nye bachelortilvalg i 2020

Nye tilvalg på Arts online på bachelor.au.dk/tilvalg

De 15 nye bachelortilvalg, som udbydes første gang i 2020, er nu online på https://bachelor.au.dk/tilvalg/ i en første version.

Flere steder på siderne varsles de studerende med en disclaimer om, at ”tilvalget fortsat er under udvikling, og at der kan komme ændringer frem til 1. februar 2020. Hold derfor løbende øje med hjemmesiden”. Vejledning og studieinformation har ligeledes bedt alle studenterstudievejledere om at informere de vejledningssøgende studerende om, at ændringer i de nye tilvalg kan forekomme.