single news

Medarbejdere Forskning Til undervisere på Arts

Uddannelsesdag med fokus på studieglæde

Uddannelsesdagen på Arts havde i år studieglæde som overordnet emne. Knap 100 medarbejdere og studerende var mødt op på Centralværkstedet for både at blive klogere og gøre hinanden klogere på emnet.

Prodekan for uddannelse, Niels Lehmann, byder velkommen til årets uddannelsesdag på Arts - foto Lars Kruse AU Foto
Der blev lyttet og diskuteret ved bordene på årets uddannelsesdag - foto Lars Kruse AU Foto
Centralværkstedet i Aarhus var ramme om dette års uddannelsesdag - foto Lars Kruse AU Foto

"Som den gode studerende jeg er, så startede jeg med at google studieglæde og fandt en artikel på AU’s hjemmeside omkring netop studieglæde," lød det fra Sissel Xenia Reese, tidligere formand for Artsrådet, inden hun fortsatte med at fortælle, at det, der ikke huede hende ved den artikel, hun fandt på AU´s hjemmeside, var, at der i nyheden blev sat lighedstegn mellem studieglæde og eksamenspræstation. 

Titlen på hendes oplæg lød: "Hvornår er studerende studieglæderamt?" Og en af hendes pointer var derfor, at man ikke nødvendigvis er studieglæderamt, når et studie bonner ud i høje karakterer. Med sit oplæg fik hun dermed understreget vigtigheden af, at de studerende lærer at lære, at de på et fagligt velkvalificeret grundlag får hjælp, særligt i de første år, til at orientere sig mod det at studere, som er ny disciplin for alle, når de starter på universitetet. Eller sagt på en anden måde - studie kommer før glæde.

Sissel Xenia Reese, der til dagligt læser kunsthistorie, var med på uddannelsesdagen for at give et perspektiv fra de studerendes synsvinkel, men ud over hende kunne de knap 100 fremmødte medarbejdere og studerende også møde erhvervspsykolog Rikke Brix, der holdt oplægget "Kan studieglæde forstås som arbejdsglæde?" Selv om afsættet her var et andet - med et fokus på medarbejderglæde - var der mange pointer omkring arbejdsglæde, der kunne spille ind i forhold til studieglæde. Slidet omkring de "De seks guldkorn" i forhold til trivsel på arbejdspladsen - høj indflydelse, højt niveau af mening, passende forudsigelighed, god social støtte, retfærdig belønning og passende og entydige krav - kunne også være guldkorn, der gjorde sig gældende i forhold til studieglæde.

Stram styring og erkendelsesglæde

Begge oplæg affødte mange spørgsmål fra salen, der blev videreformidlet af prodekan for uddannelse, Niels Lehmann. Han har siden 2016 taget initiativ til og stået i spidsen for uddannelsesdagen på Arts, som er et årligt tilbagevendende arrangement, hvor medarbejdere og studerende kan dele gode ideer på uddannelsesområdet på tværs af hele fakultetet

"Vi lever i en reformivrig tid. I dag skal man som studerende lære mere end før, man skal gøre det hurtigere end før, og det, man lærer, skal være mere relevant end før. Af og til kan man godt få en fornemmelse af, at man i det lys kommer til at glemme det centrale - nemlig studiet. Og det gør jo ikke noget, hvis det også er sjovt at studere. Derfor ønsker vi at sætte studieglæde på dagsordenen i dag," lød det indledningsvis fra Niels Lehmann.

Den vigtigste grund til dét studieglædelige fokus på dagen var således også at understrege, at selv om der i dag er en relativ stram styring på uddannelsesområdet, så skal man som uddannelsesinstitution ikke glemme dét, det hele handler om. 

"Studieglæde er driveren for det hele," fortalte Niels Lehmann, der med uddannelsesdagene ønsker at have et udviklingsorienteret fokus på uddannelsesområdet på Arts. Uddannelsesdagen skal med andre ord bruges til at arbejde væsentlige problemstillinger igennem, øge forståelsen og italesætte nogle af de udfordringer, der er.

Men kan der mon også blive en politisk konsekvens ved det at arbejde med for eksempel studieglæde?

"Ja, hvis der kommer gode ideer på bordet. Jeg har fx længe varmet op til at tage hul på et vigtigt indsatsområde - nemlig den såkaldte førsteårspædagogik. Vi har nok været lidt for tilbøjelige til at antage, at de studerende kommer med de kompetencer, der skal til for at bedrive studier. Det er der bestemt også, nogle der gør, men vi bør i højere grad hjælpe de unge mennesker det første år med at forstå rammerne omkring det at studere. I den forbindelse er det vigtigt også at have fokus på studieglæde," fortalte Niels Lehmann mellem de to gruppesessioner. 

Her løftede han også sløret for, hvad han selv i sin tid som ung dramaturgistuderende forbandt med netop studieglæde:

"For mig var det erkendelsesgennembrudene, der var det vigtigste. Det kan godt være, det lyder lidt romantisk – sådan noget med sublime erkendelsesøjeblikke og den slags – men faktisk var det en meget væsentlig del af studieglæde for mig at opleve at arbejde sig igennem en vanskelig problemstilling og pludselig erkende en sammenhæng". 

Sådan lød en individuel oplevelse af studieglæde, men samtidig blev der med uddannelsesdagen taget et første skridt mod en fælles erkendelsesbevægelse i forhold til forståelsen af studieglæde.


Fakta om Uddannelsesdag Arts

Uddannelsesdag Arts er et årligt tilbagevendende arrangement, der henvender sig til såvel medarbejdere som studerende. Uddannelsesdagen er et led i Arts´ kvalitetssikringssystem. Hvert år har sit tema. I år var det studieglæde efter anbefaling fra IKK studienævn. Ud over oplæg af Erhvervspsykolog Rikke Brix samt tidligere formand for Artsrådet Sissel Xenia Reese bød dagen også på tre andre vinkler på emnet. Således havde vejledningskoordinator Lena Pradham Bakkestrøm også et oplæg om det gode studieliv, afdelingsleder Thomas Rosendal et oplæg om de studerende som centrum for studietilrettelæggelse og sidst, men ikke mindst studieleder Lars Kiel Bertelsen et oplæg om de fysiske forhold i forhold til det gode læringsmiljø.