You are here: AU  Staff  Faculties Arts The Administrative Centre, Arts (ACA) AU Studies Administration AR School of Culture and Society

School of Culture and Society

AFDELING
DEPARTMENT
UDDANNELSE+FAGKODE
EDUCATION
SNUK -
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UVA -
UNDERVISNING &
EKA-EKSAMEN

TEACHING & EXAM
VEST -
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Arkæologi

Afd.
UN

Middelalder- og renæssanceark.
(112)

Forhistorisk arkæologi
(114)

Brit Knudsen

eller

SNUK@cas.au.dk

team5.uvaeka.arts­@au.dk  

Tlf. 871 61175

Trine Schouborg Studie­vejledningen på Moesgård Campus (MOCA)

Historie og Klassiske Studier

Afd.
UN

Historie
(117)

Klassisk arkæologi
(113)

Klassiske sprog
(124)  

Susanne Vork Svendsen

eller

SNUK@cas.au.dk

team3.uvaeka.arts­@au.dk

 Tlf. 871 61173

 

Karoline Munk Hansen

Studie­vejledningen for Historie, Klassiske og Globale Studier

Global studies

Afd.
UN

Kinastudier
(120)

Japanstudier
(121)

Sydasienstudier
(122)

European Studies
(118)

International Studies
(119)

Østeuropastudier (123)

Brasilianske studier (136)

Ivy Kirkelund

eller

SNUK@cas.au.dk

team3.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61173

 

Karoline Munk HansenStudie­vejledningen for Historie, Klassiske og Globale Studier

Antropologi, Human Security, Religionsvidenskab, Arabisk og Islamstudier, Filosofi, Idehistorie og Teologi

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE(+FAGKODE)
EDUCATION
SNUK -
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UVA -
UNDERVISNING &
EKA-EKSAMEN

TEACHING & EXAM
VEST -
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Antropologi og Human Security

Afd.
UN

Antropologi 
(111)

Human Security 
(111)  

Ivy Kirkelund

eller

SNUK@cas.au.dk

team5.uvaeka.arts­@au.dk  

Tlf. 871 61175

Trine SchouborgStudievejledningen på Moesgård Campus (MOCA)

Religions­videnskab

Afd.
UN

Religionsvidenskab
(126)

Arabisk og islamstudier
(127)

Susanne Vork Svendsen

eller

SNUK@cas.au.dk

team4.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61174

Lena PradhanStudievejledning for Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier

Filosofi og idehistorie

Afd.
UN

Filosofi
(115)

Idehistorie 
(116)  

Ivy Kirkelund

eller

SNUK@cas.au.dk

team4.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61174

Lena PradhanStudievejledning for Filosofi og Idehistorie  

Teologi

Afd.
SN (ikke UN)

Teologi 
(125)  

Susanne Vork Svendsen

eller

SNUK@cas.au.dk

team4.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61174

Lena PradhanStudievejledning for Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier 
430340 / i40