School of Communication and Culture

Informationsvidenskab, Digital design, Medievidenskab og Journalistik

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE
+ FAGKODE

EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET (SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND DEGREE PROGRAMME QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)
TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Digital Design og Informations­videnskab (DDINF)

- Afd.
- Uddannelses­nævn

Informations­videnskab
(145)

Digital Design
(145)

Brit Knudsen

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Inger Drivsholm Schytter Studievejledning ved Digital Design, Journalistik, Informationsvidenskab og Medievidenskab

Medievidenskab og journalistik

- Afd.
Uddannelsesnævn

Medievidenskab
Film og TV
(144)

Journalistik
(144)

Lisbeth Knudsen

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Inger Drivsholm Schytter Studievejledning ved Digital Design, Journalistik, Informationsvidenskab og Medievidenskab

Kunsthistorie, Æstetik og Kultur, Museologiske studier, Litteraturhistorie, Retorik, Dramaturgi, Musikvidenskab

Teamkoordinator: Lisbeth Knudsen

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE
+ FAGKODE
EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET (SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)
TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Litteraturhistorie og Retorik

Afd.
Uddannelsesnævn

Litteraturhistorie
(139)

Retorik
(146)

Børnelitteratur

Lisbeth Knudsen

team2.uvaeka.arts­­@au.dk

Tlf. 871 61172

Jannie Laigaard

Studievejledning for De Æstetiske Fag  

Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi

Afd.
Uddannelsesnævn

Kunsthistorie
(140)

Æstetik og kultur
(141)

Museologiske studier
(140)

Lisbeth Knudsen

team2.uvaeka.arts­­@au.dk

Tlf. 871 61172

Jannie Laigaard

Studievejledning for De Æstetiske Fag   

Dramaturgi og Musikvidenskab

- Afd.
Uddannelsesnævn 

Dramaturgi (142)

Musik 
(143)

Ann Louise Holm Bach

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Jannie Laigaard

Studievejledning for De Æstetiske Fag   

Nordisk, oplevelsesøkonomi, Semiotik, Lingvistik, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Fransk, International virksomhedskommunikation (IVK) og Cand.Ling.Merc. (CLM)

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE
+ FAGKODE
EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET (SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)
TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi

- Afd.
Uddannelsesnævn 

Nordisk
(131)

Oplevelses­økonomi
(148)

Anne Bjørn Friis

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Trine Schouborg    
Studievejledning ved Nordisk sprog og litteratur, Lingvistik, Kognitionsvidenskab, Oplevelsesøkonomi og Kognitiv Semiotik

Lingvistik, Kognitions­videnskab og Semiotik 

- Afd. 
- Uddannelsesnævn

Kognitiv Semiotik
(147)

Cognitive Science

Lingvistik
(138)

Lektiologi

Anette Damgaard Andersen

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Trine Schouborg     Studievejledning ved Nordisk sprog og litteratur, Lingvistik, Kognitionsvidenskab, Oplevelsesøkonomi og Kognitiv Semiotik

Engelsk

- Afd.
- Uddannelsesnævn

Engelsk
(132)

IVK og CLM:
Engelsk
(410)

Vibeke Kjær Nielsen

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Chalotte Theresa Christensen
Studievejledere ved Sprogfagene

Tysk og romanske sprog

- Afd.
- Uddannelsesnævn

Tysk sprog,
litteratur og kultur
(137)

Fransk sprog,
litteratur og kultur
(133)

Spansk sprog,
litteratur og kultur
(135)

Italiensk sprog,
litteratur og kultur
(134)

IVK:
Tysk
Spansk
Fransk
(410)

Annemette Haubro

og

Anette Damgaard Andersen

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Chalotte Theresa Christensen Studievejledere ved Sprogfagene