School of Culture and Society

Arkæologi, Historie og Klassiske Studier, Global Studies

AFDELING
DEPARTMENT
UDDANNELSE+FAGKODE
EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET(SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND DEGREE PROGRAMME QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)
TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Arkæologi

Afd.
UN

Middelalder- og renæssanceark.
(112)

Forhistorisk arkæologi
(114)

Ivy Kirkelund

team4.uvaeka.arts­@au.dk 

Tlf. 871 61174

Trine Schouborg ​​​​​​​    Studie­vejledningen på Moesgård Campus (MOCA)

Historie og Klassiske Studier

Afd.
UN

Historie
(117)

Klassisk arkæologi
(113)

Klassiske sprog
(124)  

Susanne Vork Svendsen

team4.uvaeka.arts­@au.dk 

Tlf. 871 61174

Karoline Munk Hansen

Studie­vejledningen for Historie, Klassiske og Globale Studier

Global studies

Afd.
UN

Kinastudier
(120)

Japanstudier
(121)

Sydasienstudier
(122)

European Studies
(118)

International Studies
(119)

Østeuropastudier (123)

Brasilianske studier (136)

Ivy Kirkelund

team4.uvaeka.arts­@au.dk 

Tlf. 871 61174

Karoline Munk Hansen Studie­vejledningen for Historie, Klassiske og Globale Studier

Antropologi, Human Security, Religionsvidenskab, Arabisk og Islamstudier, Filosofi, Idehistorie og Teologi

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE(+FAGKODE)
EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET (SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)
TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Antropologi og Human Security

Afd.
UN

Antropologi 
(111)

Human Security 
(111)  

Ivy Kirkelund

team4.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61174

Trine Schouborg ​​​​​​​    Studievejledningen på Moesgård Campus (MOCA)

Religions­videnskab

Afd.
UN

Religionsvidenskab
(126)

Arabisk og islamstudier
(127)

Susanne Vork Svendsen

team4.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61174

Lena Pradhan Studievejledning for Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier

Filosofi og idehistorie

Afd.
UN

Filosofi
(115)

Idehistorie 
(116)  

Ivy Kirkelund

team4.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61174

Lena Pradhan Studievejledning for Filosofi og Idehistorie  

Teologi

Afd.
SN (ikke UN)

Teologi 
(125)  

Susanne Vork Svendsen

team4.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61174

Lena Pradhan Studievejledning for Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og islamstudier