Erhvervs- og innovationsstrategi

Hvorfor skal vi have en Erhvervs- og innovationsstrategi?

AU bidrager til samfundets udvikling og velfærd gennem vidensbaserede løsninger på de udfordringer, samfundet står overfor.  Erhvervs- og innovationsstrategien skal begejstre og sætte retning internt på universitetet og vise vores ambitioner til eksterne samarbejdspartnere.

Strategien skal accelerere kulturændringen mod det entreprenante universitet, så erhvervssamarbejde og iværksætteri bliver en naturlig del af universitetets liv.

Tilblivelse af strategien sker via involvering af interne og eksterne parter.

Strategien tager udgangspunkt i AU’s 2025 Strategi.

Følg arbejdet med erhvervs- og innovationsstrategien her på siden.  

Kontakt


Lea Vad Brændgaard

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Erhvervsstab