Hvem involveres i strategiarbejdet?

Internt på AU:

Fakulteter

 • AR Fakultetsledelsesmøde

 • BSS Erhvervsudvalgsmøde
 • HE Erhvervsudvalgsmøde
 • TECH Fakultetsledelsesmøde
 • NAT Fakultetsledelsesmøde
 • Alle institutter er velkomne til at rette henvendelse til Lea Vad Brændgaard, hvis I ønsker at involvere jer i strategiarbejdet

Administration

 • AU Forskning og Eksterne Relationer
 • AU Uddannelse
 • Ph.d.-skolelederkredsen
 • Universitetsledelsens Stab
 • Erhverv og Innovation

Øvrige

 • Uddannelsesudvalget

 • Forskningsudvalget (via fakultetsledelser)
 • Studenterorganisatoiner: AIM, Humanister i Erhvervslivet m.fl.
 • The Junior Researcher Association
 • AU's Erhvervsnetværk

Eksterne samarbejdspartnere:

 • Roundtables med virksomheder, iværksættere og andre innovations- og erhvervsaktører i løbet af efteråret 2020

Kontakt


Lea Vad Brændgaard

Specialkonsulent Erhverv og Innovation - Erhvervsstab