Arts Studier: Faglige teams for DPU

Uddannelsesvidenskab, Pædagogisk filosofi, Generel pædagogik, Pædagogisk sociologi, Pædagogisk antropologi, Pædagogisk psykologi, Anthropology of Education and Globalization, Master in Lifelong Learning

Afsnitsleder: Sarah Barfoed

Afdeling

Department
Uddannelse
+ fagkode
+teammail

Education
SNUK -
Studienævns­betjening og Uddannelses­kvalitet
Board of studies support and studies quality assurance
UVA -
Undervisning

Teaching
EKA 
Eksamen

Exam
VEST -
Vejledning og Studieinformation

Guidance and study information  
Studenter­studievejledere

Student counsellors for the subject

Uddannelsesvidenskab

Afdeling 
Uddannelsesnævn

Uddannelsesvidenskab (172)

Teammail: 
Uddannelses­videnskab@dpu.dk

Henrik Christensen   

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176

Chris Lund Nielsen

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176

Camilla Elona Eriksen

Lise Skjøt Møller   Studievejledere ved DPU  

Pædagogisk filosofi og Generel pædagogik

Afdeling  
Uddannelsesnævn

Pædagogisk filosofi (169)

Teammail: 
paed.filosofi@dpu.dk


Generel pædagogik (165)

Teammail: 
gen.paedagogik@dpu.dk

Jannie Hjort Pedersen    

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176 

Chris Lund Nielsen

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176

Amalie Guldbæk Staggemeier

Lise Skjøt MøllerStudievejledere ved DPU

Pædagogisk sociologi og MA LLL

Afdeling
Uddannelsesnævn

Pædagogisk sociologi (171)

Master in Lifelong Learning (167)

Fælles teammail:
paed.sociologi@dpu.dk

Kristine Kirk Mørk

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tl: 876 1176

Chris Lund Nielsen

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176

Camilla Elona Eriksen

Morten Jacobsen Studievejledere ved DPU

Pædagogisk antropologi og Anthropology of Education and Globalization

Afdeling
Uddannelsesnævn

Pædagogisk antropologi (168)

Anthropology of Education and Globalization (168)

Fælles teammail:
paed.antropologi@dpu.dk

Kristine Kirk Mørk

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 87161176

Chris Lund Nielsen

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176

Bjørn Blidegaard

Lise Skjøt Møller Studievejledere ved DPU

Pædagogisk psykologi

Afdeling
Uddannelsesnævn

Pædagogisk psykologi (170)

Teammail:
paed.psykologi@dpu.dk

Henrik Christensen

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176

Chris Lund Nielsen

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176

Amalie Guldbæk Staggemeier

Morten JacobsenStudievejledere ved DPU

Fagdidaktik

Afdeling
Uddannelsesnævn

Didaktik (161, 162, 163, 164)

Teammail:
didaktik@dpu.dk

Pernille Hovej

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 87161176

Chris Lund Nielsen

team6.uvaeka.arts@au.dk

Tlf: 8716 1176

Amalie Guldbæk Staggemeier

Morten JacobsenStudievejledere ved DPU
430415 / i40