Arts Studier: Faglige teams for Institut for Kommunikation og Kultur

Informationsvidenskab, Digital design, IT-didaktisk design, Medievidenskab og Journalistik

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE
+ FAGKODE

EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET (SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)

TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Digital Design og Informations­videnskab (DDINF)

- Afd.
- Uddannelses­nævn

Informations­videnskab
(145)

IT-didaktisk design
(145)

Digital Design
(145)

Brit Knudsen

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Inger Drivsholm SchytterStudievejledning ved Digital Design, Journalistik, Informationsvidenskab og Medievidenskab

 

Medievidenskab og journalistik

- Afd.
Uddannelsesnævn

Medievidenskab
Film og TV
(144)

Journalistik
(144)

Lisbeth Knudsen

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Inger Drivsholm SchytterStudievejledning ved Digital Design, Journalistik, Informationsvidenskab og Medievidenskab

Kunsthistorie, Æstetik og Kultur, Museologiske studier, Litteraturhistorie, Retorik, Dramaturgi, Musikvidenskab

Teamkoordinator: Lisbeth Knudsen

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE
+ FAGKODE
EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET (SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)

TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Litteraturhistorie og Retorik

Afd.
Uddannelsesnævn

Litteraturhistorie
(139)

Retorik
(146)

Børnelitteratur

Lisbeth Knudsen

team2.uvaeka.arts­­@au.dk

Tlf. 871 61172

 

Julie PlagborgStudievejledning for De Æstetiske Fag  

Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi

Afd.
Uddannelsesnævn

Kunsthistorie
(140)

Æstetik og kultur
(141)

Museologiske studier
(140)

Ann Louise Holm Bach

team2.uvaeka.arts­­@au.dk

Tlf. 871 61172

Julie PlagborgStudievejledning for De Æstetiske Fag   

Dramaturgi og Musikvidenskab

- Afd.
Uddannelsesnævn 

Dramaturgi (142)

Musik 
(143)

Ann Louise Holm Bach

team2.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61172

Julie PlagborgStudievejledning for De Æstetiske Fag   

Nordisk, oplevelsesøkonomi, Semiotik, Lingvistik, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk og Fransk

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE
+ FAGKODE
EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET (SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)

TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  

Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi

- Afd.
Uddannelsesnævn 

Nordisk
(131)

Oplevelses­økonomi
(148)

Anne Bjørn Friis

team5.uvaeka.arts­­@au.dk

Tlf. 871 61175

Trine Schouborg
Studievejledning ved Nordisk sprog og litteratur, Lingvistik, Kognitionsvidenskab, Oplevelsesøkonomi og Kognitiv Semiotik

Lingvistik, Kognitions­videnskab og Semiotik 

- Afd. 
- Uddannelsesnævn

Kognitiv Semiotik
(147)

Cognitive Science

Lingvistik
(138)

Lektiologi

Anette Damgaard Andersen

team5.uvaeka.arts­@au.dk  

Tlf. 871 61175

Trine SchouborgStudievejledning ved Nordisk sprog og litteratur, Lingvistik, Kognitionsvidenskab, Oplevelsesøkonomi og Kognitiv Semiotik

Engelsk

- Afd.
- Uddannelsesnævn

Engelsk
(132)

Vibeke Kjær Nielsen

team1.uvaeka.arts­­@au.dk

Tlf. 871 61171

Chalotte Theresa Christensen
Studievejledere ved Sprogfagene

Tysk og romanske sprog

- Afd.
- Uddannelsesnævn

Tysk sprog,
litteratur og kultur
(137)

Fransk sprog,
litteratur og kultur
(133)

Spansk sprog,
litteratur og kultur
(135)

Italiensk sprog,
litteratur og kultur
(134)

Annemette Haubro

og

Anette Damgaard Andersen

team1.uvaeka.arts­@au.dk

Tlf. 871 61171

Chalotte Theresa Christensen Studievejledere ved Sprogfagene

International virksomhedskommunikation (IVK) og Cand.ling.merc. (CLM)

AFDELING
DEPARTMENT
  UDDANNELSE
+ FAGKODE
EDUCATION
STUDIENÆVNS­BETJENING OG UDDANNELSES­KVALITET (SNUK)
BOARD OF STUDIES SUPPORT AND STUDIES QUALITY ASSURANCE
UNDERVISNING &
EKSAMEN (UVAEKA)

TEACHING & EXAM
VEJLEDNING OG STUDIEINFORMATION (VEST)
GUIDANCE AND STUDY INFORMATION
STUDENTER­STUDIEVEJLEDERE
STUDENT COUNSELLORS FOR THE SUBJECT  
-

Alle IVK og CLM-uddannelser (410)

Susanne Vork Svendsen

team1.uvaeka.arts­@au.dk 

Tlf. 871 61171

 
Studievejledere 
ved Sprogfagene