Velux Fonden HUMpraxis program 2020 - Informationsmøde

Alle forskere fra Arts og BSS inviteres til et informationsmøde af Velux-fonden om HUMpraxis-programmet

07.11.2019 | Knud Holt Nielsen

Dato ons 15 jan
Tid 13:00 14:30
Sted Preben Hornung Stuen, Stakladen, Frederik Nielsensvej, Aarhus Universitet

Nicolas Schunk og Gry Louise Minor Jensen, seniorrådgivere i Velux-fonden, holder en præsentation om HUMpraxis-programmet og de erfaringer, der er indsamlet siden 2016. Formålet med mødet er at dele information om programmet og rådgive potentielle ansøgere i forberedelsen af en ansøgning. Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål til mødet.

HUMpraxis opslaget forventes i december/start ​​januar, med frist for interessetilkendegivelser i midten af ​​marts 2020.

Læs mere om  HUMpraxis-programmet: https://veluxfoundations.dk/da/humanvidenskab-og-praksis   

Tilmelding til Lotte Holm senest den 10. januar (lho@au.dk)

Arts