Aarhus Universitet skifter Blackboard ud med Brightspace

Aarhus Universitet skal have en ny fælles læringsplatform efter en lovpligtig udbudsrunde. Kvalitet og brugervenlighed har været afgørende faktorer – og eksisterende kursusindhold kan flytte med.

19.11.2019 | Knud Holt Nielsen

Universitetets fælles læringsplatform har været i udbud. Valget er faldet på en ny platform – Brightspace – der vurderes at være et godt match i forhold til de krav, AU har stillet. Det gælder især den pædagogisk-didaktiske kvalitet, funktionalitet og brugervenlighed.

Brigtspace vil blive taget i brug fra efterårssemestret 2021. I foråret 2021 er det tanken at gennemføre pilotprojekter mhp. at sikre, at alt fungerer, som det skal, inden den fulde ibrugtagning. 2020 skal først og fremmest bruges til en teknisk implementering.

Prodekan Niels Lehman har været involveret i arbejdet med at udvælge den nye platform. Sammen med de andre prodekaner for uddannelse på AU har han siddet i en ledelsesmæssig styregruppe, som desuden har inddraget en referencegruppe med forstand på LMS’er.

"Det er klart, at en udskiftning af et så centralt system som LMS’en vil give lidt udfordringer for vores undervisning. Det bør samtidig understreges, at baggrunden for udskiftningen er, at vores kontrakt med Blackboard ikke kunne forlænges yderligere, og at udbuddet således var lovpligtigt", siger Niels Lehman.

Ifølge prodekanen har det i forhold til den fremtidige løsning, og baseret på de hidtidige erfaringer, især været vigtigt at sikre en god og tilgængelig funktionalitet. Derudover er evnen til at migrere data fra det nuværende til det nye LMS blevet vægtet højt.

"Vi har ønsket at gøre transitionen så smertefri som muligt. Som medlem af styregruppen føler jeg mig temmelig overbevist om, at Brightspace leverer godt på begge parametre. Jeg bør også understrege, at der er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på, at der vil være behov for support til overgangen fra Blackboard til Brightspace", siger Niels Lehman.

Når ibrugtagningen af Brightspace nærmer sig, kommer yderligere info om implementeringsproces, kursusaktivitet, datamigration, mv. 

Brightspace er blandt andet kendt for et intuitivt design og en enkel brugerflade, der gør det nemt at designe kurser og skabe læringsindhold.

- Trods det besvær, udskiftningen uvægerlig vil give os, tror jeg faktisk, at det bliver rigtig godt med det nye system, siger Niels Lehmann.

Arts, Administrative forhold, Uddannelse