Advisory Board skifter Sandbjerg Gods ud med New York, Dublin og Oxford

Fakultetsledelsens oplevede mandag 18 maj, at Arts’ Advisory Board medlemmer sagtens kunne give brugbare råd og anbefalinger til både fakultets- og institutstrategier digitalt.

20.05.2020 | Knud Holt Nielsen

Pittoreske Sandbjerg blev skiftet ud med plakater og bogreoler i New York, Dublin og Oxford, da Arts Advisory Board mødtes for at diskutere forslag til Faculty of Arts- og de tre institutstrategier.

Det var 14 velforberedte Advisory Board medlemmer, der dukkede op på skærmen mandag morgen 18. maj 2020, hvor de med et eksternt blik kom med bud på, hvad der gør netop Faculty of Arts og de tre institutter unikke, og hvad fakultetet som helhed kunne satse på i årene, der kommer inden for blandt andet digitalisering, globale udfordringer og eksternt samarbejde.

Mandagens møde var egentlig planlagt til at finde sted på Sandbjerg Gods 18. og 19. maj 2020 men blev i stedet gennemført digitalt for at sikre, at Advisory Boards blik på fakultets- og institutstrategier kunne nå at blive indarbejdet i de strategiudkast, der netop har været i høring.

Strategierne forventes at være færdige i løbet af juni 2020.

Om Faculty of Arts´ Advisory Board

Advisory Board´et rådgiver dekanen og fakultetsledelsen på en række områder, såsom fakultetets strategier og handlingsplaner i forhold til forskning, uddannelse, talentudvikling, eksternt samarbejde og internationalisering.

Medlemmerne af fakultetets Advisory Board er repræsentanter for centrale aftagere af fakultetets kandidater og akademiske forsknings-, uddannelses- og videnudvekslingsinstitutioner.

 

 

Arts