Ændret udbud af omprøver fra E20

Fakultetsledelsen har besluttet at mindske udbuddet af omprøver på bacheloruddannelser.

06.02.2020 | Karoline Munk Hansen

Fakultetsledelsen på Arts har besluttet at mindske udbuddet af omprøver på BA-uddannelserne. Fra E2020 udbydes der kun én omprøve årligt, nemlig i samme eksamenstermin som den ordinære eksamen.

Enkelte eksamener udbydes fortsat som omprøve både forår og efterår for at give studerende den bedste mulighed for at gennemføre deres uddannelser inden for de gældende rammer og regler.

Beslutningen er truffet med det formål at skabe bedre balance i ressourceanvendelsen mellem undervisning og eksamen og at mindske arbejdspresset for VIP.

Arts studier informerer alle berørte studerende pr. mail i uge 6.

Til undervisere på Arts