APV 2019 er nu offentliggjort

Resultaterne af APV 2019 for Arts viser en overordnet fremgang. Dekan Johnny Laursen understreger samtidig, at der på visse punkter kan være usikkerheder i sammenligningen med APV 2016, og han noterer sig også, at der er tendenser i resultatet, som vil kræve opmærksomhed i den kommende tid. Fokus er nu på de lokale dialogmøder.

09.04.2019 | Knud Holt Nielsen

Resultaterne af APV 2019 er nu offentliggjort. Undersøgelsen omfattede i 2019 både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø med en svarprocent blandt medarbejderne på Arts på 69.

Dekanen ser resultaterne i lyset af, at Arts ligesom tilsvarende fakulteter på landsplan har været gennem nogle hårde år med dimensionering, besparelser og en betydelig, langsigtet indsats for at sikre en stabil økonomi.

”Vi bør være tilfredse med den overordnede fremgang efter nogle år med betydelige økonomiske udfor­dringer for fakultetets fagligheder, men må også indstille os på, at der fortsat er vigtige opmærksomheds­punkter”, siger dekan Johnny Laursen på baggrund af undersøgelsen. Han tilføjer, at resultaterne nu vil blive kvalificeret ved den lokale dialog, og ser frem til arbejdet med de lokale handleplaner.

Mens Arts i tidligere APV’er har ligger under AU-gennemsnittet, er den overordnede tilfredshed på fakultetet gået fra 3,9 i 2016 til 4,1 i den nye APV, så Arts nu ligger på niveau med det samlede universitet.

Fokus på lokale dialogmøder

I det videre forløb vil de lokale dialogmøder stå i centrum. Her får medarbejderne mulighed for at uddybe og kommentere resultaterne samt bidrage til opfølgningen, hvor beslutninger om prioriteringer og indsatsområder vil være med til at sikre det gode arbejdsmiljø i de enkelte enheder.

”Samarbejdet mellem medarbejdere, ledelse og samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg er afgørende for at lykkes med opfølgningen, hvor jeg ikke er i tvivl om, at bl.a. stress og omgangstone vil komme i fokus”, siger dekan Johnny Laursen.

Yderligere information

Alle APV-rapporter er tilgængelige på hjemmesiden for APV 2019.

Arts