Arts´ diversitetsudvalg er nedsat

På et konstituerende møde den 28. maj blev Dorthe Staunæs valgt til forperson for det nye diversitetsudvalg på Arts.

29.05.2019 | Ulrik Albert Vosgerau

Foto: Søren Kjeldgaard, AU-foto

Diversitetsudvalget på Arts begynder sit arbejde efter sommerferien, men den 28. maj blev der holdt et konstituerende møde, hvor professor Dorthe Staunæs fra DPU blev valgt til forperson for udvalget. Dorthe Staunæs er endvidere Arts’ repræsentant i universitetets diversitetsudvalg sammen med institutleder Bjarke Paarup fra IKS.

”Det er meget glædeligt, at Arts’ ledelse har taget initiativ til et diversitets- og ligestillingsudvalg, og at kommissoriet lægger op til et forpligtende samarbejde med ledelse og medarbejdere. Universiteterne har brug for diversitetstænkning i karriereveje, rekruttering og talent-scouting. Ligesom der er brug for et eftersyn af repræsentation, privilegier og køns- og farveblindhed i organisation, arbejdsmiljø og kultur. Jeg og udvalgets medlemmer ser frem til at bidrage til Arts’ diversitets- og ligestillingsarbejde med andet end papirarbejde. Vi håber gennem vidensbaserede initiativer og værktøjer at være med til at geare Arts’ diversitetspolitik og praksis til fremtiden og bidrage til et bæredygtigt AU, der ikke spilder potentialet,” siger Dorthe Staunæs. 

Udvalget skal bistå fakultetsledelsen i arbejdet med at forbedre kønsbalancen og den øvrige diversitet på fakultetet samt at udvikle en inkluderende og attraktiv arbejdspladskultur. 

Diversitetsudvalget på Arts består af: 

Arts