Du er her: AU  Medarbejdere  Fakulteter Arts Aktuelt single nyhed

Arts flytter rundt i 2017

Arts står over for en større rokade i 2017. I takt med at Aarhus BSS flytter ud af Nobelparken, flytter Arts ind og opsiger lejemål andre steder.

20.12.2016 | Signe Hvid Maribo

Foto: Jesper Rais, AU Kommunikation.

Målet med rokaden er at samle Arts-miljøer i Nobelparken og opsige lejemål på Trøjborg (DPU) og Paludan-Müllers Vej (CUDiM). I samme forbindelse skal der skabes plads til undervisning, kontorer og studiemiljø til de studerende og medarbejdere fra erhvervssprog på Aarhus BSS, som bliver en del af IKK i 2017.

CUDiM og DPU i fælles miljø

I kølvandet på en større AU-rokade flytter fagområder fra Aarhus BSS ud af Nobelparken, hvilket giver nye muligheder for Arts:

”Vi har længe ønsket at flytte DPU Aarhus og CUDiM til Nobelparken, hvor vi har investeret i forbedringer i bibliotek, studiemiljø og udemiljø. Det er glædeligt, at det kommer til gavn for de nye kolleger og studerende, som får deres hverdag på stedet. Fremover vil alle Arts’ institutter være til stede i Nobelparken, og forhåbentlig vil det give et rigtig godt samspil med CUDiM, ligesom vi håber på en god synergi mellem uddannelsesekspertisen på CUDiM og DPU,” siger dekan Johnny Laursen.

Flytning i to etaper

I første etape samles alle IKK's nuværende og kommende medarbejdere fra Engelsk, Fransk, Tysk , Spansk og Italiensk i bygning 1481. For at sikre nærhed mellem medarbejderne på de enkelte fag og afdelinger gennemføres en intern kontorrokade i bygningen. Samtidig flyttes Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning (Jysk Ordbog) fra bygning 1483 til bygning 1481. Denne første del af rokaden forventes at være på plads inden sommerferien 2017.

Til efteråret gennemføres anden del af rokaden, hvor CUDiM og DPU Aarhus flytter ind på de tre øverste etager i 1483. Flytningen af kontorer forventes at ske frem til efterårsferien, mens man forventer at have undervisningslokaler og specialepladser flyttet fra Trøjborg til Nobelparken ved studiestart i august/september 2017.

Etablering af nye undervisningslokaler

De mange indflytninger i Nobelparken stiller krav til kapaciteten af undervisningslokaler:

”Vi er i færd med at gentænke vores indretning af studieområder og planlægger nogle ombygninger, så Arts har det samme antal undervisningslokaler som før rokaden,” siger Lars Mitens, Teknisk chef på Arts.

Fakultetet har nedsat en undervisningslokalegruppe, som skal være med til at sikre den nødvendige lokalekapacitet, og at lokalerne er udstyret med de fornødne AV-installationer. Der er ligeledes nedsat flytteudvalg, og der etableres lokale planlægningsgrupper.

Arts
312009 / i40