Arts har indgået nye samarbejdsaftaler med universiteter i USA og England

Ph.d.-studerende får bedre muligheder for at komme på udlandsophold ved flere engelske og amerikanske universiteter, efter at Arts har indgået en række internationale samarbejdsaftaler. Prodekan og ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus håber, at aftalerne samtidig bliver et signal om, at Arts i fremtiden vil se flere ph.d.-studerende med en ’joint degree’.

18.10.2019 | Knud Holt Nielsen

Underskrivelse af White Rose aftalen med Dekan Johnny Laursen, Anne Marie Pahuus samt Julian Richards (tidligere leder af White Rose konsortiet).

Arts har indgået tre nye samarbejdsaftaler med University of Southern California (USC), University of California, Los Angeles (UCLA) og the The White Rose University Consortium, som er et PhD samarbejde mellem York, Sheffield og Leeds universiteter.

Det er målet, at der bl.a. nu kan blive flere fælles ph.d.-kurser arrangeret af Arts og de udenlandske universiteter. Samarbejdet giver samtidig bedre muligheder for ph.d.-studerendes udlandsophold. I fremtiden kan ph.d.-studerende fra Arts således søge ophold ved de fem universiteter uden at skulle betale universitetsgebyrer for det.

”Aftalerne betyder, at mulighederne for, at ph.d.-studerende kan komme på forskerophold i udlandet bliver væsentlig bedre end i dag, hvor de tit skal bruge meget tid og energi på overhovedet at få adgang til de udenlandske forskningsmiljøer for derefter at blive opkrævet gebyrer fra de udenlandske universiteters side”, siger prodekan Anne Marie Pahuus om de nye aftaler.

Mulighed for flere fælles ph.d.-studerende

Arts har allerede tildelt ph.d.-grader og indskrevet igangværende ph.d.-studerende i et samarbejde med universitetet i York omkring fælles ph.d.-forløb, og samarbejdsaftalerne åbner mulighederne for flere af dem.

”Jeg håber det tættere samarbejde også betyder, at flere ph.d.-studerende i fremtiden vælger at lave deres ph.d. som en ’joint degree’ mellem Arts og de universiteter, vi nu har aftaler med i udlandet. Både ansøgere og vejledere bør i hvert fald være opmærksomme på, at der nu er disse velbeskrevne muligheder for det”, siger prodekan Anne Marie Pahuus

Samarbejdsaftalerne med universiteterne i Californien er inspireret af en eksisterende aftale med University of California, Santa Cruz om fælles ph.d.-grader inden for området ’Det antropocene’. De er samtidig frugten af et langt samarbejde med især filosofi- og antropologimiljøerne ved Institut for Kultur og Samfund, hvor bl.a. æresdoktor ved Arts, professor Cheryl Mattingly fra University of Southern California har været en central figur. Men aftalerne er indgået på fakultetsniveau, så de kan nu komme alle fagmiljøer til gode.

Arts