AU-strategi 2020-2025 i høring

Se her, hvordan udkastet til ny strategi drøftes på fakultetet

09.09.2019 | Knud Holt Nielsen

Aarhus Universitets nuværende strategi udløber i 2020. Udkast til strategi for 2020-2025, ”Strategi 2025”, er i begyndelsen af september sendt i høring hos medarbejdere og studerende med frist for høringssvar 24. oktober kl. 9.

Høringsparterne er:

  • Fakulteter
  • Institutter
  • Akademiske råd
  • Studenterrådet, Konservative Studenter og Frit Forum • HSU, HAMU, FSU og ASU
  • LEA

Drøftelser af AU-strategien på Arts

Institutledelserne inddrager institutforum, LSU/LAMU, forskningsudvalg og afdelingerne. Fakultetsledelsen inddrager Akademisk Råd, FSU og FAMU. Der laves et opsamlende høringssvar på både institut- og fakultetsniveau. Individuelle høringssvar (evt. mødereferater) vedlægges som bilag til høringssvaret.

DPU:

- 10. september: LSAU
- 23. september: Forskningsudvalg (dato el. skriftlig sag kommer)
- 22. oktober: Institutforum

IKK:

- 18. september: Institutforum
- 20. september: Forskningsudvalg
- LSU/LAMU (dato el. skriftlig sag kommer)

IKS:

- 25. september: Institutforum
- 9. oktober: Forskningsudvalg
- LSU/LAMU (dato el. skriftlig sag kommer)

Akademisk Råd:

- 27. september

FAMU/FSU:

- 9. oktober

Læs også rektors kommentarer om høringsprocessen ved AU: 

Arts