Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier lægges sammen med de andre universitetspædagogiske centre på AU

AU´s fire pædagogiske centre og EDU IT-enheden lægges sammen til ét fælles universitetspædagogisk center. Det sker, fordi universitetsledelsen ønsker at opprioritere og styrke det universitetspædagogiske arbejde på universitetet. På Arts betyder det, at en del af CUDiM´s ansatte flytter over i det nye center, mens andre bliver en del af DPU og IKK.

17.04.2020 | Vibe Abildtrup Middelboe

Foto: Lars Kruse.

Aarhus Universitets fire pædagogiske centre – CUDiM, CUL, CESU og STLL – bliver sammen med EDU-IT-enheden 1. oktober 2020 samlet i et fælles universitetspædagogisk center, der får direkte ophæng under rektoratet. Det nye center får til huse i bygningskompleks 1910 på Trøjborgvej i Aarhus.

Prorektor Berit Eika står i spidsen for sammenlægningen, og ifølge hende er der mange fordele ved at samle kompetencerne i et fælles center.

”Vi kan opbygge en stærkere ekspertise, sikre os den nyeste viden i alle hjørner af organisationen og forstærke samarbejdet om den universitetspædagogiske indsats – i den sidste ende til gavn for vores studerende”, siger Berit Eika og fremhæver, at den teknologiske understøttelse af undervisningen bliver en integreret del af centrets arbejde. Hun understreger desuden, at der også med den fremtidige organisering skal være kort vej til fagmiljøerne.

En del af medarbejderne fra CUDiM flyttes til DPU og IKK

Beslutningen om sammenlægningen får på Arts den konsekvens, at nogle af medarbejderne på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) flytter over i det nye fælles center og tager deres nuværende arbejdsopgaver med. Andre af de ansatte varetager opgaver, der passer bedre ind i en institutvirkelighed, bl.a. undervisning, myndighedsbetjening og forskningsprojekter, og de vil fremadrettet blive en del af DPU eller Institut for Kommunikation og Kultur.

”Vi er i gang med at planlægge en proces for, hvor medarbejderne skal indlejres organisatorisk på institutterne. Jeg har også planlagt møder med centermedarbejdere i den kommende tid, som desværre må afvikles virtuelt pga. corona-situationen,” siger prodekan for uddannelse på Arts, Niels Lehmann.

Lokale samarbejdsudvalg og medarbejdere har kunnet komme med input

Forud for beslutningen om sammenlægningen har der været en proces med inddragelse af relevante samarbejdsudvalg, og de berørte medarbejdere har også selv haft mulighed for at komme med input.

”På Arts har det drejet sig om det lokale samarbejdsudvalg (LSU) på CUDiM, og fordi samlingen af de pædagogiske centre også indebærer en opdeling af CUDiM’s medarbejdere i én gruppe, der skal være med til at skabe det nye center, og en anden gruppe, som skal flyttes til institutter, har LSU’erne på de to modtagende institutter, DPU og IKK, også været inddraget,” siger Niels Lehmann.

”Dertil kommer, at jeg på det medarbejdermøde, hvor jeg forelagde medarbejderne nyheden om den påtænkte samling af de pædagogiske centre, lagde op til, at man kunne komme med indspil. Det har resulteret i forskellige skrivelser, som er blevet inddraget i processen,” siger Niels Lehmann.


Fakta

  • Beslutningen om sammenlægningen blev endelig vedtaget i Universitetsledelsen den 15. april 2020.
  • Det fælles universitetspædagogiske center kommer til at samle omkring 60 medarbejdere.
  • Stillingen som centerleder sendes i opslag ultimo april 2020 med forventet start 1. september.
  • Udvalget for Uddannelse inviterer til medarbejderseminar den 26. maj med videre drøftelse af den interne organisering af det universitetspædagogiske center.
  • Datoen for etableringen af det nye center er fastsat til den 1. oktober 2020.
  • Centret flytter ind i bygningskompleks 1910 på Trøjborgvej i Aarhus senest foråret 2021.


Læs mere i AU-nyheden ”De universitetspædagogiske kræfter forenes i ét center” 

Arts