Fakultets- og institutstrategier er nu godkendt

Fakultetsledelsen på Arts har netop vedtaget ny strategi for Faculty of Arts, ligesom der på både Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund og Danmarks Institut for Uddannelse og Pædagogik er vedtaget nye strategier for perioden 2020-2025.

25.06.2020 | Knud Holt Nielsen

Fakultets- og institutstrategier har været i bred høring og mange medarbejdere har deltaget i processen og indleveret kommentarer, som er indarbejdet i de endelige versioner.

Både fakultets-og institutstrategier har en tæt sammenhæng til AU’s overordnede strategi, og i efteråret vil fakultetet blive bedt om at melde forslag til aktiviteter ind til AU’s handlingsplan. Fakultetsledelsen vil løbende besøge både fakultets- og institutstrategier for at koordinere, hvilke aktiviteter, det vil være nyttigt at iværksætte for at sikre, at strategien får konkret liv i organisationen.

Alle fire strategier træder nu i kraft og gælder frem til 2025.

Yderligere information

Download fakultets-og institutstrategierne her:

Arts