Gradvis genåbning efter påske

Den politiske rammeaftale fra den 22. marts om en kontrolleret genåbning af det danske samfund betyder, at studerende og medarbejdere i et vist omfang kan møde ind på universitetet igen.

29.03.2021 | Lisbeth Hartmann

Denne besked er sendt til alle studerende på Arts den 29. marts 2021:

Kære Studerende på Arts

På Arts arbejder vi pt. med planer for en gradvis og delvis genåbning af universitetet ud fra de restriktioner, som vi er underlagt. Restriktionerne giver begrænsede muligheder og kræver koordinering og planlægning – ikke mindst fordi alle, der færdes på universitetet, skal have en negativ test, som ikke er mere end 72 timer gammel, og fordi afstandskravene er opretholdt. Der er allerede givet dispensation til at afvikle særligt praksistunge kurser on-site. Derudover håber jeg på, at I kan få mulighed for at booke læsepladser og lokaler til studiegrupper i løbet af uge 14. I løbet af uge 15 regner vi med fysisk tilstedeværelse på et mindre antal kurser, så flere kan mødes på campus. Mere information følger senest fredag den 9. april som kollektiv mail eller fra jeres undervisere i Blackboard.

God påske
Niels Lehmann
Prodekan for uddannelse, Arts, AU

Frem til og med den 5. april er Aarhus Universitet i henhold til regeringens COVID-19-restriktioner fortsat fysisk lukket ned. 

Arts