Høring af fakultets- og institutstrategier

Udkast til strategi for fakultetet og de tre institutter på Arts sendes nu i høring hos medarbejdere og studerende.

14.04.2020 | Knud Holt Nielsen

Aarhus Universitet vedtog 13. december 2019 strategien for 2020-2025. Fakultetsledelsen har besluttet, at der med udgangspunkt i AU Strategien udarbejdes strategier på henholdsvis fakultets- og institutniveau. Udkast til strategi for fakultetet og de tre enkelte institutter sendes nu i høring hos medarbejdere og studerende med frist for høringssvar d. 12. maj kl. 9.

Høringsparter ift. institutstrategier er:

  • Institutforum
  • LSU/LAMU

Høringsparter ift. fakultetsstrategi er:

  • Institutforum
  • Institutledelse
  • LSU/LAMU
  • LSU ACA
  • CUDIM
  • Ph.d-udvalget
  • Akademisk Råd
  • FSU/FAMU

Det forventes, at institutterne inddrager andre relevante parter ift. udarbejdelse af høringssvar.

Drøftelser af fakultets- samt institutstrategier på Arts

Hvert institut indsamler ift. fakultetsstrategien høringssvar fra institutforum, institutledelse og LSU/LAMU og sender samlet til dekan.arts@au.dk . LSU ACA, CUDIM, Ph.d.-udvalget, Akademisk Råd og FSU/FAMU sender direkte til dekan.arts@au.dk. Der er frist for høringssvar d. 12. maj kl. 9.

Således er processen for, hvornår strategien diskuteres i de høringsberettigede organer:

DPU:

- 29/4 Institutledelse
- 15/4: Institutforum
- 21/4: LSAU

IKK:

- 7/5: Institutledelse
- 15 /4: Institutforum
- 11/5: LSU/LAMU

IKS:

- 21/4 og 5/5 Institutledelse
- 29. april: Institutforum
- 29/4 LSU/LAMU

Akademisk Råd:

- 28. april

FAMU/FSU:

- 28. april

Ph.d-udvalget

-         Skriftlig høring

CUDIM

-         29. april eller 6. maj

LSU ACA

 

-         Skriftlig høring

Udkast til strategi

Find udkastet til strategi her:

Arts