Hvad betyder fase 2 af genåbningen for studerende, undervisere og eksaminatorer ved Arts?

Fase to af genåbningen af landet har givet os en mulighed for atter at få gang i de fysiske aktiviteter på fakultetet. Prodekan for uddannelse Niels Lehmann orienterer om, hvad det betyder for studerende og undervisere ved Arts.

15.05.2020 | Knud Holt Nielsen

Kære undervisere, eksaminatorer og studerende på Arts

Fase to af genåbningen af landet har givet os en mulighed for atter at få gang i de fysiske aktiviteter på fakultetet. På universiteterne er det desværre kun en ganske lille dør, der åbnes på klem, men de muligheder, sprækken giver os, er ikke desto mindre meget kærkomne.

På Arts har vi stadig et mindre antal kurser, der ikke har kunnet afvikles, fordi de indeholder praktiske øvelser og derfor kræver fysisk tilstedeværelse. Selvom Minecraft ganske vist er opfundet, er det fx vanskeligt at lære at blive en god arkæolog, hvis ikke man ikke får fingrene i mulden på steder, hvor der er noget at lære om fortiden. Ligeledes bliver man en bedre dramaturg, hvis man får mulighed for at ”gå på gulvet”, en bedre korleder, hvis man lærer, hvordan man skal styre faktiske stemmer i et reelt rum, og en bedre digital designer, hvis man har haft det avancerede udstyr i hænderne, som findes i CAVI.

Det er et stort ønske, at alle studerende kan færdiggøre deres semester, og derfor har afvikling af restundervisning været den absolutte topprioritet på fakultetet. Det er glædeligt, at den lille genåbning har givet os mulighed for at komme næsten i mål inden starten af næste semester, skønt et enkelt kursus på Musikvidenskab ikke kan afsluttes helt før til august.

Det ville have været dejligt, hvis åbningen også havde givet os mulighed for at vende tilbage til fysisk afvikling af de mundtlige eksaminer, der er blevet omlagt til online-eksaminer. Af hensyn til den udestående undervisning har det imidlertid ikke været muligt. Dog er det lykkedes os at finde plads til, at fire kurser på Arts kan afsluttes med eksamen i lokaler på campus. De er udvalgt, fordi de enkelte eksaminatorer på disse kurser havde ekstra mange eksaminer i det virtuelle rum. Det drejer sig konkret om en disciplin i Verdenshistorie, to discipliner på Nordisk, ”Ældre litteraturhistorie” og ”Sprogbrugsanalyse”, samt ”Mediesystemanalyse 1” på Medievidenskab.

Der vil selvfølgelig udgå helt konkret besked til alle undervisere, der skal afvikle restundervisning, og til alle eksaminatorer og studerende, der får mulighed for at afvikle mundtlige eksaminer med fysisk tilstedeværelse. Institutledelserne vil informere de studieansvarlige, mens studieadministrationen vil informere studerende og medarbejdere. I denne forbindelse vil der også komme instrukser om, hvordan man skal opføre sig for at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Samtidig er der mulighed for at tillade alle eksaminatorer, der skal have online-eksaminer, at afvikle dem fra deres eget kontor for at sikre den størst mulige driftssikkerhed i eksamensafviklingen. Af hensyn til det maksimale antal ansatte, som må opholde sig på campus, kan denne mulighed desværre ikke udstrækkes til interne censorer.

Ph.d.-forsvar er en vigtig begivenhed, der også gerne skal afvikles driftssikkert. Derfor har vi også sikret plads til, at ledere af de forsvar, vi har tilbage i dette semester, kan afvikle forsvarene fra deres kontorer, ligesom de ph.d.-studerende, der skal forsvare, kan tage på kontoret og sætte paraderne op derfra.

Endelig bør det nævnes, at det som en ekstra lille bonus er lykkedes os at få plads til at afvikle optagelsesprøverne på Musikvidenskab med fysisk tilstedeværelse.

Det ville unægtelig have været dejligt, hvis vi havde fået et lidt større råderum i forbindelse med fase to af genåbningen. Men nu er vi da i gang. En lille dør på klem er bedre end en fuldstændig lukket dør, og forhåbentlig giver den lysstribe, der trænger sig ind gennem sprækken, jer alle mod på at holde ud lidt endnu.

Afslutningsvis vil jeg gerne gøre opmærksom på, at selvom der med fase 3 af samfundets genåbning måske kommer lidt mere spillerum for ophold på campus, vil det være så sent, at det ikke er muligt at varsle andre ændringer i forhold til afvikling af de omlagte eksaminer i juni måned. Der skal I regne med, at den eksamensplan og de eksamensformer, som nu er besluttet, er den plan, I kommer til at realisere.  

Bedste hilsner

Niels Lehmann

Arts, Til undervisere på Arts