Information om brug af undervisningslokaler i foråret 2021

I løbet af uge 50 er forårets timeplaner justeret og på plads. Skemaerne publiceres for studerende og medarbejdere den 18. december. Fakultetsledelsen har truffet beslutning om, hvordan brugen af undervisningslokalerne skal prioriteres efter uge 50.

03.12.2020 | Knud Holt Nielsen

Brugen af undervisningslokaler prioriteres således: 

 

  1. Ph.d.-kurser
  2. Afdelings- og ledelsesmøder
  3. Seminarer og lignende
  4. Fortløbende justering og ombooking af undervisning
  5. Møder med eksterne

Alle afdelinger og institutter opfordres til at melde alle kendte aktiviteter og behov ind for foråret snarest muligt. Indmeldingerne sendes til det team i UVAEKA, I normalt samarbejder med. Efter uge 50 påbegyndes booking af disse aktiviteter i henhold til prioriteringslisten. Fra januar bookes efter først til mølle, men så vidt muligt efter fakultetsledelsens prioritering. Institutleder, studieleder og institutsekretariatsleder kan beslutte afvigelser fra prioriteringslisten.
Fakultetsledelsen er opmærksom på, at ovenstående prioritering og beslutning kan medføre, at der ikke senere kan findes ekstra timer til undervisning, fordi alle relevante lokaler er optaget af for eksempel anden undervisning eller et afdelingsmøde.

Arts, Administrative forhold