Kan du bidrage med nye vinkler på romantikken?

To forskere fra Arts vil gerne i kontakt med forskere fra de øvrige hovedområder, der kan bidrage med ny viden eller perspektiver på perioden ca. 1790-1850.

13.12.2012 | Anja Kjærgaard

Lektor i litteraturvidenskab, Lis Møller og adjunkt i kunsthistorie og visuel kultur, Karina Lykke Grand fra Aarhus Universitet står i spidsen for et AU Ideas støttet projekt, der har til formål at bedrive nytænkende forskning i romantikken på tværs af faggrænser.

De vil gerne i kontakt med forskere på Aarhus Universitet, der beskæftiger sig med perioden ca. 1790-1850.

”Vi kender i overvejende grad de forskere, der på engelsk, tysk, historie og andre Arts-fag beskæftiger sig med perioden. Men i langt mindre grad forskere fra BSS, Health, Science and Technology. Er der forskere med ny viden eller perspektiver, der kan kombineres med vores viden fra Arts, vil vi meget gerne i kontakt med disse folk,” fortæller Karina Lykke Grand.

Idéen med henvendelsen blandt alle VIP’ere på AU er at skabe kontakter til kommende skribenter og også meget gerne få fremtidige samarbejdspartnere til konferencer og formidlingsinitiativer.

”Betragter man romantikken historisk, var det alt i alt en tid, hvor faggrænserne mellem det videnskabelige, det politiske og det kreative niveau ikke var velkonsoliderede. Derfor bevægede mange tænkere sig på tværs af disse grænser. Denne tværfaglighed kom der spændende produkter ud af, som stadig har bud til os i dag. Kan vi genskabe et miljø på Aarhus Universitet, hvor lignende interdisciplinære aktiviteter kan foregå, kan vi nå et internationalt højt niveau for ny forskning i romantikken.”

Læs mere om projektet på www.romantikstudier.dk 

Kontakt

Lis Møller og Karina Lykke Grand for mere information om projektet.   

 

Medarbejdere