Klar til handling på psykisk APV

Justering af institutorganiseringen på fjerde niveau, en ny aftale om fælles arbejdstidsnormer og tiltag for at mindske stress. Det er nogle af projekterne i Arts’ APV-handlingsplan, som netop er blevet fremlagt af fakultetets arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg. Planen er baseret på de fem handlingsplaner for Arts’ institutter og centre.

09.10.2013 | Signe Hvid Maribo

Siden offentliggørelsen af resultaterne fra den psykiske APV i februar 2013 har arbejdsmiljøudvalg og – grupper samt samarbejdsudvalg på institut- og fakultetsniveau analyseret resultater og diskuteret tiltag og løsninger. Resultatet kan nu læses i en samlet handlingsplan for Arts, som netop er blevet tiltrådt af fakultetets arbejdsmiljøudvalg (FAMU) og fakultetets samarbejdsudvalg (FSU).

Fra lokal til central handlingsplan

Dekan Mette Thunø fremhæver det konstruktive arbejde og de mange gode dialoger på FSU og FAMU-møderne i forbindelse med APV-opfølgningen.  Handlingsplanen skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø på alle niveauer i organisationen, og derfor har arbejdsmiljøgrupper og samarbejdsudvalg på institutter og centre også spillet en vigtig rolle:

”Det har været betydningsfuldt for fakultetsledelsen, at drøftelserne startede decentralt, hvor medarbejderne oplever udfordringer i deres hverdag. Vi har planlagt opfølgningen som en bottom-up-proces, og at dømme efter de mange konstruktive bidrag, vi har fået fra alle kroge af organisationen, var det et rigtigt sted at starte,” siger hun.

De fem lokale handlingsplaner (IÆK, IUP, IKS, CUDIM og CEI) ligger således til grund for fakultetets handlingsplan. Og de lokale handlingsplaner er sat ind i det samme dokument som fakultetets handlingsplan for at gøre det nemt for alle at se, hvem der er ansvarlig for at tage initiativ, og hvem der følger op på de forskellige tiltag. 

Alle har et ansvar

Tiltagene i handlingsplanen er opdelt efter HR’s IGLO-model. I’et står for Individ og handler om den indsats, den enkelte medarbejder er ansvarlig for. På samme måde med Gruppen, Ledelsen og Organisationen.

”På den måde kommer vi hele vejen rundt, og alle bliver forpligtet til at tage ansvar for det fælles arbejdsmiljø. Vi vil gøre meget fra ledelsens og organisationens side, men der ligger også en opgave hos den enkelte medarbejder og gruppe,” siger Mette Thunø.

Fra ledelsens side er der netop sendt forslag til en justeret institutstruktur ud til drøftelse på institutterne. Samtidig finder der forhandlinger sted om nye fælles arbejdstidsnormer, som forventes færdige ved årets afslutning. Workshops om stresshåndtering vil også blive tilbudt inden for kort tid.

På institutter og centre opfordres medarbejderne blandt andet til at deltage aktivt i konfliktløsning og gøre deres kontor- og træffetider synlige samt medvirke aktivt til at skabe en anerkendende kultur og deltage i kompetenceudvikling i administrative systemer.

En dynamisk proces

Processen lægger op til, at handlingsplanerne justeres og opdateres løbende i et samarbejde mellem arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg. Ligeledes vil FSU og FAMU mødes hvert halve år for at diskutere fremdriften i handlingsplanen. 

”APV-målingen fandt sted i november 2012, og der er allerede forhold, som ikke længere er aktuelle. Vilkårene vil uden tvivl fortsat ændre sig, så jeg betragter handleplanen som et dynamisk dokument frem til næste APV” siger Mette Thunø.

Find handlingsplaner og læs mere om APV-opfølgningen på Arts’ APV-site

Forkortelser

Arts, Medarbejdere, Teknisk/administrative medarbejdere