Mindeord

Mindeord for Niels Kayser Nielsen fra kolleger ved historiefaget

10.04.2012 | Ulrik Albert Vosgerau

Niels Kayser Nielsen

Langfredag døde vores gode kollega Niels Kayser Nielsen. Nyheden kom som et chok og berører os alle dybt. Niels Kayser Nielsen var cand. mag. i nordisk sprog og litteratur og historie fra Aarhus Universitet i 1978. Han blev derefter ansat på Odense Universitet, men blev 1999 lektor i historie på Aarhus Universitet.

Niels Kayser Nielsen var en uhyre produktiv og bred historiker, som har skrevet en næsten svimlende række bøger og artikler. Den gennemgående linje var en interesse for kulturhistorie, men det blev til gengæld fortolket særdeles bredt. Tidligt kastede han sig over idrætshistorien, men i de senere år har det i højere grad været emner som madkultur, historiebrug og forholdet mellem tid og sted, som har optaget ham. Niels’ uddannelse i nordisk fornægtede sig ikke. Som meget få andre historikere havde han et virkeligt dybt og bredt kendskab til Nordens historie, og da ikke mindst Finland. Fra Finland var det som om interessen bredte sig videre mod sydøst – ned over Østeuropa. Han formåede dermed ikke bare at skrive komparativ kulturhistorie, men også i høj grad at se i andre retninger end den gængse orientering mod den angelsaksiske verden.

Niels Kayser Nielsen var også en meget dygtig universitetslærer. Han underviste meget og i mange emner, og hans undervisning var meget søgt og værdsat af de studerende. Han har også været vejleder for et stort antal speciale- og ph.d.-studerende. Som underviser forbandt han en kærlighed til fagets klassiske dyder, herunder både politisk historie og den kildekritiske forankring, med sin kulturhistoriske tilgang, en udpræget tværfaglighed og en vilje til at gå nye veje. Her kan der være særlig grund til at fremhæve hans indsats for at udvikle disciplinen historiebrug.

Endelig var Niels Kayser Nielsen højt skattet som kollega, ja som menneske, af dem, der kendte ham. Han var en samlende skikkelse på instituttet, en åben og imødekommende kollega og et naturligt midtpunkt ved utallige festlige lejligheder.

Niels Kayser Nielsen efterlader sig et stort hul blandt os, og vi sørger dybt over tabet.

Ære være hans minde!

Kolleger ved historiefaget

Medarbejdere