Ny tilvalgsportefølje på vej

Der er truffet beslutning om, hvilke særligt tilrettelagte tilvalg Arts skal have i fremtiden.

12.02.2019 | Knud Holt Nielsen

Efter drøftelser i såvel studienævn på IKK og IKS og en behandling i fakultetets uddannelsesudvalg har fakultetsledelsen besluttet at sætte gang i udviklingen af 15 nye tilvalg. De nærmere detaljer fremgår af den skrivelse, som prodekanen for uddannelse har udsendt til fagmiljøerne. Udviklingsarbejdet skal være færdigt, så den nye tilvalgsportefølje er på plads til efterårssemestret 2020.

Se fakultetsbeslutning om den fremtidige tilvalgsportefølje

Arts